Jongeren en Alcohol - Christiaan Huygens College

Report
Jongeren en Alcohol
Annemarie Gietmann
26-03-2014
Annemarie Gietmann
2
Waarom een nieuwe wet?
• 18+ minder risicozoekend gedrag
• Hersenen zijn verder ontwikkeld,
Maar,
• Hersenen ontwikkelen nog tot 30 jaar.
Dus:
Matig blijven drinken
26-03-2014
Annemarie Gietmann
3
90
regio Zuidoost Brabant:
trend alcoholgebruik door jongeren per leeftijdsgroep
2007 /2011
80
70
60
50
%
40
Heeft alcohol gedronken in afgelopen
4 weken
30
20
10
0
12-15 jaar
16-18 jaar
12-15 jaar
16-18 jaar
2007
2011
bron: Brabantse jeugdmonitor 12 t/m 18 2007 en 2011
Annemarie Gietmann
4
• 71% van de jongeren in Nederland die alcohol
drinken is binge-drinker (2012)
Binge drinken bij jongeren:
• Jongens ≥5 glazen per gelegenheid
• Meisjes ≥ 4 glazen per gelegenheid
26-03-2014
Annemarie Gietmann
5
‘Veilige’ grens voor volwassenen
Vrouwen: 1 glas per dag
Mannen: 2 glazen per dag
Daarbij: 2 dagen per week alcoholvrij
Annemarie Gietmann
6
Waarom drinken jongeren
26-03-2014
Annemarie Gietmann
7
Waarom drinken jongeren?
Het is lekker
Het is gezellig
Je durft meer
Je bent meer
ontspannen
• Alles is
leuker/grappiger
• Je hoort erbij
• Je neemt
makkelijker een
houding aan
•
•
•
•
26-03-2014
• Je maakt makkelijker
contact
• Je bent
zelfverzekerder
• Je durft sneller te
dansen
Annemarie Gietmann
8
Wat zijn de risico’s van alcohol drinken bij
jongeren?
26-03-2014
Annemarie Gietmann
9
Hersenactiviteit tijdens
het uitvoeren van een
Annemarie Gietmann
geheugentaak
10
Email
</>
49
Embed
Annemarie Gietmann
11
• Scoren slechter op cognitieve testen:
aandacht, concentratie, geheugen.
• Hersenen van jonge vrouwen zijn extra
gevoelig.
12 glazen of meer per maand kan al tot
schade leiden: ruimtelijk inzicht, het
vermogen om fouten te herstellen en
impulsbeheersing
• Vaker slechte geestelijke gezondheid,
waaronder angst en depressie
26-03-2014
Annemarie Gietmann
12
Risicovol gedrag
• Agressie in het uitgaansleven:
86% door alcoholgebruik en 14% door
combinatie alcohol en drugs
• Meer onveilig vrijen
• Verkeersdeelname
26-03-2014
Annemarie Gietmann
13
2012 spoedeisende hulp, coma en
ongevallen
• 5300 mensen vanwege een alcoholvergiftiging
Waarvan 60% tussen de 15 en 25 jaar
• 15.000 mensen vanwege een
alcoholgerelateerd ongeval (ongeval binnensof buitenshuis of geweldpleging) Maar
waarschijnlijk 6 maal zoveel
• http://www.stap.nl/nl/home/feiten-encijfers.html
26-03-2014
Annemarie Gietmann
14
Mogelijke gevolgen van
alcoholgebruik
•
•
•
•
•
•
Geheugen, leer- en concentratieproblemen
Slechtere schoolprestaties
Risico op alcoholverslaving
Risico op het ontwikkelen van kanker
Roken en drugsgebruik
Slecht slapen
26-03-2014
Annemarie Gietmann
15
Hebben ouders invloed?
26-03-2014
Annemarie Gietmann
16
Ouders hebben invloed
Veel groter dan aanvankelijk werd aangenomen!
Weerstand betekent niet dat ze zich er niets van
aan trekken
26-03-2014
Annemarie Gietmann
17
Geef het goede voorbeeld
• Drink zelf niet of matig te drinken
• Beperk de beschikbaarheid van alcohol thuis
• Laat uw kind thuis niet drinken
26-03-2014
Annemarie Gietmann
18
Stel duidelijke regels
• Stel op tijd strikte regels (vanaf jonge leeftijd)
• Stel grenzen (ook voor 18+)
• Wees consequent (ook als het feest is)
• Bespreek consequenties
• Leer uw kind nee zeggen
• Kijk samen naar leuke alternatieven
26-03-2014
Annemarie Gietmann
19
Ga in gesprek
- Kies een goed moment
- Alcohol is niet alleen slecht
- Praat over de directe gevolgen
- Toon interesse in je kind
- Leg uit waarom je bepaalde beslissingen
neemt
- Heb vertrouwen in je kind
26-03-2014
Annemarie Gietmann
20
15-jarigen
• Praat over de nieuwe wet. Boete €45,• Reden: veel drinken door jongeren en
gezondheidsschade
• Open en eerlijk gesprek voeren
• Spreek uw zorg uit
26-03-2014
Annemarie Gietmann
21
16 tot 18-jarigen
• Bespreek de veranderde wet. Boete €90,• Nieuwe inzichten in de gevolgen van alcoholgebruik
• Stel duidelijke (nieuwe) regels
• Weerstand betekent niet dat ze zich er niets van
aan trekken
• Hoe leer je ‘nee zeggen’
• Blijf in gesprek en reageer positief als uw kind iets
vertelt
26-03-2014
Annemarie Gietmann
22
18+
• Blijf in gesprek, ook als ze uit huis zijn
• Bespreek of uw kind van plan is alcohol te gaan
drinken
• Vraag of en wat er in de vriendengroep wordt
gedronken
• Bespreek hoe uw kind de eigen grenzen aan kan
geven
• Bespreek uw eigen houding ten opzichte van
alcohol
26-03-2014
Annemarie Gietmann
23
Informatie
www.nix18.nl
www.opgroeienzonderalcohol.nl
www.uwkindenalcohol.nl
www.alcoholinfo.nl
www.hoepakjijdataan.nl
www.pratenmetuwkind.nl (online cursus)
www.happydrinks.nl
Annemarie Gietmann
24
Waar zit de meeste alcohol in?
1. Glas bier
2. Glas wijn
3. Glas wodka
26-03-2014
Annemarie Gietmann
25
Hoeveel alcohol per glas
• 12%
5%
Gem. 35%
12%
5%
35 ml
100 ml
250 ml
12 ml
12 ml
12 ml
alcohol
Annemarie Gietmann
26
Hoe lang zit alcohol in je bloed na het
drinken van 1 glas
1. 0,5 uur
2. 1 a 1,5 uur
3. Ligt eraan hoe goed je lichaam tegen alcohol
kan
26-03-2014
Annemarie Gietmann
27
Afbreken
• 1 a 1,5 uur per glas
• 10 glazen: 15 uur
• Regelmatig alcohol drinken: Het duurt langer
voor je het effect merkt, maar even lang voor
het uit je lichaam is
26-03-2014
Annemarie Gietmann
28
Hoe word je snel weer nuchter
1. Goed eten voor of tijdens het stappen
2. Veel bewegen
3. Niets helpt
26-03-2014
Annemarie Gietmann
29
Tempo wordt niet versneld door eten, bewegen,
water drinken.
26-03-2014
Annemarie Gietmann
30
Wat is een black out?
1. Flauwvallen bij alcoholvergiftiging
2. Tijdelijke hersenstoornis door teveel alcohol
3. Geheugenverlies t.g.v. overmatig
alcoholgebruik
26-03-2014
Annemarie Gietmann
31

similar documents