OpTIMALIZÁCIA DÁTOVÉHO MODELU

Report
Databáza
1997-2005
Databáza
2006 - teraz
Optimalizácia
Databáza pre
webovú aplikáciu
Atlas PO
11 väzobných tabuliek
3 dátové tabuľky
36 číselníkov

similar documents