pptx

Report
1.stretnutie westíkov na
Slovensku
Preventívny plán a špecifické
ochorenia u plemena Westhighland
teriér – WHT- Westie
Veterinárna ambulancia SLIVET
Záhorského 31 Sliač
 Hlavné















témy
Preventívny plán u WHT
Krabbeho choroba – Globoidná leukodystrofia
PKD- deficit pyruvatkinázy
MH - Malígna hypertermia
CMO- craniomandibulárna osteodystrofia
Primárna seborea - Epidermodystrofia
Atopia
White terier shaker disease
Portosystemové shunty
Luxacia pately
Leg-calve- pertesova choroba
Pľúcna fibróza
Suché oko – KCS
Addison a Cushing
Herpes vírus u psov

Preventívny plán u WHT

1. Vstupné vyšetrenie po narodení a vo veku 5-6 týždňov
Vstupné vyšetrenie pozostáva vyšetrení dôležitých organových sústav a možných
genetických porúch . Pri zistení zmeny sa navrhuje individuálny plán na zistenie
príčiny a následnej prognózy pre zviera.
Príklad: Srdcový šelest bez iných príznakov – kontrola o mesiac – kardiologické
vyšetrenie
2. Krmivo
Pri malých plemenách je výživa dôležitá hlavne po dosiahnutí dospelosti. Vývoj
kostry sa u týchto plemien končí okolo 10-12 mesiaca veku. Pre šteňatá malých
plemien je odporúčané používanie krmív označených – PUPPY- mini -kŕmiť do 6
mesiacov veku 3 krát denne. Od 6 mesiacov do 10-12 mesiacov JUNIOR mini 2 x
denne a u dospelých psov viac ako 1 rok - ADULT mini jeden krát denne.
Pri používaní týchto krmív sú zohľadnené potreby týchto plemien dodržiavať
množstvá predpísané výrobcom nie je až také striktné ako veľkých a gigantických
plemenách .






Preventívny plán u WHT

3.Preventívne odstraňovanie vnútorných a vonkajších parazitov
Odstraňovanie vnútorných parazitov – ,,odčervenie“
Odčervenie sa vykonávame v prvých 3 mesiacoch života šteňaťa každé 2 týždne , čím
zabezpečíme prerušenie rozmnožovací cyklu parazitov. V ďalšom období je odporúčaný
interval 3 – 4 mesiace .
Pri psoch v južných okresoch Slovenska – vyšetrenie krvi na a ak zviera navštevuje južné
krajiny/oblasť stredozemného mora/ - je vhodné preventívne vyšetrenie na prítomnosť
krvných a srdcových parazitov a používať vhodnú prevenciu proti vonkajším parazitom,
ktoré ich prenášajú .
Odstraňovanie vonkajších parazitov –,, odblšenie“
Odblšenie sa vykonáva úž v prvých dňoch života šteniatka – prvý týždeň . Odporúčajú sa
požívať prípravky s predĺženým pôsobením . Výber prípravku je závislý na plemene a použitý
/ chovaný v interiéri alebo exteriéri/ . Týmto v podstatnej miere obmedzíme nielen vonkajšie
parazity ,ale aj všetky ochorenia ktoré prenášajú / krvné parazity, srdcové červy, Borelióza
a iné /
Odstraňovanie vonkajších a vnútorných parazitov vykonávame súčasne s dezinfekciou
prostredia / pelech ,búda ,chodba ,koterec/







Preventívny plán u WHT

4. Vakcinačné schémy
Vo všeobecnosti platí ,že :
1.Čas medzi vakcinácii musí byť 3-4 týždne
2.Ak vakcinujeme ochorenie /vakcínu/ prvý krát vždy je potrebná revakcinácia/druhá dávka/
po 3-4 týždnoch potom od tohto dátumu pokračujeme len raz ročne.
Šteniatko musí byť v prvom roku zavakcinované 4 krát.
1 krát v 6.-7.týždni – revakcinácia o 3-4 tyždne DHPPi - proti psinke,parvoviróze,zápalu
pečene,inf.laryngotracheitíde.
2 krát v 9.-10.týždni – DHPPi+L - proti psinke,parvoviróze,zápalu
pečene,inf.laryngotracheitíde, leptospiróze - revakcinácia o 3-4 tyždne
3 krát v 12.-13.týždni – DHPPi+L proti psinke,parvoviróze,zápalu
pečene,inf.laryngotracheitíde, leptospiróze
4. krát – 15.-16. týždni - R – proti bestnote
Dospelý pes sa vakcinuje raz za rok –Pri tejto vakcinačnej schéme sa orientujeme podľa
datúmu vakcinácie -12.-13. tyž.
proti psinke, parvoviróze, zápalu pečene, inf.laryngotracheitíde, leptospiróze a besnote.











Preventívny plán u WHT

Besnota je jediné ochorenie ,ktoré je povinné zo zákona vakcinovať ale od
1.11.2011 stačí vakcinovať každé 2-3 roky podľa výrobcu vakcíny.
Pozor toto neplatí pri kompletnej vakcíne a zviera musí byť po roku revakcinované
na besnotu až po tomto je možné vakcinovať v dlhšom rozostupe !!!
Od 1.11.2011 vošla do platnosti novela zákona č.39/2007 o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov §19 ods. 9 zaväzuje majiteľa
spoločenského zvieraťa – pes, mačka , fretka – jedinca nezameniteľne označiť .
Nezameniteľne znamená pomocou podkožného mikročipu s jedinečným číselným
kódom. Zvieratá ktoré boli do 3.7.2011 čitateľne tetované sú rovnako akceptované
po tomto dátume je platný len mikročip. Označenie spoločenských zvierat platí pre
všetky zvieratá , no zvieratá narodené pred 1.11.2011 majú prechodné obdobie do
30.9.2013 ak nedôjde k zmene majiteľa zvieraťa .



Preventívny plán u WHT

Ďalšie odporúčané vakcinácie u psa :
- proti Psincovému kašľu – vakcináciu vykonávať v lete a zime
- proti Borelióze - vakcináciu vykonávať na jar, v zime, v pozdnej jeseni
- pri fenách ktoré chceme kryť sa odporúča v 3. dni hárania zavakcinovať
DHPPiL , čo zvýši imunitu šteniat hlavne proti parvovíroze , psinke a
leptospiróze. – vakcinácia štenia až- 8.-10. týždeň života
Doplnkové vakcinácie pri potvrdených výsledkoch
-proti Herpesvirusu- pri potvrdenom výsledku – úhyn šteniat
-proti Gardioze – - pri potvrdenom výsledku – hnačkové ochorenie
-proti Microsporum canis -- pri potvrdenom výsledku – kožné zmeny







Preventívny plán u WHT

5. Preventívne vyšetrenie vo veku 6-8 mesiacov
Pri tomto vyšetrení sa zameriavame na stomatologické vyšetrenie – plnochruposť,
výmena mliečneho chrupu , prípadný zubný kameň .
pri zadržaní semenníkov brušnej dutine je tento vek na potvrdenie kryptorchizmu
– USG vyšetrenie na prítomnosť semenníkov v brušnej dutine



Preventívny plán u WHT

6. Preventívne vyšetrenie vo veku 12 mesiacov- pred uchovnením zvieraťa
Preventívne vyšetrenie krvi –
hematologické – chudokrvnosť, leukémia, zápalové zmeny
biochemické - stav vnútorných organov/ pečeň, obličky, tráviaca sústava/ a celkového
metabolizmu – cukrovka, cushing, addison, seborea,
Preventívne vyšetrenie moča –
Phan – papierikom, zistenie špecifickej hmotnosti – zachytíme prípadné zápalové zmeny ,
problémy s obličkami.
Ortopedické vyšetrenie V tomto období kontrolujeme dokončenie vývoja kostry – vykonaní RTG vyšetrenia
bedrových kĺbov/Leg-calve-pertesová choroba/ a pozície jabĺčok /luxácia pately/ .
Stomatologické vyšetrenie Pri malých plemenách pre veľmi častí výskyt zubného kameňa už pred dosiahnutím 1 roka
Oftalmologické vyšetrenie- suché oko
Genetické ochorenia - Krabbeho choroba – Globoidná leukodystrofia
PKD- deficit pyruvatkinázy












Preventívny plán u WHT

7. Iné vyšetrenia vyžadované pre dané plemeno- u WHT
Krabbeho choroba – Globoidná leukodystrofia
PKD- deficit pyruvatkinázy
MH- Malígna hypertemia
Luxácia pately
Suché oko - KCS
CMO- craniomandibulárna osteodystrofia






Krabbeho choroba – Globoidná
leukodystrofia


Ide o autozomálne recesívne
dedičné ochorenie- čo znamená
že prejav choroby sa prejaví len
u jedinca ktorého rodičia sú
prenášači génu. V princípe
dochádza k ukladaniu tuku v
bunkách bielej hmoty nervovej
sústavy – globoidné bunky- čo
má za následok poškodenie nerv.
sústavy.
Príznaky: vo veku 1-3 mesiace
dôjde k ataxii, ochrnutiu
zadných končatín- nie je žiadna
terapia- úhyn vo veku 10
mesiacov
PKD- deficit pyruvatkinázy

Ide o autozomálne recesívne
dedičné ochorenie- čo znamená
že prejav choroby sa prejaví len
u jedinca ktorého rodičia sú
prenášači génu. Ide o poruchu
metabolizmu v červených
krvinkách, čo spôsobí ich
predčasné odumieranie
.Ochorenie je typické
opakovaným vznikom ťažkej
regeneratívnej
anémie/chudokrvnosti /,kde je
jediná pomoc transfúzia .V krvi
je typický výskyt veľkého
množstva nezrelých červených
krviniek.

Malígna hypertemia-

Malígna hypertermia (MH) je závažné, geneticky podmienené ochorenie,
ktoré je spôsobené citlivosťou na niektoré látky používané pri respiračnej
anestéze (konkrétne citlivosť na dietyléter, chloroform, trichlóretylén,
halotan, metoxyfurán, enflurán, isoflurán, sevoflurán, desflurán). U
citlivých jedincov môže expozícia voči týmto látkam vyvolať drastický a
nekontrolovaný nárast oxidatívneho metabolizmu svalov. Tento prekoná
fyziologickú kapacitu organizmu v zásobovaní kyslíkom, vylučovaní oxidu
uhličitého a schopnosť regulácie telesnej teploty. Toto môže viesť k
celkovému kolapsu a smrti jedinca.
Dedičnosť tohto ochorenia je autozomálne recesívna. Na to, aby sa
choroba prejavila, musí byť jedinec nositeľom dvoch mutovaných alel.


CMO- craniomandibulárna
osteodystrofia-

Neinfekčné ochorenie kosti vo
veku 4-10 mesiacov veku.
Ochorenie je typické –
bolestivým otváraním úst,
nechutenstvom , apatiou , až
neschopnosťou otvoriť ústa.
Kosť hlavne sánky je na pohmat
bolestivá, zhrubnutá, teplá. V
začiatkoch choroby vysoká
teplota- okolo 40Cº
Liečba : kortikoidy až po
vymiznutie bolestivosti sánky.


Primárna seboreaEpidermodystrofia
Je to kožné ochorenie
postihujúce povrchové vrstvy
pokožky, kedy dochádza k
predčasnému odumieraniu
kožných buniek- keratocytov.
Keratocyty sú nedozreté - u ľudí
sa tento stav nazýva psoriaza. Ak
je to primárna –idiopatická – je
možné len zmierňovať príznaky
rôznymi masťami.

Atopia



Atopia – kožný alergický prejav
na alergény /pele/ z vonkajšieho
prostredia- U psov na rozdiel od
ľudí sa zriedka vyskytuje /senná
nádcha/. Ochorenie je typické
sezónnym silným svrbením v
oblasti brucha, slabín,
podpazušia,
Je potrebné určiť o aký alergén
ide. Diagnostika – kožné testy
alebo z krvi.
Liečba- antihistaminiká ,
kortikoidy v problémovom
období.


White terier shaker diseaseje to neurologické ochorenie u terierov prejavujúce sa
nekontrolovateľným triasom svalov nôh a tvare. Veľmi sa to ponáša na
epileptické záchvaty/petit mal/ ,no tu nikdy nedochádza k zmene vedomia.
Prejav začína od 8 mesiacov veku do 3 rokov. Ochorenie veľmi dobre
reaguje na kortikoidovú liečbu . Dôležité je držať terapiu na stanovenej
dávke minimálne 6 mesiacov- vo veľa prípadoch po tejto liečbe choroba
vymizne.

Portosystemové shunty-


Dedične podmienená anomália
v. portae /vratnica/- dochádza k
odkloneniu krvi vtekajúcej do
pečene- čo má za následok nedostatočné zásobovanie tela
živinami a nedostatočnú činnosť
pečene.- prejavuje sa nervovými
príznakmi po prijme potravy.
Dochádza k apatii, epileptickým
záchvatom, zmenám vedomia.
Liečba je trvalo na pečeňovej
diéte, laktulóza , niektoré typy sa
dajú operovať.

Luxacia pately





Dedične podmienené ochorenie
jabĺčka /patela/ , kedy v dôsledku
plytkej kladky stehnovej kosti
spôsobuje vyskočenie pately
mimo/väčšinou do vnútra/
poznáme 4 stupne1. stupeň – je možne dať patelu
mimo ale ihneď sa vráti späť
2.stupeň- patela ostane luxovaná
ale pri miernom pohybe sa
vracia- mierne krívanie
3. stupeň- patela ostáva trvalo
mimo ale dá sa dostať späť
manuálne- silné krívanie
4. stupeň- patela je trvalo mimo
a nedá sa dostať do polohy- silné
krívanie

Leg-calve- pertesova choroba


Dedične podmienené ochorenie
hlavice stehnovej kosti
vyskytujúce sa u malých psov
a u niektorých mačiek. Pre
prerušenie správneho krvenia
rastúcej hlavice stehnovej kosti
dochádza k nesprávnemu vývoju
hlavice a krčka- čo v konečnom
dôsledky vyvoláva coxartrózu
a silné krívanie.
Po operačnom odstránení sa
krívanie stratí.

Pľúcna fibróza


Autoimunitné ochorenie neznámej
etiológie/príčiny/- kedy dochádza
k postupnému nahradzovaniu
funkčného pľúcneho tkaniva –
väzivom- čo má za následok
zníženie vitálnej kapacity pľúctypický je suchý kašeľ , znížená
tolerancia záťaže, zvýšený počet
nádychov za minútu.
Liečba- dá sa za určitý čas
pomôcť podávaním kortikoidov
,ale stav končí smrťou udusením.

Kolaps priedušnice


Geneticky podmienené ochorenie
priedušnice malých plemien psov
pri ktorej dochádza k oslabeniu
pevnosti prstencov priedušnice,
čo má za následok zúženie
priechodnosti dýchacích ciest.
Zúženie vedie k zápalu a
následne k chronickému
opakovanému kašľu ,ktorý
niekedy reaguje na ATB liečbu.
Postupne dochádza k zväčšenie
srdca ,čo spôsobí jeho
poškodenie, pacient je už aj
kardiak.
Liečba: Liečiva proti zápalukortikoidy, lieky na rozšírenie
bronchov /dych.ciest/

Suché oko – KCS – znížená
tvorba sĺz.





Addisonova chorobaje to hormonálne ochorenie ,pri ktorom dochádza k nedostatočnej tvorbe
hormónov v nadobličkách u mladých až stredne starých psoch. Je to dosť
zriedkavé ochorenie a hlavne veľmi ťažko diagnostikovateľné. Pes
vykazuje veľmi nešpecifické príznaky – zvracanie, apatia, polyúria,
polydipsia, svalová atrofia. Má určité typické znaky v biochemických
parametroch a v krvnom obraze .
Liečba- podávanie kortikoidov, sledovanie funkcie pečene, znížiť stres na
minimálnu mieru.
Normálna potreba tekutín je 40-60 ml/kg/deň
Normálna tvorba moča je 20-40ml/kg/deň.

Cushingov syndrom



je to hormonálne ochorenie ,pri ktorom
dochádza k nadmernej tvorbe hormónov
v nadobličkách u stredne a starých
psoch. Je to častejšie sa vyskytujúce
ochorenie. Je často spojené aj s inými
problémami - demodex.
Pes vykazuje veľmi špecifické príznaky –
polyúria, polydipsia , symetrické
vypadanie srsti, svalová atrofia,
zväčšenie brucha, zvápenatenie kože,
poruchy cyklu atd. Má určité typické
znaky v biochemických parametroch a v
krvnom obraze .
Terapia je závislá na pôvode problémucentrálne/mozog/ alebo nadobličkyhlavne nádory- podávajú sa lieky na
potlačenie činnosti nadobličiek alebo
operácia.


Herpes vírus u psov
Herpes vírus u psov spôsobuje
okrem zápalov horných dych. ciest ,
hlavne gynekologické problémy a to
náhly úhyn šteniat prvých dňoch
života. Problémom je ,že ochorenie
u dospelých zvierat prebieha bez
príznakov ,v niektorých prípadoch
sú popisované mierne zápaly slizníc
pohl. orgánov u obidvoch pohlaví.
Prenáša sa kontaktom, pohlavným
stykom. Šteňatá sú infikované pri
ceste z pôrodných ciest. Ak šteňatá
držíte v teplote prostredia nad 37Cº
ochorenie neprepukne / ohrievanie
žiaričom/, no dochádza k priehratiu





Liečba : Identifikovať pozitívnych
jedincov- vykonať vakcináciu po
narodení šteniat podávať hyperimunné
sérum rodiča po vakcinácii.
Vakcinácia –
1. vakcína 7-10 dní pred párením /prvý
týždeň hárania /
2. Vakcinácia- 7-14 dní pred pôrodom .
Revakcinácia pri každom párení podľa
rovnakej schémy.
Otázky ???

similar documents