Ngành Hiệp Sĩ

Report
NGÀNH HIỆP SĨ
hlv Đinh Ngọc Nga
 Hiệp Sĩ , Are you down with Jesus

Deep down in your heart?
 All: YES I AM DOWN WITH JESUS!
 Deep down in my heart.
 All: Deep, deep, whoa, deep down, down
Deep down in my heart’
 All: Deep, deep, whoa, deep down, down
Deep down in my heart.
Agenda
 Tổ Chức Ngành Hiệp Sĩ
 Lịch Sử Ngành Hiệp Sĩ
 Tại Sao Thay Đổi
 Hệ ThốngTổ Chức Từ Trung Ương/Miền/Đoàn
 Sứ Mệnh / Tin Thần
 Yếu Tố Người Hiệp Sĩ ThánhThểViệt Nam
 Hành Trình Thăng Tiến Hiệp Sĩ
 Sinh Hoạt Mẫu
 Ngày Tĩnh Huấn
NGÀNH HIỆP SĨ
 Thành lập năm 1980
 18 tuổi trở lên
 Sự tiếp nối đời sống của người Thiếu Nhi Thánh Thể
 Các toán Hiệp Sĩ sinh hoạt riêng biệt
 Nhiều thành viên vừa là Hiệp Sĩ vừa là Huynh Trưởng
TẠI SAO THAY ĐỔI: NGÀNH HIỆP SĨ?
 Tuổi các Ngành hiện tại không thích hợp
 Chương Trình Thăng Tiến Hiệp Sĩ chưa mang lại hiệu quả
 Không có sự chuẩn bị & huấn luyện Hiệp Sĩ
 Thiếu nhân sự huấn luyện & đào tạo Hiệp Sĩ
 Nhu cầu đầu tư vào hàng lớp lãnh đạo cho PT/TNTT
TẠI SAO THAY ĐỔI: NGÀNH HIỆP SĨ?
 Vấn đề Dự Trưởng
 Sexual Misconduct, Fingerprint Requirements
HỆ THỐNG TỔ CHỨC PT/TNTT/VN/HK
Trung Ương
Miền
(8 Miền)
Liên Đoàn
Liên Đoàn
Đoàn
Đoàn
Đoàn Biệt Lập ngang
hàng với Xứ Đoàn
Đoàn Biệt Lập
Ngành
(Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp)
Chi Đoàn
Chi Đoàn
Chi Đoàn
Đội
Đội
Đội
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THIẾU NHI
Đoàn Trưởng
ĐP Quản Trị
Thư Ký
Thủ Quỹ
ĐP Nghiên Huấn
Ngành Trưởng
Ấu Nhi
Ngành Trưởng
Thiếu Nhi
Ngành Trưởng
Nghĩa Sĩ
Ngành Trưởng
Hiệp Sĩ
NGÀNH
Ngành
Khẩu Hiệu
Lứa Tuổi
Ấu Nhi
Ngoan
7–9
Thiếu Nhi
Hy Sinh
10 – 12
Nghĩa Sĩ
Chinh Phục
13 – 15
Hiệp Sĩ
Dấn Thân
16 – 17
KHĂN NGÀNH HIỆP SĨ
KHĂN HIỆP SĨ TRƯỞNG THÀNH
SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI HIỆP SĨ
Sống đạo & Truyền đạo
 Liên Kết Hiệp Sĩ Với Chúa Giêsu Thánh Thể
 Liên Kết Hiệp Sĩ Thánh Thể với Giáo Hội Hoàn Vũ và
Giáo Hội Việt Nam.
 Liên Kết Người Hiệp Sĩ với Các Sứ Vụ của Giáo Hội
trong Xã Hội Hôm Nay
 Liên Kết Hiệp Sĩ với Những Người Trẻ Khác
TINH THẦN CỦA NGƯỜI HIỆP SĨ
 Xả Kỷ (từ bỏ mình)
 Dấn thân phục vụ
Sống:
 Khiêm Nhường
 Chân Thật
 Cao Thượng
He is the Best – Giêsu Cha Từ Nhân
 Jesus loves me, yes I know
 He loves me much from head to toe
 Jesus my love, oh I love him
 When I am weak, he gives me strength
 Jesus loves me! He is my God
So I will always follow his steps
 Jesus –so cool, He is the best
 He walks with me when I am on my way
CHÂN DUNG CỦA NGƯỜI HIỆP SĨ
NGƯỜI
Yếu Tố Tôn Giáo

Là hình ảnh của Thiên Chúa

Luôn khao khát được hạnh phúc vỉnh cửu

Mục đích sống của con người là tôn thờ, cảm tạ và
ngợi khen Thiên Chúa và kết hợp với Chúa Thánh Thể
đời đời
NGƯỜI
Yếu Tố Á Đông
 Nhân: (humanity)
 Nghĩa: (Loyalty)
 Lễ: (courteousness)
 Trí: (intellectual)
 Tín (Faithfulness)
HIỆP SĨ
 Mâu / Áo giáp & Thuẫn (Lance & Armor)
 Mang Sứ Mệnh (Oriented toward a mission)
HIỆP SĨ
Yếu Tố Tôn Giáo
 Là những người có lòng yêu mến Chúa Thánh Thể muốn
phục vụ Chúa qua các hoạt động tông đồ và xã hội dưới
bóng cờ của Chúa Giêsu.
 Sống trong tự do và có trách nhiệm
HIỆP SĨ
Yếu Tố Á Đông
 Sống không buông thả
 Không thay đổi phẩm giá và
căn tính của mình dù trong
những khó khăn
 Không đầu hàng trước những
áp lực của xã hội và sức mạnh.
Biết bảo vệ sự thật.
THÁNH THỂ
 “Ai ăn thịt Thầy và uống máu Thầy, thì ở trong thầy và
Thầy ở trong người đó. (Jn 6:57)
 Giúp bảo toàn, gia tăng và đổi mới sự sống
 Giúp ta tránh xa tội lỗi.
 Tăng sức lực cho đức Ái
 Dấn thân cho người nghèo
VIỆT NAM
 Cây có cội nước có nguồn.
 Tự hào và yêu mến truyền thống, lịch sử, văn hóa Việt
Nam bốn ngàn năm văn hiến.
 Noi gương đời sống anh dũng và kiên trung với Đức
Tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN
NGÀNH HIỆP SĨ
 Kiến Thức Thánh Kinh
(Bible Knowledge)
 Áp Dụng Thánh Kinh Vào Đời
(Bible Application)
 Giáo Lý Công Giáo
(Catechism)
 Hiểu Biết Phong Trào
 Leadership Training (Projects)
Thánh Kinh
 Chân Dung Đức Kitô Qua Cựu Ước
 Chân Dung Đức Kitô Qua Tân Ước
Áp Dụng Kinh Thánh Vào Đời
1. Following Jesus Today:
 The Call to Discipleship
 The Challenge of Discipleship
 The Cost of Discipleship
 Faith in Jesus Christ
2. Ơn Gọi Theo Chúa là Ơn Gọi Phục Vụ
 Cuộc Sống Phục Vụ
 Đánh Giá Công Tác Phục Vụ của
Người Lãnh Đạo (Evaluating Leader
Ministry)
3. Trái Tim Yêu Thương - Developing a Heart
for Lost People
 Giúp Bạn Đối Phó Với Khó Khăn Khả Năng Lắng Nghe
 Giúp Bạn Đối Phó Với Khó Khăn Khả Năng Khuyên Nhủ
 Chia Sẻ Đức Tin Với Bạn Bè
 Cầu Nguyện Cho Bạn
4. Đời Sống Tận Hiến Của Người Hiệp Sĩ
 Con Người Cầu Nguyện
 Con Người Thánh Kinh
 Con Người Thánh Thể
HIỂU BIẾT PHONG TRÀO
GIÁO LÝ CÔNG GIÁO (CATHOLIC
(UNDERSTANDING OUR
CATECHSIM)
1. Bí tích Rửa Tội
2. Bí Tích Thánh Thể
3. Bí Tích Hòa Giải
4. Ân Xá
5. Lương Tâm
6. Tội
7. Kinh Ngày Chúa Nhật
ORGANIZATION, VEYS)
1. Nâng Cao Tinh Thần Đồng Đội
 Gây Bầu Khí Vui Ve (Create a Cheerful
Atmosphere)
 Gây Thân Mật Giữa Đội Viên (Create
Friendliness in Team)
 Mọi Việc Đều Có Tổ Chức (Planning
Everything)
 Công Bằng Và Thực Tâm (Fair and Sincere)
 Nêu Cao Uy Tín Đội (Raise Team’s Spirit)
 Khích Lệ (Encouragement)
 Khen Thưởng (Positive Enforcement)
1. Hệ Thống Tổ Chức

Hiểu Biết Sơ Đồ Tổ Chức của Đoàn

Hiểu Biết vai trò và chức vụ trong Ban Chấp
Hành Đoàn
LEADERSHIP TRAINNING
1. Tôi là Ai? (Who am I?)
1. Đào Luyện Người Đội Trưởng Gương
 Khám Phá Món Quà Tâm Linh của
Mẫu
Em
 Trở Thành Người Lãnh Đạo theo
 Em Có Nhân Phẩm
gương Đức Kitô (Become a leader
 Chúa Làm Mọi Sự Trong Em
in the ways of Jesus)
 Chúa Có Thể Dùng Em
 Trở Thành Người Lãnh Đạo Cầu
Nguyện (Become a praying leader)
2. Lãnh Đạo Kiểu Mẫu - Leading with
 Trở Thành Đội Cầu Nguyện
Excellence
(Become a Praying Team)
 Lòng Tự Kỷ (Self-Discipline)
2. Đoàn Kết Hay Đa Dạng
 Lòng Tự Chủ (Self-Control)
 Quyết Định Theo Tập Thể hay Cá
 Lòng Tự Tin (Self-Confidence)
Nhân?
 Lòng Tự Trọng (Self-Esteem)
 Giải Quyết Xung Đột
Có Thể Dùng Tài Liệu Nào Trong Lúc
Chờ Đợi?
 http://tntt.org/tailieu/CTTT/hs/RoadToLeadership.pdf
 http://www.tntt.org/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=157&Itemid=1
5
Sinh Hoat Mẫu
Chủ Đề: I’ll See in the Eucharist my only Power
Tình Hình Địa Phương:
1. Có 12 em Hiệp Sĩ > Chia 4 nhóm (PhụcVụ, Hiệp Nhất, Huynh Đệ, Bác Ái)
2. Đoàn chào cờ và chầu thánh thể đầu tháng
3. Hiệp Sĩ có thể giúp:
1. Chia sẻ lời Chúa cho các lớp
2. Giữ trật tự
3. Các khóa căn bản cho Ấu Nhi:
• Chương 1 Nội Quy
• Morse
• Semaphore
• Nghiêm Tậm
• Lead special taskforce (Ban Giúp Lễ, Ban Xã Hội, Ban ĐọcThánh
Thư, Ban BảoVệ Thánh Thể, v.v.) dưới sự hướng dẫn của HT
Sinh Hoat Mẫu
Chủ Đề: I’ll See in the Eucharist my only Power
Goals:
Objectives:
Scopes:
1.
2.
3.
4.
5.
Có 12 em Hiệp Sĩ > Chia 4 nhóm (PhụcVụ, Hiệp Nhất, Huynh Đệ, Bác Ái)
Sinh hoạt1:30 – 3:30 PM Sunday, 3:45 PM Thánh Lễ
Đoàn chào cờ và chầu thánh thể đầu tháng
Cuối thánh lễ đọc mười điều tâm niệm
Hiệp Sĩ có thể giúp:
1. Chia sẻ lời Chúa cho các lớp
2. Giữ trật tự
3. Các khóa căn bản cho Ấu Nhi:
• Chương 1 Nội Quy
• Morse
• Semaphore
• Nghiêm Tậm
• Lead special taskforce (Ban Giúp Lễ, Ban Xã Hội, Ban ĐọcThánh
Thư, Ban BảoVệ Thánh Thể, v.v.) dưới sự hướng dẫn của HT
….. (apply PM concepts)
Tháng/Tuần
Đoàn
Ngành
Phụ Trách
9/1
Khai giảng/chia đội
Chào cờ đoàn
Chầu Thánh Thể
Chia đội HS lãnh đạo
Chào cờ đoàn
Chầu Thánh Thể
NT
Trưởng Trực
HT A
9/2
Khóa 1
Sinh hoạt
Khóa 1
Sinh hoạt đội Project A (taskforce
roles/responsibilities)
Giúp chia sẻ lời Chúa lớp Ấu
HT B
HS team
HS Bác Ái team
Chia sẻ lời Chúa
9/3
Khóa 2
Sinh hoạt
Chia sẻ lời Chúa
Giúp trong các lớp Ấu
Sinh hoạt đội Project A
Chia sẻ lời Chúa HS
HS team
HT B & HS team
HS Phục Vụ team
9/4
Khóa 4
Sinh hoạt đoàn
Khóa 2
Lead đội A, T, N dọn dẹp khung
viêng giáo xứ
Chia sẻ lời Chúa HS
HS B
NT& HS team
Chia sẻ lời Chúa
Case Study
 Scenerio A: Đoàn
 Scenerio B: Đoàn
 Scenerio C: Đoàn
 Scenrio D: Đoàn
Ngày Tĩnh Huấn
 Cần có
 Có thể làm chung theo đoàn, miền
 Có chầu Thánh Th ể tr ư ớc khi trao khăn cho
các em
 Các em vào sau c ó thể tổ chức trong ngành nếu kh ông
đông và các bạn có thể giúp
Halleluia Halleluia Halleluia
Halleluia
Halleluia Halleluia Halleluia
Halleluia
Hãy nên như muối mặn cho đời
Biến tan tan biến cho đời mới
Ướp cho thêm ướp cho mặn đời
Thật khiêm nhu với những nụ cười
Halleluia Halleluia Halleluia
Halleluia
Halleluia Halleluia Halleluia
Halleluia
Hãy nên như muối mặn cho đời
Biến tan tan biến cho đời mới
Ướp cho thêm ướp cho mặn đời
Thật khiêm nhu với những nụ cười
Ánh sáng Chúa chiếu khắp nơi
Cho mọi người trên trần thế
Halleluia Halleluia Halleluia
Halleluia
Halleluia Halleluia Halleluia
Halleluia

similar documents