PowerPoint-presentatie

Report
Patrimonium

 Huren en doorverhuren van woningen
Eigenaar
RSVK
 Waregem, Deerlijk, Anzegem
 95 wooneenheden
Huurder
Opdrachten SVK’s

 Woningen op de privémarkt inhuren om door te
verhuren aan een sociale doelgroep.
 Huurders begeleiden bij hun rechten en plichten als
huurder.
 Ondersteunen van de (kandidaat-)verhuurders en
deze ondersteunen bij het verzekeren van de
woningkwaliteit.
 Samenwerking met lokale besturen, woon- en
welzijnsactoren.
10 redenen om via ons te
verhuren

Voordelen
Stipte betaling huurprijs
Mogelijkheid bekomen premie +
begeleiding
Garantie op behoud woningstaat
Gratis plaatsbeschrijving
Administratieve opvolging
Langdurige zekerheid
huurinkomsten
Vermijden leegstand en
leegstandsheffing
Intensieve huurbegeleiding
Belasting op KI (en niet op
huurinkomsten)
Gegarandeerde verzekering
huurdersaansprakelijkheid
Geen risico op gerechtelijke
procedures
Samenwerking met een
professionele, overheidsgedragen
partner
Wat verwachten wij van
uw woning?

 Een kwaliteitsvolle woning
 Een instapklare woning
 Een billijke huurprijs
 Een huurcontract met een redelijke woonzekerheid
voor de huurder
Wie bewoont uw
woning?







Inkomen (max. 20 punten)
Woonnood (max. 20 punten)
Gezinssamenstelling (max. 6 punten)
Mutatie (max. 3 punten)
Anciënniteit (max. 3 punten)
Lokale binding (max. 5 punten)
 Geen overbewoning/onderbewoning
 Geen personen die niet in het bevolkingsregister staan
ingeschreven
Onze contracten

Gebaseerd op regelgeving Vlaamse Huurwetgeving
Duur: 9 jaar
Overeenkomst tussen eigenaar en RSVK
Met indexering
Gegarandeerde verzekering huurdersaansprakelijkheid
(ook voor onderhuurder)
 Uitsluiting tussentijdse opzeg
 EPC
 Registratie




Onderhoud en
herstellingen

 Samenwerking lokale sociale economie
 Samenwerking onderhoudsfirma (Cofely)
 Kleine herstellingen (<€50) meteen uitgevoerd
 Grotere herstellingen (>€50) vrijblijvende offerte
 Wettelijke onderhoud ten laste van de huurder
Huur/woonbegeleiding

 Minstens jaarlijks huisbezoek (tot wekelijks)
 Vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt
 Rechten en plichten van de huurder
 Ondersteuning onderhoud
 Doorverwijzing andere diensten
 Snelle detectie herstellingswerken
 Overdracht en opvolging nutsvoorzieningen
Contactgegevens

Joy Verstichele
Coördinator RSVK Waregem vzw
056/62 98 93
[email protected]
Schakelstraat 41
8790 Waregem

 Inschrijven en Toewijzen: Akko Deschuytter
056/62 98 94, [email protected]
 Woonbegeleider: Sofie Hatse
056/62 87 10, [email protected]
 Administratief medewerker
056/62 98 95, [email protected]

similar documents