05.04.2014

Report
Bakara Sûresi: 124
Kur’ân Buluşmaları: 48
ÜMİT ŞİMŞEK
Bakara: 124
ٍ ‫َوِا ِذ ابْ َت ٓ ىٰل ِا ْب ٓر ۪ه َمي َرب ُه ِب َ َِك َم‬
َ‫ات فَ َاتَمه َُّۜن قَا َل ِا ۪ ّ۪ن َجا ِع ُُل‬
‫ِللن ِاس ِا َماماَّۜ قَا َل َو ِم ْن ُذ ۪ ِري ۪ َّ۪ۜت قَا َل ََل ي َنَ ُال َعهْ ِدي‬
‫الظا ِل ۪م َي‬
Hani İbrahim’i Rabbi birtakım emir ve yasaklarla
imtihan etmiş, o da bu imtihanı tamamlamıştı.
Allah “Seni insanlara önder yapacağım” buyurdu.
İbrahim, “Neslimden de önderler yap” dedi.
Allah ise, “Benim ahdim zalimleri kapsamaz”
buyurdu.
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / üsve-i hasene
 Atanız İbrahim’in dini üzere olun.
 Hac, 22:78
 İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir
örnek vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: “Biz sizden ve
sizin Allah’tan başka taptıklarınızdan uzağız. Biz sizi
reddediyoruz; aramıza, siz Allah’a bir olarak inanıncaya kadar
sürecek bir düşmanlık ve nefret girmiştir.” Ancak İbrahim’in
babasına “Senin için Allah’tan af dileyeceğim; ama sana
Allah’tan gelecek hiçbir şeye ben engel olamam” demesi
müstesna. Onlar şöyle dua ederlerdi: “Rabbimiz! Sana tevekkül
ettik, Sana yöneldik. Varacağımız yer de Senin huzurundur.
. / ..
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / üsve-i hasene
 “Rabbimiz! Bizi kâfirler için fitne yapma. Bizi bağışla. Şüphesiz
ki Sen Azizsin, Hakîmsin.”
 Gerçekten, onlarda sizin için, Allah’a ve âhiret gününe
kavuşmayı umanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse,
muhakkak ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü
övgüye lâyık olan da Odur.
 Mümtehine, 60:4-6
 Yoksa, “İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub ile torunları Yahudi veya
Hıristiyandı” mı diyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi biliyorsunuz,
yoksa Allah mı? Kendisine Allah’tan gelmiş bir delili saklayandan
daha zalim kim vardır? Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz
değildir.
 Bakara, 2:140
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / üsve-i hasene
 Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz?
Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hiç akıl
etmiyor musunuz?
 Siz ki, bir parça bilginiz olan konuda tartıştınız diyelim; hiçbir
bilginiz olmayan şey hakkında nasıl oluyor da tartışmaya
giriyorsunuz? Herşeyi Allah bilir, siz bilmezsiniz.
 İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. O bütün bâtıl
inanışlardan uzak, dosdoğru bir Müslümandı ve asla
müşriklerden değildi.
 İnsanlardan İbrahim’e en yakın olanlar ise, ona uyanlar ile şu
Peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da mü’minlerin dostu
ve yardımcısıdır.
 Âl-i İmrân, 3:65-68
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 Bir zaman İbrahim babası Âzer’e “Sen gerçekten putları tanrı mı
ediniyorsun?” demişti. “Ben seni de, kavmini de düpedüz
sapıklıkta görüyorum.”
 Kesin bir imana erişmesi için, İbrahim’e Biz böylece göklerin ve
yerin melekûtunu gösterdik.
 Gece bastırınca, İbrahim bir yıldız gördü, “İşte rabbim” dedi.
Batınca da, “Ben batıp gidenleri sevmem” dedi.
 Ayı doğarken gördüğünde “İşte rabbim” dedi. O da batınca
“Eğer Rabbim bana yol göstermeseydi, muhakkak ben
sapıtmışlar güruhundan olurdum” dedi.
 Güneşi doğarken gördüğünde “İşte rabbim; en büyük bu” dedi.
O da batınca “Ey kavmim,” dedi. “Ben sizin ortak koştuğunuz
şeylerden uzağım.
./..
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 ./..
 “Ben, bütün bâtıl inanışlardan uzak bir şekilde, gökleri ve yeri
yoktan yaratana yüzümü çevirdim. Ben müşriklerden değilim.”
 Kavmi onunla tartıştı. O ise dedi ki: Siz benimle Allah hakkında
mı tartışıyorsunuz? Halbuki O bana doğru yolu göstermiştir. Ben
sizin Ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabbim
dilemedikçe kimse birşey yapamaz. Rabbimin ilmi herşeyi
kuşatmıştır. Hiç ibret almaz mısınız?
 Haklarında Allah’ın hiçbir delil indirmediği şeyleri siz Ona ortak
koşmaktan korkmazken, ben mi sizin ortak koştuğunuz
şeylerden korkacakmışım? Korkudan emin olmaya bu iki
taraftan hangisi lâyıktır? Biliyorsanız söyleyin.
 En’âm, 6:74-81
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 Allah’ın kendisine verdiği hükümranlıkla şımarıp da
İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya giren kimseyi
görmedin mi? İbrahim “Benim Rabbim dirilten ve
öldürendir” dediği zaman, o “Ben de diriltir ve
öldürürüm” demişti. İbrahim ise “Benim Rabbim
güneşi doğudan getirir; haydi, sen de onu batıdan
getir” dedi ve o kâfir donup kaldı. Zaten Allah öyle
zalimler güruhuna yol göstermez.
 Bakara, 2:258
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 Hani, bir de İbrahim “Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini
bana göster” demişti. Allah “Yoksa inanmadın mı?”
buyurdu. İbrahim “İnandım,” dedi. “Lâkin kalbim
tatmin olsun istiyorum.” Allah buyurdu ki: “Dört tane
kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra her dağın başına
onlardan bir parça koy. Sonra da çağır onları; bak
nasıl koşarak sana gelecekler. Ve bil ki, Allah Azizdir,
Hakîmdir.
 Bakara, 2:260
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 Onlara İbrahim’in haberini de oku.
 Hani babası ile kavmine sormuştu, “Siz neye tapıyorsunuz?”
diye.
 “Biz putlara taparız,” dediler. “Ve onlara tapmaya devam
edeceğiz.”
 İbrahim sordu: “Dua ettiğinizde sizi işitirler mi?
 “Yahut size faydaları olur mu? Veya zararları dokunur mu?”
 Onlar “Biz atalarımızı böyle yapar halde bulduk” dediler.
 İbrahim dedi ki: “Gördünüz mü taptıklarınızı?
 “Sizin de, geçmiş atalarınızın da taptığınız şeyleri?
./..
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 ./..
 “Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak Âlemlerin
Rabbi müstesna.
 “Beni yaratan ve bana yol gösteren Odur.
 “Beni yediren ve içiren Odur.
 “Hastalandığımda bana şifa veren Odur.
 “Beni öldüren ve sonra dirilten Odur.
 “Hesap gününde hatâlarımı bağışlayacağını umduğum da
Odur.»
 Şuarâ, 26;69-82
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 Daha önce Biz İbrahim’e de doğru yolu bulmasını
sağlayacak bir sağduyu ve olgunluk (rüşd) vermiştik;
çünkü onun buna lâyık olduğunu biliyorduk.
 O vakit İbrahim babası ile kavmine, “Nedir bu tapıp
durduğunuz suretler?” diye sormuştu.
 Onlar “Biz atalarımızı bunlara tapar halde bulduk” dediler.
 İbrahim “And olsun ki,” dedi, “siz de, atalarınız da apaçık
bir sapıklıktasınız.”
 “Ciddî mi söylüyorsun, yoksa bizimle eğleniyor musun?”
dediler.
 ./..
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 ./..
 İbrahim dedi ki: “Sizin Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir ki
onların hepsini yoktan yaratmıştır. Ben de buna şahitlik
edenlerdenim.
 “Allah’a yemin olsun ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben
putlarınıza bir oyun edeceğim.”
 Sonra onları parça parça etti; yalnız, gelip sorsunlar diye
büyüklerine dokunmadı.
 “Tanrılarımıza bunu yapan kim?” dediler. “Hiç şüphesiz o
zalimlerdendir.”
 Dediler ki: “İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını
işitmiştik.”
./..
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 ./..
 “Öyleyse onu halkın önüne çıkarın da başına geleceklere herkes
şahit olsun” dediler.
 “İbrahim,” dediler. “Tanrılarımıza bunu yapan sen misin?”
 İbrahim “Hayır, onu yapan şu büyükleridir,” dedi.
“Konuşabiliyorlarsa kendilerinden sorun.”
 Vicdanlarının sesini dinlediklerinde, “Gerçekten zalim olan
biziz” dediler.
 Sonra yine eski kafalarına döndüler. “Bunların konuşmayacağını
sen de biliyorsun” dediler.
 İbrahim dedi ki: “Allah dururken, size ne bir yarar, ne de bir
zarar veremeyen şeylere mi ibadet ediyorsunuz?
 ./..
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 ./..
 “Yuh olsun size de, Allah’tan başka taptıklarınıza da! Hâlâ
akıllanmıyor musunuz?”
 “Eğer bir iş yapacaksanız,” dediler, “onu yakarak
tanrılarınıza yardımcı olun.”
 Biz de “Ey ateş, İbrahim’e serinlik ve esenlik ol” buyurduk.
 Onlar İbrahim’i tuzağa düşürmek istediler; Biz ise onları
hüsranın en büyüğüne attık.
 Enbiyâ, 21:51-70 (Bk. Sâffât, 37:83 v.d.)
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 Kavminin İbrahim’e verdiği cevap, “Onu öldürün yahut
yakın” demekten ibaret oldu. Allah ise onu ateşten
kurtardı. İman eden bir topluluk için, işte bunda ibretler
vardır.
 İbrahim şunu da söyledi: “Siz bu dünya hayatında aranızda
muhabbet olsun diye, Allah’ı bırakıp da kendinize putlar
edindiniz. Kıyamet gününde ise birbirinizi inkâr edecek,
birbirinize lânet okuyacaksınız. Barınacağınız yer ateş
olacak; hiçbir yardımcınız da bulunmayacak.”
 Ankebut, 29:24-25
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / tevhid mücadelesi
 İbni Abbas (r.a.): Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı zamanki
son sözü:
‫حسبنا هللا ونعم الوكيل‬
 Buharî, Tefsir, 3:13
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / vasıfları
 Doğrusu, Biz İbrahim hanedanına kitap ve hikmet
verdik; onlara büyük bir saltanat da verdik.
 Nisâ, 4:54
 Kulluğunu güzel bir şekilde takınarak tam bir
teslimiyetle Allah’a yönelen ve bütün bâtıl
inançlardan yüz çevirerek İbrahim’in dinine tâbi olan
kimseden daha güzel bir inanç sahibi kim var?
İbrahim’i ise Allah dost (halil) edinmiştir.
 Nisâ, 4:125
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / vasıfları
 Gerçekten İbrahim yumuşak huylu, duygulu ve
kendisini Allah’a vermiş biriydi (halîm, evvâh,
münîb).
 Hûd, 11:75
 Daha önce Biz İbrahim’e de doğru yolu bulmasını
sağlayacak bir sağduyu ve olgunluk (rüşd) vermiştik;
çünkü onun buna lâyık olduğunu biliyorduk.
 Enbiyâ, 21:51
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / vasıfları
 İbrahim, Allah’a itaat eden ve bâtıl inanışlardan yüzünü
çevirip Allah’a yönelen başlı başına bir ümmet idi. O hiçbir
zaman müşriklerden olmadı.
 O, Allah’ın nimetlerine şakir idi. Allah da onu seçkin kıldı
ve dosdoğru bir yola iletti.
 Ona dünyada da bir güzellik verdik. Âhirette ise, o, hiç
kuşkusuz, salihlerdendir.
 Sonra sana da “Yüzünü bâtıl dinlerden çevirerek
İbrahim’in dinine uy” diye vahyettik. Çünkü o
müşriklerden değildi.
 Nahl, 16:120-123
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / vasıfları




Selâm olsun İbrahim’e.
Muhsinleri Biz böyle ödüllendiririz.
Doğrusu, o Bizim mü’min kullarımızdandı.
Onu, salihlerden bir peygamber olarak İshak ile
müjdeledik.
 Onu da, İshak’ı da kutlu ve uğurlu (mübarek) kıldık.
İkisinin neslinden de hem muhsinler var, hem de
kendisine açıkça zulmedenler.
 Sâffât, 37:109-113
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / vasıfları
 Yoksa Musa’nın sayfalarında olanlar ona bildirilmedi
mi?
 Ya çok vefalı İbrahim’in sayfalarında olanlar?
 Şöyle ki: Hiçbir günahkâr başkasının günahını
yüklenmez.
 İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.
 Çalışması da yakında gösterilecektir.
 Sonra da karşılığı tam tamına ödenecektir.
 Necm, 53:36-41
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / vasıfları
 Kitapta İbrahim’i de an. O, özü sözü doğru bir peygamberdi (sıddık,
nebî).
 Hani o babasına demişti ki: “Babacığım, işitmeyen, görmeyen, senin
bir ihtiyacını gidermeyen şeylere niçin ibadet ediyorsun?
 “Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi bana ulaşmış bulunuyor. Bana
uy ki seni doğru bir yola ulaştırayım.
 “Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahmân’a âsi olmuştur.
 “Babacığım, sana Rahmân’dan bir azap dokunur da şeytana arkadaş
olursun diye korkuyorum.”
 Babası “İbrahim,” dedi. “Yoksa sen benim tanrılarımdan yüz mü
çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen seni taşlarım. Şimdi sen
uzunca bir süre benden uzak dur.”
./..
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / vasıfları
 ./..
 İbrahim “Sana selâm olsun,” dedi. “Senin için Rabbimden
af dileyeceğim. O bana karşı çok lütufkârdır.
 “Ben sizden de, sizin Allah’tan başka dua ettiklerinizden
de uzaklaşıyor ve sadece Rabbime dua ediyorum. Umarım,
Rabbime ettiğim dualarımda mahrum kalmam.”
 İbrahim onlardan ve onların Allah’tan başka taptıkları
şeylerden uzaklaşınca, Biz de ona İshak ile Yakub’u
bağışladık; herbirini de peygamber yaptık.
 Onlara rahmetimizden lütfettik ve arkalarında güzel ve
şerefli bir nam (‫ )لسان صدق عليا‬bıraktık.
 Meryem, 19:41-50
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / duaları
 Hani, İbrahim ile İsmail, Kâbe’nin temellerini yükseltirken,
“Rabbimiz,” diyorlardı, “bunu bizden kabul et. Çünkü Sen
herşeyi işiten, herşeyi bilensin.
 “Rabbimiz, bizi yalnız Sana teslim olmuş kullar eyle.
Neslimizden de Sana teslim olan bir ümmet yarat.
İbadetlerimizin yolunu bize göster, tövbelerimizi kabul et.
Çünkü Sen tövbeleri çok kabul edersin ve çok
merhametlisin.
 “Rabbimiz, neslimizden bir elçi gönder de onlara Senin
âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin, onları
arındırsın. Senin kudretin herşeye üstündür; hikmetin ise
herşeyi kuşatır.”
 Bakara, 127-129
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / duaları
 Hani vaktiyle İbrahim “Yâ Rabbi,” demişti, “bu beldeyi
güvenli bir belde yap; beni ve evlâtlarımı putlara
tapmaktan uzak tut.
 “Yâ Rabbi, onlar insanların birçoğunu saptırdı. Kim bana
uyarsa, o bendendir. Kim bana karşı gelirse, şüphesiz ki
Sen çok bağışlayıcı, çok merhamet edicisin.
 “Rabbimiz! Ben neslimden bir kısmını, Senin hürmetli
beytinin yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim — namazı
dosdoğru kılsınlar diye, ey Rabbimiz! İnsanlardan bir
kısmının kalplerini onlara meylettir ve onları her türden
ürünlerle rızıklandır ki onlar da Sana şükretsinler.
 ./..
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / duaları
 ./..
 “Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa
vurduğumuzu da. Çünkü ne yerde, ne de gökte hiçbir şey
Allah’tan gizli kalmaz.
 “Hamd olsun Allah’a ki bu yaşlı halimde bana İsmail ile
İshak’ı bağışladı. Hiç şüphe yok ki Rabbim duaları işitendir.
 “Yâ Rabbi, beni ve neslimden olanları namazda devamlı
kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur.
 “Hesap görülen günde beni, anne ve babamı ve bütün
mü’minleri bağışla, ey Rabbimiz!”
 İbrahim, 14:35-41
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / duaları
 “Rabbim, bana ilim ve hikmet ver ve beni salihler arasına
kat.
 “Bana, arkamdan hayırla anılmayı nasip et.
 “Beni nimetlerinle dolu Cennetin vârislerinden eyle.
 “Babamı da bağışla; çünkü o yolunu şaşırmışlar arasında.
 “İnsanların diriltildiği günde beni rezil etme.
 “Öyle bir gün ki, ne malın bir faydası olur, ne evlâdın.
 “Ancak Allah’a selim bir kalple gelen kurtulur.”
 Şuarâ, 26:83-89
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / duaları
 … Allah’ın dilediği kadar bir zaman geçtikten sonra İbrahim tekrar
oğlunun evine geldi, fakat İsmail’i bulamadı. İçeri girip İsmail’i sordu.
 Karısı, «Rızkımızı temin etmeye gitti» dedi.
 İbrahim «Geçiminiz nasıl?» diye sordu.
 Kadın «Çok iyi durumdayız, rahat ve bolluk içindeyiz» diyerek Allah’a
hamd ü sena etti.
 İbrahim «Ne yiyorsunuz?» dedi.
 Kadın «Et» dedi.
 İbrahim «Ne içiyorsunuz?» diye sordu.
 Kadın «Su» dedi.
 Bunun üzerine İbrahim «Allahım, etlerine, sularına bereket ver» diye
dua etti.
 İşte bu, İbrahim’in duasının bereketidir.
 Buharî, Enbiyâ: 9
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / babası için istiğfarı
 İbrahim “Sana selâm olsun,” dedi. “Senin için Rabbimden
af dileyeceğim. O bana karşı çok lütufkârdır.
 Meryem, 19:47
 İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir
örnek vardır. . . . Ancak İbrahim’in babasına “Senin için
Allah’tan af dileyeceğim; ama sana Allah’tan gelecek
hiçbir şeye ben engel olamam” demesi müstesna.
 Mümtehine, 60:4
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / babası için istiğfarı
 Cehennemlik oldukları açığa çıktıktan sonra, akraba
bile olsalar, müşrikler için Allah’tan af dilemek ne
Peygambere, ne de mü’minlere yakışmaz.
 İbrahim’in babası hakkında istiğfar etmesi de ona
verdiği bir sözden ileri gelmişti. Onun Allah düşmanı
olduğu ortaya çıkınca İbrahim de ondan uzaklaştı.
Gerçekten İbrahim çok içli ve yumuşak huylu
birisiydi.
 tövbe, 9:113-114
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / imtihanı
‫ = بالء‬imtihan (bk. Bakara, 2:49)
 Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak
için ölümü de, hayatı da yaratan Odur. O Azizdir, Gafûrdur.
 Mülk, 67:2
 Onları bölük bölük yeryüzüne dağıttık. Onlardan iyi ve
hayırlı olanlar da vardır, olmayanlar da. İsyanlarından
dönsünler diye, Biz onları iyilikle de, kötülükle de imtihan
ettik.
 A’râf, 7:168
 Kelimeler
 Şer’î yükümlülükler, emir ve yasaklar
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / imamlığı
 Allah “Seni insanlara imam (önder / öncü) yapacağım”
buyurdu
 Onu, Rabbi tarafından bir şahit okumakta; onun öncesinde
de bir imam ve rahmet olarak Musa’nın kitabı
bulunmaktadır.
 Hûd, 11:17
 Onun evvelinde, bir imam ve rahmet olarak, Musa’nın
kitabı vardır. Bu ise, zulmedenleri uyarmak ve muhsinleri
müjdelemek için Arap lisanıyla indirilmiş, kendisinden
öncekileri doğrulayıcı bir kitaptır.
 Ahkaf, 46:12
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / imamlığı
 Onları (İbrahim, Lût, İshak, Yakub) emrimizle doğru yolu
gösteren imamlar yaptık ve kendilerine hayırlı işler
yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı, zekâtı vermeyi
vahyettik. Onlar yalnız Bize ibadet eden kullardı.
 Enbiyâ, 21:73
 Biz de istiyorduk ki, o memlekette zayıf düşürülmüş
olanlara lütufta bulunalım, onları imamlar yapalım ve
diğerlerine vâris kılalım.
 Onları o ülkede egemen kılalım; Firavun ile Hâmân’ı ve
ordusunu da korktukları âkıbete uğratalım.
 Kasas, 28:5-6
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / imamlığı
 Onları (Firavun ve adamlarını) ateşe çağıran imamlar
yaptık. Kıyamet gününde onlar hiç kimseden yardım
görmezler.
 Kasas, 28:41
 Doğrusu, Biz Musa’ya da kitap vermiştik; vahye muhatap
olman konusunda senin de bir kuşkun olmasın. Biz o kitabı
İsrailoğulları için bir hidayet rehberi yapmıştık.
 Onlar âyetlerimize kesin bir şekilde iman ederek sabır ve
sebat ettiklerinde, içlerinden buyruğumuzla insanlara
doğru yolu gösteren imamlar tayin ettik.
 Secde, 32:24
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / imamlığı
 Onlar “Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve
nesiller bağışla; bizi takvâ sahiplerine öncü yap”
derler.
 İşte onlar, sabretmelerine karşılık, Cennetin en
yüksek makamlarıyla ödüllendirilirler ve orada iyi
dileklerle, selâmla karşılanırlar.
 Ve orada ebediyen kalırlar. Ne güzel bir durak ve ne
güzel bir konaktır orası!
 Furkan, 25:74-76
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / imamlığı
 “Benim ahdim zalimleri kapsamaz”




Yöneticiler âdil olmalı
Zalimden yönetici olmaz
Âdil iken sonradan zalim olan yönetici azledilir
Ehl-i Kitabın imamlığı sona ermiştir
Peygamberlerin mâsumiyeti
Allah’ın ahdi nefsine zulmeden fasıkları kapsamaz
İmametin en üstün mertebesi nübüvvete günahkârlar
yanaşamaz
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / imamlığı
 Üstünlük soyda değil
 Allah kâfirlere örnek olarak Nuh’un karısı ile Lût’un karısını
gösterdi. Onlar, salih kullarımızdan ikisinin nikâhı altında
iken onlara hıyanet etmişlerdi. Ancak Allah’ın elinden onları
kocaları da kurtaramadı ve onlara, “Cehenneme girenlerle
beraber siz de ateşe girin” dendi.
 Tahrim, 66:10
Bakara: 124
Hz. İbrahim (a.s.) / imamlığı
 Nuh Rabbine niyaz ederek dedi ki: “Rabbim, oğlum benim
ailemdendir. Senin vaadin de gerçektir. Sen ise Hâkimlerin
Hâkimisin.”
 Allah buyurdu ki: “Ey Nuh, o senin ailenden değildir. O
kötü bir iş yaptı. Bilmediğin şeyi Benden isteme. Cahillik
etmeyesin diye Ben sana öğüt veriyorum.”
 Nuh “Rabbim,” dedi, “bilmediğim birşeyi istemekten Sana
sığınırım. Eğer Sen beni bağışlamaz ve bana merhamet
etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum.” Senin
hükmün bütün hükümlerin üzerindedir; sen
hükmedenlerin en âdili ve en hikmetlisisin.
 Hûd, 11:45-47
Bakara: 124
 «Yakın akrabanı uyar» meâlindeki âyet (Şuarâ, 26:214) indiğinde,
Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle dedi:
 Ey Kureyş topluluğu! Nefislerinizi Allah’tan satın alın; yoksa ben
sizi Allah’ın elinden kurtaramam.
 Ey Abdülmuttalib oğulları! Ben sizi Allah’ın elinden kurtaramam.
 Ey Abdülmuttalib’in oğlu Abbas! Ben seniAllah’ın elinden
kurtaramam.
 Ey Resulullahın halası Safiyye! Ben sizi Allah’ın elinden
kurtaramam.
 Ey Resulullahın kızı Fatıma! Benden istediğini iste; fakat ben
seni Allah’ın elinden kurtaramam.
 Müslim, İman: 206 (hadis no. 351); bk. Buharî, Vesâyâ: 11
 İnternet adresleri
 [email protected]
 utesav.org.tr
 facebook.com/yazarumitsimsek

similar documents