Deel 1: Praktische tips door Michaël Ninnin

Report
Seminarie ACCON Plus
Praktische tips
en financieel plan
Programma
10u:
Deel 1 – Praktische tips door Ninnin Michaël
1.
Waarom werken met het centraal dossierbeheer?
2.
ACCON Plus : een tool voor de neerlegging van uw
jaarrekeningen
3.
ACCON Plus : een beheerstool
4.
ACCON Plus : de jaarrekening als basis voor uw
analyses
5.
ACCON Plus is nog zo veel meer…
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Programma
Deel 2 - Bedrijfsrevisor Alain Chaerels licht u toe
welke methodes u het best gebruikt bij de opmaak
van een financieel plan voor starters
12u: Broodjeslunch
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Waarom werken met het centraal
dossierbeheer?
 Centralisatie
van al uw dossiergegevens
— Unieke ingave van uw gegevens
— Dossiergegevens kunnen aangewend worden in onze
verschillende softwarepakketten
— Enkel de correcte en actuele gegevens worden geïmporteerd
naar onze softwarepakketten
 Voorbeeld: Enkel de bestuurders van wie de mandaten nog niet
verstreken zijn worden geïmporteerd in ACCON Plus
 Automatische
update van alle vaste gegevens
— Adressen van de verschillende administraties
 Beheer
van de algemene vergaderingen
— Up-to-date houden van alle datums
— Lijst algemene vergaderingen
 Andere
nuttige lijsten
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
ACCON PLUS : een tool voor de
neerlegging van de jaarrekening
 Inladen
van de boekhoudkundige gegevens uit
vrijwel alle boekhoudprogramma’s
— Importeren van een balans
— U kunt de rekeningen hier nog nakijken
— Mogelijkheid om correctie door te voeren
— Zelfs om diverse boekingen uit te voeren
 Ingave
van de jaarrekening in meerdere talen
— Ingave van teksten en rapporten in meerdere talen
— 1 enkel dossier kan in meedere talen afgedrukt worden
 Uitgebreide
controles
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
ACCON Plus : een beheerstool
 Naast
de verplichte controles en de bijkomende
controles zijn er ook specifieke controles aangaande
het Wetboek Vennootschappen
 Afdruk
van gedetailleerde jaarrekeningen
 Gegevens
kunnen eenvoudig gekoppeld worden met
de andere applicaties van Kluwer software:
— Jaarverslag
— Algemene vergadering
— Superfisc Vennootschapsbelasting
— Waardebepaling
—…
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Kluwer stelt al meer dan 20 jaar
Superfisc vennootschapsbelasting ter
uwer beschikking.
 Onze
BIZTAX module was al klaar begin 2011
 Sinds
BIZTAX hebben we 40% meer gebruikers van
Superfisc Vennootschapsbelasting
 Software
 Link
voor de fiscale berekening en simulaties
met ACCON Plus
— Import van nuttige gegevens om de grootte van de
vennootschap te bepalen
— Import van het eigen vermogen voor de berekening van het
risicokapitaal
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Kluwer stelt al meer dan 20 jaar Superfisc
Vennootschapsbelasting ter uwer beschikking.
 Software
dienen
als hulpmiddel om uw aangifte in te
— Boekhoudgegevens importeren in de juiste vakken
— Beheer van uw gegevens en dit jaar na jaar
— Hulpschermen: zowel voor de aangifte als het beheer
van de bijlagen
— Optimalisatie van de aangifte
 Maar Superfisc Vennootschapsbelasting is
— Tool met controles: verplichte en aanvullende
controles
— Tool ter voorbereiding van uw BIZTAX bestand
 En tevens ook:
— Beheer van de bijlagen
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
ook:
ACCON Plus : de jaarrekening als
basis voor uw analyses
 Vergelijking
van uw jaarrekening tot 5 jaar
 Gedetailleerde
 Mogelijkheid
financiële analyse
tot het importeren van XBRL bestand
— Om de cijfers van uw cliënt, leverancier of concurrent te
analyseren
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Import XBRL
Seminarie ACCON Plus
Praktische tips
en financieel plan
Import van een XBRL bestand
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Import van een XBRL bestand
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Import van een XBRL bestand
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Import van een XBRL bestand
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Import van een XBRL bestand
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Import van een XBRL bestand
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Import van een XBRL bestand
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Import van een XBRL bestand
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Importeren XBRL via ACCON Plus
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Importeren XBRL via ACCON Plus
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Financiële analyse op geïmporteerde gegevens
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Financiële analyse op geïmporteerde gegevens
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
ACCON Plus is nog zo veel meer…

Een softwarepakket om een financieel plan op te maken
— Tool om prognoses te maken
 Manuele ingave van de cijfers en prognoses
 Eénmaal alles ingegeven is, kunt u meteen een geprojecteerde
balans zien tot max. 5 jaar
— Rapporteringstool
 Opmaak van een financieel rapport
 Opmaak van geprojecteerde balanssen
 Voorbereiding van een rapport voor de bank of uw cliënt
— Tool voor de presentatie van uw financieel plan
 Bijlage toevoegen in PDF bij uw details
 Integratie van een gedetailleerd financieel rapport
— Tool met ingebouwde controles
 Om u attent te maken op problemen en incoherenties
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips

similar documents