PowerPoint-presentatie

Report
Startbijeenkomst SWV Slinge-Berkel
Lichtenvoorde 4 september 2014
Nieuwe mensen
- Roos Willemsen op Assink Lyceum
- Mirthe Jaspers Faijer op Staring College en AOC
allebei 1 dag per week per school
- Rianne Roes: Schakelklassen en
Ondersteuningsteam
- Armein Broer van Dijk: jeugdmaatschappelijk
werk , ook Schakelklassen
• Kenniskring orthopedagogen SWV start najaar
2014
Terugdringen plaatsen VSO
• Schooljaar 14-15: opnieuw stijging aanmeldingen
• Investeren aan de voorkant: sneller actie
ondernemen om complexiteit te voorkomen
• Instroom VSO 2013: 44% uit VO, 12% uit PO, 30%
uit SO
• SWV investeert ruim € 600.000 in steunpunten
op VO-scholen: bundelen van expertise VSO-VO,
directe lijn steunpunt-intern zorgteam(met ortho
en JMW) realiseren en opzetten interne rebound
Thuiszitters
• Verzuim: snelle actie. Bij verzuim > 4 weken:
melden bij SWV, via
[email protected]
• Thuiszitters speerpunt bij Inspectie, scholen
verantwoordelijk
Schakelklassen
• Aanmelden bij Toelaatbaarheidscommissie,
via Mieke Eskes ([email protected])
• Volledig dossier en instemming ouders
• Teamleider centraal
• Leerling keert na vastgestelde periode terug
op VO-school
• Rebound PRO/ZML via orthopedagogen
Aansluiting Jeugdzorg
• Haaksbergen: PO/VO overleg met koppeling
Ketenunit Zorg en Veiligheid
• Lochem: via ZAT naar CJG4kracht zonder
indicatie
• Berkelland: voor mekaarsteams, in september
houdt de gemeente een presentatie
• Oost Achterhoek: OT wordt structureel
geborgd. Vanaf nu 1 dagdeel GGNet en 1 dag
orthopedagoog per week in OT
Ontwikkelingsperspectieven
• Wanneer het de basiszorg van de school
overstijgt
• Format van het SWV is te downloaden via de
website
• Vanaf 1 augustus of 1 januari moet regulier
onderwijs alle OP melden bij DUO
• Bij aanvraag VSO is er voor een leerling altijd
een OP opgesteld
LWOO en PRO
• Dit schooljaar verandert er nog niets
• Vanaf 01-08-2015 gaat taak RVC naar SWV,
bekostiging vanaf 01-01-2016 naar SWV
• In de loop van dit schooljaar wordt SWV
daarvoor ingericht: commissie met bevoegde
deskundigen
Website SWV Slinge Berkel
• Operationeel, wordt verder gevuld:
www.slingeberkel.nl
Presentatie Pedagogische
Hulpverlening Gelderland

similar documents