2007 - DPD

Report
Total Zero
Uhlíkovo neutrálna preprava balíkov bez
osobitných nákladov pre zákazníka
Dobrovoľný a bezprecedentný záväzok.
Uhlíkovo neutrálna preprava balíkov bez osobitných nákladov pre zákazníka
Od roku 2012 je každý balík poslaný prostredníctvom siete DPD z Belgicka
a Luxemburska, Francúzka, Nemecka, Holandska, Švajčiarska a Spojeného
kráľovstva uhlíkovo neutrálny.
V roku 2013 sa program stane prístupným aj zákazníkom v Chorvátsku, Českej
republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku
a v Slovinsku.
Robíme správnu vec.
Metóda Total Zero je súčasťou stratégie
Zodpovednosť celej skupiny DPD, ktorá
sa zameriava na „Ľudí, Planétu,
Komunitu“
DPD prijíma hodnoty materskej
spoločnosti La Poste, ktorá takisto prijala
významný záväzok k uhlíkovej neutralite
pre celú poštu a všetky balíky zasielané
prostredníctvom jej služieb.
DPD pristupuje k odvetviu a k planéte odlišne.
 Preprava balíkov vo veľkej miere prispieva
k emisiám uhlíka.
 Spoločnosť DPD zistila, že znižovanie
množstva emisií produkovaných prepravou je
najväčšou výzvou, akej musí čeliť pri
znižovaní svojho vplyvu na našu planétu.
 Pri používaní svojej cestnej siete na prepravu
balíkov v Európe DPD už teraz vytvára
podstatne menej uhlíka ako je konkurenti.
 DPD je ako zodpovedná spoločnosť viazaná
povinnosťou neprestajne znižovať svoj dosah
na našu planétu. Od roku 2006 spoločnosť
nepretržite zmenšuje svoju uhlíkovú stopu.
 Úplná uhlíková neutralita je logickým krokom
vpred.
Podpora našich klientov.
 Podobne ako DPD chcú aj mnohí jej klienti
zmenšiť svoju uhlíkovú stopu.
 Tým, že im ponúkne príležitosť
odosielania uhlíkovo neutrálnych balíkov
bez ďalších nákladov, pomôže im DPD
plniť ich vlastný ciel znižovania množstva
CO2.
 Spoločnosť DPD sa zaviazala, že
poskytne klientom najlepšiu možnú
ponuku so zreteľom na náklady, služby
a udržateľnosť.
 Spoločnosť DPD preberá zodpovednosť
za našu planétu, pričom poskytuje rovnako
vynikajúce doručovacie služby.
Metóda Total Zero je proces troch krokov.
1
Meranie
2
DPD stále hľadá
spôsoby, ako
zredukovať svoju
stopu CO2
prostredníctvom
ročných domácich
iniciatív na
redukciu uhlíka.
Insetting
Kompenzácia
Niekoľkoročným meraním
svojej uhlíkovej stopy
získala spoločnosť DPD
podrobné údaje o množstve
uhlíka vypusteného pri svojej
prevádzke.
3
DPD kompenzuje CO2,
ktorému sa nedá vyhnúť, a to
bez ďalších nákladov pre
zákazníka.
Čím väčšmi znižuje DPD
množstvo svojich vlastných
emisií CO2, tým menej musí
kompenzovať v prepočte na
balík – to svedčí o skutočnom
záväzku DPD voči životnému
prostrediu.
Insetting-stále znižovanie množstva uhlíkových emisií.
Do podnikania DPD je zahrnutých množstvo
iniciatív na znižovanie množstva emisií CO2. Tu
sú niektoré z akcií insettingu:
 Udržateľné centrum balíkov vo Veenendaale
v Holandsku
 Dodávkové vozidlá s nulovými emisiami v
Stuttgarte a Hamburgu
 Zavedenie pohybových detektorov na
vypínanie svetla v našich budovách v Belgicku
 Zmenšenie uhlíkovej stopy budov vo
Francúzsku
 DPD UK spustila „Kampaň inteligentného
šoférovania“ s cieľom zníženia spotreby
pohonných látok
Kompenzácie: prostriedok boja proti emisiám CO2.
Od spustenia kampane Total Zero v roku 2012 boli
všetky emisie CO2 v Belgicku, Luxembursku,
Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku
a Spojenom kráľovstve, ktorým nemožno zabrániť,
vykompenzované materskou spoločnosťou
GeoPost. V roku 2013 sa má táto iniciatíva rozšíriť
aj do Chorvátska, Českej republiky, Estónska,
Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, na
Slovensko a do Slovinska.
GeoPost vykompenzuje v roku 2013 približne 700
000 ton uhlíkových emisií.
GeoPost urobí tieto investície bez ďalších nákladov
pre zákazníkov DPD.
Definícia kompenzačného okruhu DPD.
Základné
podnikanie
Preprava
Obaly
predávané
klientom
DPD
Nehnuteľnosti
Papier
Zasielanie
mimo
Európy
Celkové kompenzácie:
700 000 ton CO2
CDC Climat.
Na kompenzácie zvyšných emisií CO2 uzavrela
materská spoločnosť DPD – GeoPost –
partnerstvo so spoločnosťou CDC Climat.
Medzinárodné postavenie spoločnosti CDC
Climat a dlhodobý záväzok k znižovaniu
množstva emisií CO2 znamená, že je
perfektným partnerom pre kompenzácie v rámci
záväzku Total Zero.
Materská spoločnosť DPD – GeoPost –
spolupracuje so spoločnosťou CDC Climat na
zisťovaní rozsahu projektov kompenzácií
uhlíka, ktoré podporuje prostredníctvom zásady
Total Zero.
Medzi tieto projekty môžu patriť zámorské
projekty v rozvojovom svete, ale aj lokálne
systémy v Európe.
Uhlíkovo neutrálna preprava – fakty a údaje
Total Zero.
Uhlíkovo neutrálna preprava zásielok
bez osobitných nákladov pre zákazníka

similar documents