Raimond Fraanje/Sanne Nout

Report
Kies Precies
Sanne Nout, Raimond Fraanje
Inhoud
• Voortraject
samenwerking
wijk(visie)
• Sleutelmoment
Group Model Building
• Aanpak
Kies Precies programma
Context Oude Noorden
Wijk
• Sociaal, veiligheid
Jongeren
• Schooluitval, overlast
Kloosteralliantie
• Kinderen: school-straat-thuis
Wijkvisie
• Sociaal economisch, springplank
Group Model Building
Dromen & ambities
Belang van
ouderbetrokkenheid en
verwachtingmanagement
Organisatie
• Stuurgroep
• Projectgroep
• Betrokkenen in de wijk/stad
Partners
Wat doen we?
Belang van programma / geen losse projectonderdelen
- Groep 3 t/m 6
- Groep 7-8
- VO 1-2
- VO 3-4 en MBO
Monitoring
Programma groep 3 t/m 6
Doel:
• Kinderen ontdekken hun talent.
• Ouders stimuleren tot onderwijs ondersteunend gedrag.
• Ouders wijzen op talenten van kinderen.
Programma groep 7 en 8
Doel:
•Ver voor Cito-toets bespreken van niveau en talent kinderen.
•Ontwikkelen beroepsbeelden.
•Bliksemstages.
•Schoolloopbaan oriëntatiemarkt.
•Training gesprekstechnieken voor docenten.
Programma VO 1 en 2
Doel:
• Informatieavonden over profielkeuze.
• Bedrijfsbezoeken met ouders en kinderen.
Programma VO 3 en 4 en MBO
Doel:
• Ondersteunen van jongeren.
• Stageplekken in de buurt.
Straks …
•
Organisatiemodel, rolverdelingen
•
Relatie andere projecten
•
Monitoring effectiviteit
•
Toepasbaarheid methodiek Group Model Building
•
Continuïteit, borging (middel)lange termijn, intrinsiek bij partners
Dicussie/vragen

similar documents