Presentatie door SLO over vocabulaires

Report
Vocabulaires SLO 2013
Allard Strijker
24 Januari 2013 Utrecht
Werkgroep onderwijsbegrippenkader
Na publieke consultatie in te dienen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Onderwijs soorten
Vakken SO
Vakken VSO
Leerling kenmerken
Leerling kenmerken SO
Toegankelijkheidsrestricties SO
Leeractiviteiten
Kenmerken van leeractiviteiten
Werkvormen
Na revisie in te dienen
•
•
•
PO
– Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek
VO tweede fase
– Engels, economie en natuurkunde
VMBO
– aardrijkskunde, Engels en nask 1
Dit jaar te ontwikkelen
•
•
•
PO
– Rekenen, Taal/Nederlands
VO tweede fase
– Wiskunde, Nederlands, Biologie, Scheikunde, Aardrijkskunde
VMBO bovenbouw
– Wiskunde, Nederlands, Biologie, Economie, Nask 2
– Eindtermen
Referentiekader (Rekenen)
•
•
•
•
•
•
•
•
PO rekenen (2009) WWTR
– http://vocabulaires.slo.nl/vocabulairesvo/00013/ en
http://vocabulaires.slo.nl/vocabulairesvo/00009/
havo/vwo onderbouw wiskunde rekenen( 2011)
– http://www.slo.nl/downloads/documenten/tussendoelen-wiskunde-havovwo-onderbouw-vo.pdf/
vmbo onderbouw wiskunde rekenen (2011)
– http://www.slo.nl/downloads/documenten/tussendoelen-wiskunde-vmboonderbouw-vo.pdf/
Onderbouw wiskunde (2009) WWTR
– http://vocabulaires.slo.nl/vocabulairesvo/00012/
Domeinen vmbo (2007)
– http://vocabulaires.slo.nl/downloads/Domeinen_vmbo_20071115.html/do
wnload
Domeinen havo/vwo (2007)
– http://vocabulaires.slo.nl/downloads/Domeinen_havo_vwo.xls/
Linked data proeftuin (2012)
Common Core State Standards (2012)
SLO doorlopende leerlijnen
Doorlopende leerlijn
PO
kerndoelen
VO
onderbouw
kerndoelen
VO
bovenbouw
eindtermen
Referentiekader Taal en Rekenen
Doorlopende leerlijn
1F 2F
PO
VO
3F
VO
MBO
4F
HBO
WO
Niveaus in eindtermen
Doorlopende leerlijn
PO
Kerndoelen
VO
VO
onderbouw
Kerndoelen
VO Bovenbouw eindtermen
Vmbo
B
K
Havo/wvo
G
T
Havo
vwo
Wat moet er geleerd worden?
Inhouden
Niveau’s
Doelen
Vocabulaires SLO op hoofdlijnen
Vakkernen
Vaksubkern
Vaksubkern
Niveau
Onderwerp
Doel
Doel
Onderwerp
Onderwerp
Doel
Doel

similar documents