basisschooladvies - Obs Michiel de Ruyter

Report
Welkom
Van primair onderwijs naar
voortgezet onderwijs
Na de basisschool
•
•
•
•
Nederlands onderwijssysteem
Het basisschooladvies
2e toetsgegeven
Wat verwachten we van de ouders bij deze
schoolkeuze?
• Belangrijke data
Het Nederlands onderwijssysteem
Zie vanaf blz. 34 in de Amsterdamse keuzegids
PraktijkOnderwijs
MBO
1 – 4 jaar
HBO
4 jaar
Universiteit
4 tot 5 jaar
6 jaar
VMBO
4 jaar
Speciaal basisonderwijs
HAVO
5 jaar
basisonderwijs
VWO
6 jaar
Het basisschooladvies
•
In het basisschooladvies staat welke
opleiding het meest geschikt is voor uw kind
•
Het basisschooladvies wordt opgesteld door de basisschool
•
Enkelvoudige adviezen en plaatsingsadviezen.
Hoe komen we tot het basisschooladvies?
•
Schoolloopbaan van kinderen
•
Uitslagen van schooltoetsen (zowel Cito-toetsen als methode
gebonden toetsen)
•
Oordeel adviesteam over /toetsen aan door VO
opgestelde profielen:
– werkhouding
– motivatie
– zelfstandigheid
Het 2e toetsgegeven
Het basisschooladvies bepaalt op welke opleiding de leerling zich kan
aanmelden. Het tweede toetsgegeven bepaalt hoe de VO school
met deze aanmelding zal omgaan.
De wet zegt
•
Naast het schooladvies is er een 2e toetsgegeven nodig
Het 2e toetsgegeven:
• Is voor alle kinderen de Cito/toets
• Voor sommige kinderen kan de NIO ook nog worden ingezet
Als er meerdere gegevens beschikbaar zijn (bv NIO én Cito) dienen deze
allebei te worden aangeleverd om te voorkomen dat alleen de toets met
de hoogste uitslag als 2e toetsgegeven dient.
Aanvullende onderwijskundige informatie
Dit is informatie die volgens de basisschool van belang is voor de VOschool om te kunnen besluiten over de toelating van de leerling.
Cito en advies komen niet overeen.
• De middelbare scholen hanteren bandbreedtes (over de
Cito- uitslagen) omtrent de toelaatbaarheid.
• 3 Mogelijkheden:
– Aanvullend onderzoek is verplicht.
– Overleg met de basisschool.
– Automatisch toelaatbaar. (Let op: geen plaatsgarantie)
• Bandbreedtes staan in de keuzegidsen!
Hogere uitslag
• Als een leerling een cito-score behaalt waarmee het
automatisch toelaatbaar zou zijn tot een hoger niveau,
dan neemt de basisschool het initiatief om met de
ouders/leerling te bespreken of het basisschooladvies
wordt aangepast.
• Indien de basisschool niet overgaat tot aanpassing, dan
onderbouwt de basisschool dit ter overstaan van de
ouders en de VO-school.
De middelbare school
1. Het basisschooladvies
2. Het 2e toetsgegeven
3. Aanvullende informatie: schoolloopbaan, gedrag,
houding, schooltoetsen enz.
Aanmeldingsprocedure
Uw kind mag zich maar op één school aanmelden!
Amstelveen
Amsterdam
• 1e aanmeldingsronde:
10 t/m 14 maart 2014
• Bericht over plaatsing 1e
ronde: voor 17 april 2014
• 2e aanmeldingsronde:
12 t/m 14 mei 2014
• Bericht over plaatsing 2e
ronde: uiterlijk 23 mei
2014
• 1e aanmeldingsronde:
10 t/m 21 maart 2014
• Bericht over plaatsing 1e
ronde: voor 3 april 2014
• 2e aanmeldingsronde:
7 t/m 11 april 2014
• Bericht over plaatsing 2e
ronde: uiterlijk woensdag
17 april 2014
Als uw kind ervoor kiest zich in te schrijven in Amstelveen is er
geen mogelijkheid meer om zich eventueel in de 2e
aanmeldingsronde in te schrijven in Amsterdam.
Voorrangsregels
Amstelveen
Amsterdam
•
De voorrangsregels zijn conform
de afspraken in de
kernprocedure.
•
•
Lln. die zich in de 1e ronde
aanmelden bij een VO school in
de regio en die worden uitgeloot
in de 1e ronde, hebben in de 2e
ronde voorrang in dit gebied.
Voor alle scholen geldt dat
voorrangsregels uitsluitend
gelden bij aanmelding in de
eerste helft van de 1ste
aanmeldingsronde, dat is van 10
t/m uiterlijk 17 maart 2014
Belangrijke data
• Adviesgesprekken: In de week van 13 januari 2014
• Cito-toets: 11-12-13 februari 2014
• Aanmeldingsformulier (ontvang je van basisschool):
3 t/m 7 maart 2014
• Uitslag Cito-toets: week van 10 maart 2014
• Kennismaking op nieuwe school: 10 of 11 juni
• Belangrijke data zijn ook terug te vinden in de gidsen.
Wat verwachten we van de ouders of
verzorgers bij de schoolkeuze?
• Zij oriënteren zich op verschillende scholen bv. met
behulp van de keuzegids 2014
Amstelveen/Amsterdam keuzegids
• Zij bezoeken met hun kind verschillende scholen op de
open avonden in januari en februari
• Zij bespreken met hun kind de schoolkeuze
• Zij melden hun kind op tijd aan.
Bij problemen contact opnemen met
de basisschool
Alle informatie staat in de
informatiegidsen 2013 – 2014
www.swvam.nl
www.amsterdam.nl/naardebrugklas

similar documents