CAR: centraal aanmeldingsregister

Report
Centraal aanmeldingsregister (CAR)
Inschrijvingen basisonderwijs Sint-Pieters-Leeuw 2014-2015
CAR: centraal aanmeldingsregister

Wat?


Hoe?


Gemeenschappelijke aanmeldings- en
inschrijvingsregeling in het kleuter en lager onderwijs
voor alle scholen in Sint-Pieters-Leeuw
Eerst aanmelden, dan inschrijven
Wie?



Alle kinderen geboren in 2012
Kinderen die veranderen van school
Als uw kind blijft op de school waar het nu zit, hoeft u
niets te doen: het blijft gewoon ingeschreven
Waarom?

Gedaan met principe “eerst komt, eerst maalt”
 wegvallen chronologische ordening

Geen kampeerders aan schoolpoorten
 aanmelding via internet

Meer tijd voor inschrijvingsgesprekken
 inschrijven in de school op afspraak

Uitgroeien tot buurtscholen
 dankzij afstandscriterium

Duidelijker in kaart brengen van de
capaciteitsproblematiek
Deelnemende scholen

Basisscholen Sint-Pieters-Leeuw
• ‘t Populiertje
• Den Top
• Wegwijzer
• Puur Natuur
• Sint-Stevens
• Sint-Lutgardis
• Ave-Maria
• Don Bosco
• Jan Ruusbroec
• Groene Parel

Gemeentescholen Beersel

Freinetschool GO! Alsemberg
Wanneer kan u aanmelden?

Broertjes en zusjes van kinderen die nu al in de
school ingeschreven zijn, hebben absolute
voorrang. Zij worden net als de kinderen van de
personeelsleden van de school aangemeld
tussen 2 en 21 december 2013.
Let op: Als u te laat bent voor deze
aanmeldingsperiode, vervalt de voorrang! Dat is
een wettelijke bepaling voor alle scholen in
Vlaanderen.

Alle andere kinderen worden aangemeld tussen
3 en 28 februari 2014.
Wanneer kan u inschrijven?



Na de aanmelding krijgt u tussen 10 en 24 maart
2014 een brief of e-mail waarin staat in welke school
u uw kind kan inschrijven.
Maak een afspraak met de school waar u uw kind
kan gaan inschrijven.
Inschrijven doet u:




Voor broers en zussen en kinderen van personeel tussen
13 januari en 31 januari 2014
Voor alle andere kinderen tussen 25 maart en 30 april
2014
Vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen van het
kind dat u gaat inschrijven!
Let op: Schrijf zeker in deze periode uw kind in,
anders hebt u geen voorrang meer.
Instapdata
Als het kind is ingeschreven, dan mag het naar school gaan
zodra het 2 jaar en 6 maand is op één van de volgende zeven
instapdata van het schooljaar 2014-2015:
 1 september 2014 (1e schooldag)
 3 november 2014(de eerste schooldag na de herfstvakantie)
 5 januari 2015 (de eerste schooldag na de kerstvakantie)
 2 februari 2015
 23 februari 2015 (de eerste schooldag na de krokusvakantie)
 20 april 2015 (de eerste schooldag na de paasvakantie)
 18 mei 2015 (de eerste schooldag na Hemelvaart)
LET OP: als een kind geboren is in 2012, maar nog geen 2
jaar en 6 maand is op de laatste instapdag, moet men zeker
ook aanmelden! Het kind stapt dan in op 1 september 2015.
Verloop
Uw kind is
geboren in 2012
of uw kind
verandert van
school
Er is al een
broertje of zusje
ingeschreven of
één van de ouders
werkt op school
Meld uw kind aan
via de website
tussen
2 en 21 december
2013
Wacht op bericht
en schrijf uw kind
in tussen
13 en 31 januari
2014
Er is nog geen
broertje of zusje
ingeschreven in
de school van uw
keuze
Meld uw kind aan
via de website
tussen
3 en 28 februari
2014
Wacht op bericht
en schrijf uw kind
in tussen
25 en 30 april
2014
Hoe gebeurt de toewijzing?

Als ouder kan u 4 scholen aanduiden in
volgorde van voorkeur.


Indien er niet voldoende plaatsen zijn, krijgt het
kind dat het dichtst bij de school woont
voorrang.


Criteria 1: schoolkeuze
Criteria 2: afstand domicilieadres
De LOP-deskundige is beheerder van het
systeem waardoor de objectiviteit bij het
ordenen wordt verhoogd.
Aanmeld- of inschrijvingsperiode gemist?

De vrije inschrijvingsperiode start op 5 mei 2014.

Let op: Deze periode is alleen nog voor de
beperkte resterende plaatsen op scholen die
misschien niet in de buurt liggen of de voorkeur
genieten van de ouders. Ze moeten zich
hiervoor rechtstreeks naar de school richten. Het
is ten zeerste afgeraden om te wachten op de
vrije inschrijving omdat er dan geen zekerheid is
dat u nog een plaats vindt.
Financiering
Het aanmeldingssysteem IN-LOK wordt gratis
aangeboden.
Het gemeentebestuur neemt de huurprijs van de
server en het bijbehorende onderhouds- en
servicecontract ten laste voor alle deelnemende
Leeuwse scholen.
Disfunctiecommissie


Behandelt disfuncties en eerstelijnsklachten
Leden:
 Voorzitter
 Vertegenwoordigers:






Niet-onderwijspartner:


katholiek basisonderwijs SPL
gemeentelijk basisonderwijs SPL
basisonderwijs GO! Beersel en SPL
gemeentelijk basisonderwijs Beersel
LOP-deskundige
integratieambtenaar
Bijeenkomst:



na aanmeldperiode broers en zussen + kinderen personeel: 21.01.2014
na aanmeldperiode indicator en niet-indicator leerlingen: 02.04.2014
eventueel ad hoc
Aanmelden http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
Aanmelden http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
Aanmelden http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
Aanmelden http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
Aanmelden http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
Dus: Hoe aanmelden en inschrijven?
1. Elektronische
aanmelding via website:
http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
2. U
ontvangt een brief of e-mail van de beheerder
met:


toewijzing school eerste voorkeur
toewijzing school tweede of lagere voorkeur


document van niet-gerealiseerde inschrijving voor de
school/scholen van hogere voorkeur (wachtlijst)
geen toewijzing

document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst)
3. Met
de brief toewijzing school kan u uw kind op
afspraak inschrijven in de school zelf
Overzicht belangrijke data

1ste periode: broers en zussen en kinderen van
personeel




02.12.2013 – 21.12.2013: aanmelden
06.01.2014 – 10.01.2014: toewijzing
13.01.2014 – 31.01.2014: inschrijven
2de periode: alle andere kinderen




03.02.2014 – 28.02.2014: aanmelden
10.03.2014 – 24.03.2014: toewijzing
25.03.2014 – 30.04.2014: inschrijven
05.05.2014 – 09.05.2014: opvisperiode
Meer info?





Website http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
Website van de gemeente en van de scholen
InfoLeeuw
Brochure van het LOP
Vraag uitleg/hulp bij:
• OCMW
• Bibliotheek
• Sociaal huis
• Integratiedienst
• LOP-deskundige

• vzw PIN
• Kinderdagverblijven
• Onthaalouders
• Scholen
• Dienst onderwijs
Thuis geen toegang tot internet? U kan terecht
bij de bibliotheek, het OCMW of het buurthuis.
Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?

similar documents