NHOM8_luat_giao_duc

Report
THÀNH VIÊN NHÓM
Chu Văn Bình
Tạ Thị Thu Hà
Lê Thụy Diễm Quỳnh
Hồ Thị Xuân Vương
Hoàng Thị Thanh Tâm
Trần Mỹ Tiên
Trần Quang Nam
Lê Minh Trí
Cao Hồng Phát
3
Trên màn hình xuất hiện 15 ô số. Có
12 ô chứa câu hỏi, 3 ô may mắn. 3
đội lần lượt chọn ô số để trả lời câu
hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10
điểm. Trả lời sai hai đội còn lại giành
quyền trả lời, trả lời đúng được 5
điểm. Nếu chọn trúng các ô may mắn
sẽ nhận được quà hoặc điểm tương
ứng. Khi hoàn thành hết 12 câu, đội
nào cao điểm nhất sẽ thắng.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
Câu 1
Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn,
giảm phí dịch vụ nào sau đây?
A. Sử dụng xe buýt
B. Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng
chứng tích chiến tranh
C. Sử dụng dịch vụ giải trí công cộng
D. A, B, C đều đúng
Câu 2
Người học có quyền nào sau đây?
A. Được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập
và được cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt
nghiệp theo quy định.
B. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi
cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học
lưu ban.
C. Được sử dụng trang thiết bị và phương tiện phục
vụ cho học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của
nhà trường.
D. Tất cả các quyền trên.
Câu 3
Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về
ban đại diện cha mẹ học sinh?
A. Được tổ chức trong mỗi năm học
B. Được tổ chức ở giáo dục mầm non và giáo dục
phổ thông
C. Có thể tổ chức liên trường và ở các cấp hành
chính
D. Do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng
lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà
trường thực hiện các hoạt động giáo dục
Câu 4
Luật giáo dục 2005 quy định người học
có nghĩa vụ:
A. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo
dục khác
B. Sớm xác định năng lực học tập, năng khiếu cá nhân,
có động cơ phấn đấu tốt để sớm định hướng nghề
nghiệp, hướng đi cho tương lai
C. Đi học đúng giờ, tích cực rèn luyện,chăm chỉ học
hành, đổi mới phương pháp học tập theo hướng học
sinh chủ động sáng tạo trong giờ học
D. Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không”
chống bệnh thành tích và tiêu cực trong học tập, kiểm
tra, thi cử”
Câu 5
Đối với các sinh viên trong các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có kết quả
thi tốt nghiệp loại giỏi, tích cực tham gia các hoạt
động xã hội và có quá trình rèn luyện đạo đức tốt
sẽ được hưởng những quyền lợi nào sau đây.:
A. Được khen thưởng bằng khen và thưởng tiền.
B. Được tuyển vào các vị trí quan trọng trong các cơ
quan nhà nước.
C. Được ưu tiên tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước.
D. Được một số ưu đãi về chế độ lương bổng khi công
tác tại các cơ quan thuộc nhà nước.
Câu 6
Đối tượng nào sau đây KHÔNG được hưởng
chế độ miễn, giảm học phí?
A. Con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh
B. Người dân tộc thiểu số
C. Người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn,
vượt khó học giỏi
D. Người mồ côi không có nơi nương tựa
Câu 7
Theo luật giáo dục 2005, đối tượng nào
được hưởng chế độ cử tuyển?
A. Học sinh các dân tộc thiểu số
B. Học sinh các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có
rất ít trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.
C. Những ai đã tốt nghiệp trung học và chuẩn bị vào
đại học
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 8
Điều nào sau đây KHÔNG thuộc quyền và
trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục
con em mình ?
A. Tạo điều kiện cho con em hoặc người được giám hộ
được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của
nhà trường.
B. Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của
nhà trường.
C. Hỗ trợ về tài lực và vật lực cho sự nghiệp phát triển
giáo dục theo khả năng của mình
D. Phối hợp với nhà trường và xã hội để thực hiện mục
tiêu, nguyên lý giáo dục
Câu 9
Cơ quan nào, căn cứ vào nhu cầu của địa phương,
có trách nhiệm đề xuất, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển
và phân côngcông tác cho người được cử đi học
sau khi tốt nghiệp?
A.
B.
C.
D.
Chính phủ nhà nước.
Ủy ban nhân dân cấp quận.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Tất cả các câu trên đều sai.
Câu 10
Trong trường hợp nào người học phải bồi hoàn
học bổng, chi phí đào tạo:
A. Người học các chương trình đại học sau khi tốt nghiệp
không chấp hành sự điều động làm việc của Nhà nước
B. Người học các chương trình giáo dục đại học được hưởng
học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp, sau khi tốt
nghiệp không chấp hành sự điều động làm việc có thời
hạn của Nhà nước.
C. Người học các chương trình giáo dục đại học được hưởng
học bổng, chi phí đào tạo do nước ngoài tài trợ theo hiệp
định ký kết với Nhà nước, sau khi tốt nghiệp không chấp
hành sự điều động làm việc có thời hạn của Nhà nước.
D. Cả B, C đều đúng
Câu 11
Các hành vi nào sau đây người học
KHÔNG được làm ?
A. Gây rối trật tự, an ninh trong cơ sở giáo dục và nơi
công cộng
B. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể
nhà giáo và CBNV của cơ sở giáo dục và các học
viên khác
C. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
D. Tất cả các lựa chọn A, B, C
Câu 12
Hoa là một học sinh ngoan, giỏi của lớp 1B, nhưng không may
em bị bệnh tự kỷ. Biết được điều đó cô Ly, giáo viên chủ nhiệm
đã xếp cho em ngồi một mình ở góc lớp và không cho phép em
tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của lớp vì
sợ ảnh hưởng đến thành tích chung.
Nếu là hiệu trưởng nhà trường bạn sẽ sử lí ra sao?
A. Đồng tình với việc làm của cô Ly.
B. Không đồng tình với việc làm của cô Ly, yêu cầu cô dừng ngay việc
làm đó, phối hợp với phụ huynh em Hoa tạo điều kiện tốt nhất để em
được học tập và tham gia hoạt động của nhà trường.
C. Yêu cầu phụ huynh chuyển em Hoa tới trung tâm chăm sóc trẻ chậm
phát triển
D. Cho em Hoa ngồi chung với các bạn và tham gia hoạt động nhà
trường, nhưng thường xuyên gọi em lên phòng Hiệu Trưởng để căn
dặn em không được gây nguy hại cho các bạn học.
Chúc mừng bạn đã
nhận được món quà
may mắn!!!
Chúc mừng bạn đã nhận
được 10 điểm thưởng
may mắn!!!
Chúc mừng bạn đã nhận
được 5 điểm thưởng
may mắn!!!
LOGO

similar documents