Web of Science

Report
Web of Knowledge a Web of
Science
Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist
[email protected]
http://webofknowledge.com
http://wokinfo.com
Agenda
• Prehľad & pozadie
• Novinky vo Web of Science
• EndNote Web a ResearcherID
• Journal Citation Report
• InCites
• Novinky
Thomson Reuters: riešeania na celý cyklus
výzkumu
Vyhľadávanie
Objavenie
Quality
ISI Web of Knowledge -Web of Science &
vyhľadávanie v ďalších
databázach
•Researcher ID
Zviditeľnenie
výsledkov
Cyklus výzkumu
•Research analytics
•InCites
•Journal Citation Reports
•Web services
Hodnotenie
výstupu
Publikácie
•Endnote
•EndNote Web
•Scholar One
3
Úvod – Web of Science
Web of Knowledge (platforma)
•
•
•
•
•
Web of Science
Biosis Citation Index
Chinese Science Citation Database
EndNote Web, Researcher ID
Journal Citation Reports
Web of Science zahrňuje
• Science Citation Index Expanded
od 1900
• Social Sciences Citation Index
od1900
• Arts & Humanities Citation Index
od 1975
• Conference Proceedings Citation Index- Science
od 1990
• Conf.Proc. Citation Index- Social Science & Humanities od1990
• Book Citation Index
od 2005
Úvod – Web of Science
Pokrytie
12 500 časopisov
Dôkladne hodnotené a
vyberané časopisy,
zborníky a knihy.
Rôznorodosť
150 000 konferenčných
zborníkov
Kvalita
30 000 kníh
Web of Science
Hĺbka
Multidisciplinárny
Natural Sciences
Social Sciences
Arts & Humanities
Medzinárodný
Jedinečný
zdroj!
Kompletné a komplexné
indexovanie (cover-tocover), umožňí výkonné
bibliografické a citačné
vyhľadávanie spolu s rôznymi
analýzami
THOMSON REUTERS
Výber časopisov
• Publikačné standardy
– Recenzované články, Editoriálne zvyklosti
• Obsah
– Prínos znalostí v špecifickom odbore
• Rôznorodosť
– Medzinárodný, regionálny vplyv autorov, editorov
• Analýza citácie
– Impact Factor (Journal Citation Reports)
– Predošlá aktivita editorov a autorov
Časopisy: http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/
Zborníky: http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/
Knihy: http://wokinfo.com/media/pdf/BKCI-SelectionEssay_web.pdf
Mobil a vzdialený prístup
• Mobilné zariadenia
– Vyhľadávanie vo Web of
Knowledge z mobilných
zariadení
– m.webofknowledge.com
• Vzdialený prístup
(mimo sieť inštitúcie)
– 6 mesačný roaming
prístup mimo IP adresy
organizácie
– webofknowledge.com
– Prihlásiť sa pomocou
Web of Knowledge profil
ID a heslom
Registrácia
Vzdialený prístup
……………………………………………………………………………...
WEB OF SCIENCE NOVINKY
Okno na vyhľadávanie a limity
Funkcia Lemmatization
Na pravopisné varianty British/US English, množné čísla,
slovesné časy, stupňovanie
Príklady:
•frog/frogs
•mouse/mice
•color/colour
•loud/louder/loudest
•run/running/ran
Novinky: vyhľadávanie
• Všetky slová sú vyhľadávateľné – nie sú zakázané slová
• NEAR/x operátor
• Web of Science:
– Vyhľadávanie:
• ISBN, ISSN a accession number
• Vyhľadávanie podľa Web of Knowledge a Web of Science
Subject Category
• Vyhľadávanie DOI (Digital Object Identifier)
– Cited Reference Search
• Možnosť vyhľadávať citovaný ročník, číslo a číslo strany
• Zmeny v Cited Reference lookup table
– Vyhľadávanie celých slov a poli Adresy (University,
College...)
– Vyhľadávanie celého mena autora – ako publikované
Web of Science – Discovery Tools
Analyze results na detailnú
analýzu, ako identifikácia
spolupracovníkov, inštitúcii
apod
Citation Reports na
hodnotenie výzkumu a
identifikáciu trendov
Citation Map: vizualizácia
citačných informácii
Správna identifikácia autora - Researcher ID
• http://www.researcherid.com
• Bezplatná online registrácia na vytvorenie
jedinečných identifikátorov (Researcher ID)
• Vytvorenie vlastného publikačného zoznamu
• Verejný alebo súkromný profil
• Reporty na citovanosť
Identifikácia autora – Researcher ID
www.researcherid.com
Identifikácia autora: export do Researcher ID
Web of Science plný záznam
Vizualizácia
spolupracovníkov
(spoluautorstvo)
Generátor
‘badges’
H-Index a
rozdelenie citácii
Vizualizácia
citujúcich
článkov
……………………………………………………………………………...
ENDNOTE WEB
EndNote Web základné informácie
Webový referenčný manažer
• Možnosť vytvorenia vlastnej databáze referencii online
• Citovanie referencii vo Word a jednoduché vygenerovanie
bibliografie
• Archivácia výsledkov vyhľadávaní v rôznych tematických
okruhoch
• Zdielanie informácii: s kolegami na projektoch, povinná
literatúra pre študentov
• Dostupný cez:
• Predplatenie inštitúcie na Web of Knowledge/Web of
Science
• Kúpou EndNote
28
Ako na to?
• Založte si EndNote Web účet
• Pridajte referencie do EndNote Web
• Organizujte referencie do skupín
• Zdielajte referencie
• Citujte referencie pomocou EndNote Web (aj zo
zdielaných skupín)
29
Ako si vytvorím EndNote Web účet?
• Web of Science užívatelia:
– Vytvorte si vlastný účet na Web of Knowledge portále
(www.webofknowledge.com)
– Po registrácii vyberte “My EndNote Web” z menu
• EndNote užívatelia:
– V EndNote, kliknite na Edit > Preferences > EndNote Web
• Prístup kdekoľvek do EndNote Web účtu na:
www.myendnoteweb.com
30
Pridávanie referencii do EndNote Web
• Priamy export z Web of Science
• Capture tlačítko
• Tagged file Export/Import
• Transfer z EndNote Desktop
• Online vyhľadávanie
• Manuálne zadávanie
31
Skupiny
• Možnosť vytvoriť až 500 skupín
• Referencia môže byť vo viac než jednej skupine
naraz
– Kliknutím na
ikonu zistíme, v ktorých zložkách sa
nachádza aktuálna referencia
32
Zdielanie skupín
• Zdielanie skupín s Read alebo Read & Write
právami
• Prílohy NIE sú zdielané
• Citovanie zo zdielaných skupín
33
……………………………………………………………………………...
JOURNAL CITATION REPORT
Úvod
• JCR mapuje a zachycuje citačné trendy a data vo viac než 10
000 časopisoch z viac než 25 miliónov citovaných referencii
indexované v ISI každý rok
• Science Edition (Edícia na vedu) a Social Science Edition
(Edícia na spoločenskú vedu) zverejnené ročne (Edícia za rok
2010 bol zverejnený v júli 2011)
• Edícia na umenie a humanitné vedy sa nespracováva
• Všetky časopisy v JCR sú indexované na Web of Science
Nové metriky (od 2009)
• Thomson Reuters
• Pätročný Impact Factor
• Impact factor bez autocitácie
• Poradie v kategóriách
– Eigenfactor – externe vypočítané podľa dat z JCR
• Eigenfactor™ Score
• Article Influence™
Viac informácii nájdete na http://eigenfactor.org/
JCR domovská strana
Výber zo Science alebo Social
Science
Pred prvou prácou s JCR
si prečítajte Information for
New Users a venujte
zvýšenú pozornosť časti
“Using the JCR Wisely.”
České časopisy v JCR
……………………………………………………………………………...
HODNOTENIE VEDY A
VÝZKUMU POMOCOU INCITES
ČO JE INCITES?
• InCites™ je nástroj tvorený na mieru, spracujúci citačné
informácie na hodnotenie výzkumov, je dostupný na
internete, ktorý umožní analyzovať produktivitu
inštitúcie a porovnať výsledky s ďalšími inštitúciami po
celom svete.
• Pomocou InCites môžeme analyzovať:
– Koľko publikácii vyprodukovala moja inštitúcia?
– Ktoré publikácie sú najviac vplyvné a v ktorých oboroch?
– Aké sú výsledky mojej inštitúcie v porovnaní s ostatnými
(porovnateľnými) inštitúciami?
– Kto spolupracuje s kým? A ako často?
• Ďalšie informácie:
http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites/
40
Zdroje a základy:
Thomson Reuters
Expertíza a sprocesovanie
Data
Nástroje Research
Analytics
Zjednotenie adresy
Web of Science
Čistenie dat &
Štandardizácia
Normalizácia
a vytváranie
benchmarkov
 Dlhé roky Thomson Reuters ponúka širokú radu nástrojov a služieb ktoré
podporujú precízne a effektívne hodnotenie výzkumu.
 Naši špecialisti pracujú s Web of Science datami, aby zaistili maximálnu
štandardizáciu a zjednotenie dát pred dodaním.
 Thomson Reuters ponúka nie len jednoduché počty alebo priemery, ale
ozajstné metriky vytvorené pomocou benchmarkov a normalizované
štatistiky.
Otázky na ktoré odpovedá InCites
• Aké máme výsledky v porovnaní s ostatnými peer
inštitúciami?
• Aký je publikačný vedecký výstup našej inštitúcie?
• Ako sa darí článku v porovnaní s ostatnými
článkami v časopise alebo v oboru?
• Ktoré naše obory sú najsilnejšie?
• Ktorý autori majú naväčší vplyv?
• Ako môžem porovnať výzkumníkov?
……………………………………………………………………………...
NOVINKY
Novinky
• Web of Knowledge V5.6 - Apríl 2012
– Podporovanie Left Hand Truncation (zkracovanie slov aj
zľava)
– Aktualizácia funkcie Lemmatization a US/UK slovníka
– Vzdialený prístup: jeden užívateľ na jednom počítači v
jednom čase
– Cited Reference Search novinky
Otázky
Kontakt na Thomson Reuters
Navštívte naše stránky
http://www.science.thomsonreuters.com/
http://wokinfo.com/
Technická podpora
http://www.science.thomsonreuters.com/support
Kontakt na vzdelávanie:
Eniko Toth Szasz
E-mail: [email protected]
Tel: 00420 224 190 425

similar documents