Intergrip (Frans Bergmans)

Report
Decanenbijeenkomst 8 januari 2015
Aanmelding en terugkoppeling plaatsing via Intergrip
Frans Bergmans
[email protected]
8 maart sessie
1
1
Digitaal Doorstroomdossier
Leerling (deel A)
VO
Mentor (deel B)
Summa College
DDD
Leerling (akkoord)
Digitale
aanmelding
8 maart sessie
2
Werkwijze MBO aanmeldingen 2015-2016:
- Verloop en stand van zaken aanmeldingen via intergrip
- Binnen Summa College op basis van evaluaties project
instroom gestart: doel is verbetering geconstateerde
knelpunten.
Vb tav: - Wachtlijst problematiek /AMN test.
- Warme overdracht (na contact vastlegging status in intergrip
door mentor VO school in intergrip)
- Start intake en terugkoppeling status intake
8 maart sessie
3
Vragen?
8 maart sessie
4

similar documents