Breed Regionaal Steunpunt

Report
Bétapartnersconferentie
21 maart 2013
Agnes Kemperman
Duurzame ontwikkeling van de Its academy:
• Model BRSP Amsterdam
• Thema’s Amsterdam (discussie):
 Blijvend commitment VO en HO
 Betrekken lerarenopleidingen
 Koppeling naar de vakverenigingen
Bètapartners:
• VU, UvA, HvA en Inholland
• 30 scholen voor voortgezet onderwijs
• Koppeling met bedrijfsleven (klankbord) en
samenwerkingsconvenanten o.a. Jet Net
• Samenwerking met VHTO, NEMO
• Coördinatie bij de VU
• Stuurgroep met voorzitter Prof.dr. J. Beishuizen
• Platform voor kennisdeling en -ontwikkeling
• Gezamenlijk werken aan de verbetering en innovatie van
het bèta-onderwijs (Innovatie Impuls Onderwijs, Bèta
Excellent)
Activiteiten Bètapartners:
• Netwerkbijeenkomsten
• “Halen en brengen”
• Bètapartnerconferentie
• Projecten op thema’s
Het netwerk Bètapartners is de denktank van de
Its academy. Contributie netwerk wordt door VO
en HO opgebracht.
Its Academy (www.itsacademy.nl)
• Activiteiten voor docenten: steunpunten
natuurkunde, scheikunde, NLT, wiskunde,
biologie, informatica, aardrijkskunde, techniek
• Activiteiten voor leerlingen: sciencelabs,
masterclasses, online experimenten, e-klassen,
leskisten en profielwerkstukbegeleiding
• Docentontwikkelteams
• Projecten: e-learning (Innovatie Impuls
Onderwijs), excellentie
Netwerk Bètapartners
30 VO scholen, VU, UvA,
HvA, Inholland
Stuurgroep
Bètapartners
VU projectbureau:
coördinatie netwerk Bètapartners
en de Its Academy
•VU
Its Academy
Toegankelijk
voor alle
leerlingen en
scholen
•HvA
•UvA
leerling-
docent
en student
activiteiten
•Inholland
Beleidsagenda centrale thema: “Bewuste bètakeuze”
•
Op basis van inhoudelijke ervaring en motivatie
(goed gemotiveerde studenten studeren goed)
• We richten ons voornamelijk op docenten onder
het motto: enthousiaste goede docenten kweken
enthousiaste goede leerlingen en studenten (lange
termijn visie: op den duur instroom en kwaliteit
blijven stimuleren)
• Docenten willen het beste voor hun leerlingen: dus
ook activiteiten voor leerlingen én leerlingen zelf
enthousiasmeren.
BRSP in Amsterdam:
•
•
•
•
•
•
•
Coördinator algemeen
Vaksteunpuntscoördinatoren
Samenwerking op inhoud en organisatie
Vraaggestuurd
Inzet HO
Landelijke afstemming
Eén-loket-functie
Thema’s in Amsterdam:
• Ontwikkeling van een bedrijfsmodel:
 Scholen betalen voor netwerk, professionalisering en
leerlingactiviteiten: de prestatiebox staat onderdruk bij veel
scholen
 HO: inzet van docenten vergt continue aandacht
• Betrekken lerarenopleidingen
• Koppeling naar de vakverenigingen

similar documents