Filip Polc

Report
Filip Polc
Životopis a
úspechy
Dátum narodenia: 10. apríl 1982
Rodné mesto: Pezinok, Slovenská
republikaKariéra:
od 4 rokov
Štart kariéry MTB: 1994 Obľúbený typ trate
technické
Hobby:
Cestovanie, snowscoot, autá
Obľúbené jedlo:
Thajsko kuchyne
Jazyk:
Angličtina, nemčina v roku 1990, som sa zúčastnil majstrovstiev Európy vo Švajčiarsku, kde som išiel cestou do
semifinále. V tom istom roku sa zúčastnil na majstrovstvách sveta vo Francúzsku a som skončil v štvrť-finále. V roku
1991 som sa stal majstrom Československa a Slovenska, bol 5 na majstrovstvách Európy v Anglicku a na majstrovstvách
sveta v nórskom bojoval som cestu do semifinále. V roku 1992 bol druhý česko-slovenský šampionát a 1. majstrov
Slovenska, na majstrovstvách Európy v Taliansku bojoval cestu do semifinále, rozšírené na Majstrovstvá sveta v Brazílii,
kde som nemohol začať vzhľadom na neprimerané náklady.
Ďakujeme za pozornosť
Spolupracovali:Peter Hlinka,Arthur Šimko,Adam Kohút,Dodo Skrežina

similar documents