Rastrov grafika

Report
Predmet: počítačová grafika
Autor: Jakub Heligman
Téma: Adobe photshop








 Rastrová grafika
 Formáty
 Software
 Ne/Výhody rastrovej grafiky
 Využitie
 Adobe Photoshop
 Záver
 Použitá literatúra



mozajka farebných bodov(pixelov)
usporiadaných do rástra( do riadkov a stĺpcov).
V tvare štvorca alebo obdĺžnika.
Každý pixel -presná adresa a presne určená
farba.
Čím sú pixely menšie a okom menej
rozoznateľné tak dávajú dojem obrazu, alebo
fotografie.




Rozlišenie- základným parametrom rastrovej
grafiky
Pixely sa zobrazujú obrovským priblížením. V
programe môžeme vidieť štvorce s jednou
farbou.
Rozsah farieb je určený v bitoch. Optimálne je
používať 32 bitov
Bitmapové obrázky obsahujú presný počet
bitov s presnou farbou. Taktiež majú pevné
rozlišenie. So zväčšením sa zhoršuje kvalita.

Príklad rastrového obrázka s rôznym
približenín.



BMP- (bitmap) Tento formát sa používa
hlavne v operačných systémoch Microsoft
Windows
- jednoduchý, nekomprimovaný
JPG - štandardná metóda stratovej
kompresie používanej pre ukladanie
počítačových obrázkov vo fotorealistickej
kvalite.
PNG - grafický formát určený pre bezstratovú
kompresiu rastrovej grafiky



Zoner Photostudio- veľmi výborný program v
českej verzii, pre prácu s fotkami.
Adobe Photoshop- Profesionálne rozhranie v
tejto oblasti.
Skicár – Windowskacký program na kreslenie.

Výhody: - Zložité ilustrácie sa ako bitmapy
zobrazia podstatne rýchlejšie než vektorové
obrázky.
- Poskytujú základ pre zobrazenie videa a
animácií.
- Obnova pixelových dát uložených v bitmapovom
súbore môže byť väčšinou vylepšená sústavou
súradníc, ktorá dovoľuje chápať dáta ako mriežku.
- Pixelové hodnoty môžu byť modifikované
individuálne alebo vo väčších množstvách.
- Bitmapové súbory môžu byť veľmi dobre
prenášané na bodové výstupné zariadenia
(obrazovky, tlačiarne).

Nevýhody: Obsahujú informácie o všetkých pixloch
na obrazovke, takže pri väčšom rozlíšení a väčších
farebných hĺbkach sú súbory veľmi rozsiahle.
- Ťažko sa editujú a ťažko sa mení ich rozmer bez
vzniku skreslenia. Pri zväčšení obrázku sa informácia,
ktorá bola platná pre jeden pixel, stáva platnou i pre
jeho okolie.
- Väčšinou sú problémy s ich mierkou. Zmenšovanie a
zmenšovanie predlohy môže poznamenať predlohu
nežiaducim spôsobom. Preto obyčajne musia byť
bitmapové súbory vytlačené v tom rozlíšení, v akom sú
uložené.
Na obrázku je príklad kruhu vytvoreného v rastrovej
grafike. Obrázok 1a) je bez zväčšenia, obrázok 1b) je
dva krát zväčšený a obrázok 1c) je štyri krát zväčšený.





Tvorba internetových stránok z grafickej časti
Tvorba rôznych obrázkov pre reklamné účely
Využitie v počitačovom priemysle
Úprava fotiek (facebook fotky napriklad)
Retuš obrázkov
Nastavenia
obrázka
Nástroje výberu
Oreaznie
Kapatko
Pečiatka
Guma
Vložiť písmo
Rotácia a posun
obrázka
Jednotlivé vrstvy
Výber rôznych
filtrov




Možnosti exportu: V Adobe photoshop
môžeme obrázok exportovať skoro do všetkých
rastrových formátov, komprimovaných aj
nekomprimovaných.
Možnosť vytvoriť html súbor
Export na CD/DVD
Otvára taktiež obrovské množstvo rastrových
obrázkov.







Anglické rozhranie
Zložité pre začiatočníkov
Ukladanie postupu vo vrstvách  neskoršia
úprava
Otvorenie a uloženie v rôznych formátoch
Množstvo pluginov, scriptov a prídavných
modulov
Častá aktualizácia softveru
Veľmí drahá licencia

Rastrová grafika patrí medzi moju
najobľubenejšiú. Pretože môžeme vidieť túto
grafiku na každom rohu. S programom Adobe
Photoshop sa mi pracuje dobre vzhľadom nato,
že sú k dispozícií rôzne návody pomocou,
ktorých je práca ľahšia a dá sa urobiť úplne
všetko ak človek ovláda jednotlivé funkcie.




www.wikipedia.com
www.grafika.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rastrová_grafik
a
http://www.good-tutorials.com/

similar documents