S4C. Den virtuella organisationen för handläggning av utländska

Report
2014-09-23
John Evans
Anton Hyldéen
Elisabeth Sundelin
Karin Sikström
Virtuella organisationen
- när vi två blir en
”VO för mig är en mycket spännande
värld som har en viktig funktion i vårt
antagningsarbete”
VO:s produktionsledning
Anton Hyldéen, Lunds universitet
John Evans, UHR
Elisabeth Sundelin, UHR
Karin Sikström, Mälardalens högskola
Virtuella organisationen, VO
Universitet
UHR
Universitet
VO
Högskola
Högskola
Universitet
Sex landgrupper i nya VO
Afrika,
Mellanöstern
och Frankrike
Indiska halvön
och
Nordamerika
Europa Nord
VO
Asien,
Latinamerika
och Oceanien
Europa Syd
Öst- och
Centraleuropa
med Balkan
Gruppledare
• Afrika, Mellanöstern och Frankrike:
Alena Wattenberg GU & Katarina Warfvinge KTH
• Indiska halvön och Nordamerika:
Carina Hult KAU & Loke Brinkstam UMU
• Asien, Latinamerika och Oceanien:
Cecilia Johansson LIU & Hanna Wennberg UHR
• Öst- och Centraleuropa med Balkan:
Marek Matuszczyk CTH & Zofia Debska UHR
• Europa Nord:
Elisabeth Nyström LTU & Jan Kickert HS
• Europa Syd:
Per-Andreas Stensson UHR & Andreas Eriksson CTH
Gruppledare i nya VO
• Ett team
• Arbetar tillsammans i alla antagningsomgångar
• Leder och fördelar arbetet
• Produktionsuppföljning av gruppens arbete
• Huvudansvariga för att det arbete som görs i gruppen är av hög
kvalitet och följer aktuella regler
• Håller regelbundna telefonmöten med gruppen
• Delegerar ansvar inom gruppen
Handläggare i nya VO
• En tydlig virtuell organisation – VO
• Med gemensamma rutiner och riktlinjer
• Samma grupp
• Samma två gruppledare
• Längre kontrakt och mer tid i VO
• Kontinuitet
• Ett ärende – en handläggare
Idag och imorgon
Har genomfört en HT-omgång - trampar fortfarande ny och lite
okänd mark
Tar sats för kommande omgångar: VT, MASTERHT och IKHT
Antagningsavdelningen på UHR tar över merparten av
handläggningen och sökandekommunikationen från
Bedömningsavdelningen
Kunskapsöverföring, utbildning – höst och vår.
Utvärdering efter våren/sommaren 2014
För att få en uppfattning var vi befinner oss just nu
• Enkät till de som arbetade i VO under våren/sommaren 2014
• 51 svarande (53 enkäter)
• Internat med gruppledare och produktionsledning
Jag tycker det går bra att kombinera arbete i VO
med arbetet lokalt på U/H eller UHR
Håller inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Ingen åsikt
Jag upplever att min närmaste chef uppskattar
mitt arbete i VO
Håller inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Ingen åsikt
Jag tycker det är utvecklande och roligt att arbeta i
VO
Håller inte med
Håller delvis med
Håller helt med
Ingen åsikt
Tack för idag!
[email protected]

similar documents