Hmyz_vo_vode

Report
Hmyz žijúci vo vode
a na brehu
Vodný hmyz
• dýcha kyslík rozpustený vo vode alebo zo vzduchu
• vo vode celý život alebo len počas vývinu
potápnik obrúbený
•
•
•
•
•
vodný chrobák
stojaté vody
nohy na veslovanie
dýcha kyslík zo vzduchu (pod krovkami)
dospelý i larvy sú dravé
•
•
•
•
vážky
lietajú a lovia nad vodnou hladinou
larvy žijú vo vode, zvliekajú sa
dospelé i larvy sú dravé
striehnu i odpočívajú na listoch rastlín
šidlá
• dobre lietajú
• korisť lovia vo vzduchu
• živia sa žubrienkami, rybami aj hmyzom
komár útočný
•
•
•
•
•
•
dospelý – v okolí vôd
larvy a kukly – vo vode (potrava pre ryby)
dospelý i larvy dýchajú kyslík zo vzduchu
bodavo-cicavý ústny ústroj
samička sa živí krvou
samček sa živí rastlinnými šťavami
vodomerka obyčajná
•
•
•
•
stojaté vody
štíhle telo, dlhá hlava
pomaly a prerušovane sa pohybuje po vodnej hladine
je dravá, živí sa hmyzom
korčuliarka
• behá po hladine
• živí sa utopeným hmyzom
ovad hovädzí
• dospelý – v okolí vôd
• larvy – v bahne, sú dravé
• samička sa živí krvou

similar documents