Investeren - Vlaanderen.be

Report
Het Vlaams EnergieBedrijf
Drie pijlers, één focus
Brussel
28 april 2014
Inge Goessens
De Vlaamse Overheid als verbruiker
 De Vlaamse Overheid verbruikt circa 300 miljoen euro
energie per jaar, 3de grootste verbruiker in Vlaanderen
 Veelheid van entiteiten en structuren
 Weinig centraal overzicht en geen centrale functie voor
energiebeheer
 Oud en weinig efficiënt gebouwenbestand
NOODZAAK aan ontzorging en investering
COMPETENTIES en MIDDELEN bij VEB
De drie pijlers van het VEB
1. Efficiëntie opdrachtencentrale: ondersteuning
verlenen om lager verbruik te realiseren
2. Investeren productie
innovaties
3. Levering
aankoopcentrale: voor alle entiteiten van
de Vlaams Overheid
1. Wij kunnen u bijstaan
in projecten rond
energie-efficiëntie
Potentieel Energie-efficiëntie
Energie kost VO ± 300 M€ per jaar
 Benchmark: GO <> Nederlandse scholen
 Mogelijke besparing van 40%
 Studie Mc Kinsey 2008
 Besparing in gebouwen van 30% tegen 2030 mits investering
van 4 milliard € met een TVT van 6 tot 8 jaar
Potentieel van VO
 Technisch potentieel ± 33%: 100 M€ / jaar
 Maar: eigendom, ouderdom, TVT…
 Economisch besparingspotentieel : 30 M€ / jaar?
Vraag?
 Traditionele Bestek?
 Energy Performance Contract?
 Welke financiering: overheid of privé?
EPC: Energie Prestatie Contract
 EPC contract: resultaatsverbintenis
 Eén doet al (= ESCO) & lange termijn & garantie
 ESCO: ‘Energy Service Company’
 Standaardovereenkomst:




Doel: efficiëntie & standaardisatie
Opgesteld door VEB en ESCO’s, publiek document
Geldig voor de meeste EPC / ESCO projecten
Basis voor competitie per project
 Eindcompetitie tussen Klant en ESCO
 Gunningscriteria: energiebesparing, prijs (TCO), kwaliteit…
 Per project, op basis van standaardovereenkomst
EPC: Samenwerking tussen partners
ESCO
Kapitaal +
aflossing
Fonds
of Bank
Variabel bedrag afhankelijk
van behaalde energiewinst+
vast onderhoudsbedrag
- Studie
- Investering
- onderhoud
Project:
Energiekost
Operationele kost
Resultaatsverbinteniscontract
Legende:
Rood = contract
Groen = lening/investering
Blauw = betaling/winst
Zwart = dienst
Projectbegeleiding
Energiemeting
Energiescan
Vergoeding
Bouwheer
= Overheid
Overeenkomst
EPC: Evolutie in tijd
EPC: Beperkingen
 Renovatie van gebouwschil beperkt wegens lange TVT
 Moeilijk indien meerdere stakeholders: huur…
 Enkel voor grotere verbruikers: gebouwen of clusters
van gebouwen
 Onderhoud van de installatie door ESCO bedrijf en niet
meer door eigen personeel of huidige leverancier
 Complexe contracten en aanbestedingen : daarom
standaardovereenkomst
Ontzorging voor overheden
 Onze dienstverlening




Energieboekhouding en -meting
Energiescan
Opdrachtencentrale voor ‘ESCO EPC’
Begeleiden EPC contracten van begin tot einde
 Waar staan we vandaag?
 Projecten: OPZ Rekem, Bloso Gent, De Vlaamse
Opera, Plantentuin Meise, 2 scholengroepen
 Monitoring & submetering: operationeel
 ESCO aanbieders: opstellen standaard-contract
 Gunning van meerdere projecten in 2014
Energie-efficiëntie: uw voordelen
 ESCO bedrijf is verantwoordelijk voor engineering,
uitvoering en opvolging, inclusief langetermijnonderhoud
en energiebeheer
 ESCO bedrijf geeft garantie op energiebesparing,
onderhoud en comfortbehoud
 Meeste risico’s worden toegewezen aan ESCO bedrijf
 VEB is uw partner
2.Wij kunnen uw
energieprojecten mee
financieren
Investeren
 Productie van hernieuwbare energie
 Onder andere windturbines, zon, warmtekrachtkoppeling…
 Industriële aandeelhouder met optie op elektrische
productie voor levering VEB
 Alle vormen van samenwerking met overheden
• Vb. Provincie Oost-Vlaanderen
 Samen met een industriële partner in een rollend fonds
 Eerste projecten ter goedkeuring door RvB
 Innovaties in energieproducten
 Groeifinanciering
 Doelgroep: ondernemers
 Samen met een industriële partner in een rollend fonds
Wind Oost-Vlaanderen
Partner B
Electrabel
Windturbineproject
Partner D
Partner E
Partner C
Na vergunning en
goedkeuring door RvB
20% VEB
10% lokale
overheden
10% burgercoöperatieve
3. Wij kunnen uw
energieleverancier
worden
Levering gas en elektriciteit vanaf 1 jan 2015
 Onze dienstverlening
 Aankoopcentrale: geen aanbesteding door klanten, maar
door VEB
 Opmaak energiebudget
 Facturatie op maat klant
 Benchmark en advies inzake energie-efficiëntie
 Waar staan we vandaag?
 Leveranciersvergunningen aangevraagd: toekenning
wordt kortelings verwacht
 Lopende aanbestedingen door VEB: inkoop energie, KBS
platform, …
 Frequent overleg stuurgroep & geïnteresseerde klanten
VEB als aankoopcentrale
VEB = Aankoopcentrale
Wet Overheidsopdrachten
is van toepassing
doet de
aanbesteding
voert de
aanbesteding
uit
Bevoorrading
& Operaties
Eigen
productie
Klanten aankoopcentrale
vrijgesteld van
Wet Overheidsopdrachten
betaalt de
facturen
Klantenbeheersysteem
Aankoop op
groothandelsmarkt
VEB levert aan de Vlaamse Overheid
Leveringsmodel: uw voordelen
 Geen aanbesteding wegens aankoopcentrale
 Minder administratie
 Geen risico op procedurefouten
 Focus op dienstverlening
 Budget raming en opvolging, advies energie benchmark
 Afhandeling facturatie
 Portaal met opvolgingsmogelijkheid
 Maximale flexibiliteit door kortetermijnmarkten
 Willekeurige in- en uitstap
 Geen extra risico op volume
 Gunstige prijs
 Kostendekkende vergoeding
 Variabel op maandbasis
 Verwachte besparing VO: +/- 10 M€/jaar
Besluit
1. De meest groene energie is die
energie die je niet verbruikt
2. Investeren in groene productie en
innovatieve energieproducten
3. Koop zo goedkoop en zo groen
mogelijk in
“Gedragen door kennis, gedreven door energie”
Blijft u graag op de hoogte?
www.mijnveb.be
[email protected]

similar documents