Kondičná príprava vo futbale

Report




Kondícia by mala byť taká ,aby sme súpera
predbehli o jeden krok.
Kondičný tréning nám umožňuje mať počas
celých 90´v hlave jasno a zostať svieži a tak
presadiť svoje vlastné možnosti.
Pohybové schopnosti :
Vytrvalosť –rýchlosť –sila - ohybnosťkoordinácia.






Schopnosť organizmu odolávať záťaži pri
dlhodobých cvičeniach.
Vytrvalosť pokladáme za odpor proti únave.
Vytrvalosť rozdeľujeme:
Všeobecnú
Špeciálnu
Rýchlostnú

Je schopnosť hráča vykonávať pohybové
činnosti nízkej intenzity dlhší čas bez
zníženia efektívnosti. V priebehu zápasu
predstavuje 70 až 75% pohybovej činnosti
hráča.


Je schopnosť vykonávať špecifické pohyby v
priebehu zápasu efektívne a odolávať únave
pri riešení HS.
V priebehu zápasu predstavuje 85-90%
pohybovej činnosti hráča.



Krátkodobá
Strednodobá
Dlhodobá





Schopnosť prekonávať alebo udržovať
vonkajší odpor svalovou kontrakciou.
Maximálna sila
Výbušná - explozívna
Dynamická
Statická





Je schopnosť vykonávať pohybovú činnosť v
minimálnom čase s maximálnou rýchlosťou s
maximálnym úsilím a bez výraznejšieho
odporu. Prejavy rýchlosti:
Rýchlosť reakcie
Rýchlosť lokomócie
Rýchlosť HČJ
Rýchlosť súčinností hráčov



Je schopnosť organizmu vykonávať pohyby
celého tela a jeho jednotlivých častí vo
veľkom rozsahu.
Statickú – krajné polohy – dlhší čas.
Dynamickú - krajné polohy – krátky čas.






Schopnosť organizmu ľahko a účelne
koordinovať vlastné pohyby, prispôsobovať
ich meniacim sa podmienkam , vykonávať
zložitú pohybovú činnosť a rýchlo si
osvojovať nové pohyby. Rozdelenie:
Orientačná schopnosť
Reakčná schopnosť
Kineticko-diferenciačná schopnosť
Rovnovážna schopnosť
Rytmická schopnosť

similar documents