Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm

Report
BÀI 1. CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
1
Những nội dung chính
Mục tiêu bài học
Kết thúc bài học này học viên có thể:
• Giải thích thị trường du lịch hiện nay trên toàn cầu cũng
như trong nước
• Liệt kê và mô tả các loại hình du lịch và khách du lịch
• Liệt kê và mô tả các tác động tích cực cũng như tiêu cực
của du lịch đối với môi trường, kinh tế và xã hội
• Giải thích các nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm và ba
mục tiêu cốt lõi trong phát triển bền vững
• Liệt kê và mô tả những lợi ích của du lịch có trách nhiệm
đối với doanh nghiệp, khách du lịch và người dân địa
phương
• Giải thích tầm quan trọng và nguyên tắc của Tuyên bố
Cape Town về du lịch có trách nhiệm
Chủ đề
1. Du lịch ngày nay
2. Các tác động của du lịch
3. Các nguyên tắc du lịch
có trách nhiệm
4. Các lợi ích của du lịch
có trách nhiệm
5. Những thực tiễn du lịch
có trách nhiệm: Tuyên
bố Cape Town
2
BÀI1. CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 1. DU LỊCH NGÀY NAY
3
Thảo luận:
Anh (chị) hãy định nghĩa thế nào là du lịch.
Các thành phần chính của du lịch là gì?
4
Du lịch …
…là sự di chuyển đến các quốc gia
hay địa điểm khác ngoài nơi cư trú
thường xuyên của con người
…qua ít nhất một đêm…
…với các mục đích cá nhân hoặc
do nhu cầu công việc, chuyên môn
5
Định nghĩa Du lịch của Tổ chức Du lịch
Thế giới (UNWTO)
“Du lịch là một hiện tượng xã
hội, văn hóa và kinh tế phát
sinh do sự di chuyển tới các
quốc gia hay điểm đến ngoài
nơi cư trú thường xuyên của
con người với các mục đích cá
nhân, hoặc do nhu cầu công
việc, chuyên môn
Đối tượng di chuyển được gọi
là khách tham quan (khách
du lịch) và những hoạt động
của họ góp phần tạo ra các dịch
vụ Du lịch và dẫn đến các
khoản chi tiêu cho Du lịch”
6
Thảo luận: Du lịch bao gồm các loại sản
phẩm và dịch vụ gì?
7
Du lịch có nhiều loại sản phẩm và dịch vụ
Dịch vụ thực phẩm và đồ uống
Các điểm đến văn hóa
Các điểm đến tự nhiên (thắng cảnh)
8
Thảo luận:
Có nhiều loại khách du lịch khác nhau.
Bạn đã thấy những loại khách du lịch nào?
9
Các loại khách du lịch
Khách thăm thân
Khách nghỉ dưỡng
Khách đi nghỉ hè,
nghỉ lễ…
Khách hội họp, du
lịch khuyến thưởng,
Triển lãm và sự kiện
Khách công vụ
Công tác nói chung
10
Các loại hình du lịch nghỉ dưỡng thường gặp
Du lịch mạo hiểm
Du lịch trọn gói
Du lịch sinh thái
Du lịch văn hóa
11
Thảo luận: Con người còn đi du lịch vì
những lý do nào khác?
12
Những loại hình du lịch khác
13
Chu trình du lịch
Thông tin và
đặt chỗ
Thu dọn hành
lý và ra về
Di chuyển tới
điểm đến
Tham quan và
mua sắm
Dỡ hành lý và
tham quan
Giải trí và
văn hóa
Ăn uống
Nghỉ ngơi và
ngủ
Vui chơi
Hoạt động và
thể thao
14
Thị trường du lịch toàn cầu
• Nguồn thu từ hoạt
động xuất khẩu đối với
khách du lịch Quốc tế
= 3 tỉ USD/ngày
• Gần 1/3 thu nhập xuất
khẩu của các dịch vụ
thương mại do du lịch
đem lại
• Du lịch là ngành công
nghiệp lớn thứ 4 trên
thế giới
NĂM
LƯỢT KHÁCH DU LICH
1950
25 triệu
1980
277 triệu
1990
435 triệu
2000
675 triệu
Hôm nay
940 triệu
Ngày mai
…?!
Lượt khách du lịch Quốc tế (UNWTO)
15
Số lượt khách du lịch quốc tế trên toàn cầu:
quá khứ, hiện tại, tương lai
16
Dự báo của Hội đồng Du lịch Thế giới
2011
2020
GDP toàn cầu
9%; US$ 6 ngàn tỷ
10%; US$ 10 ngàn tỷ
Tuyển dụng
255 triệu việc làm
328 triệu việc làm; 1
trong 10
17
Du lịch Việt Nam
• Tổng số lượt khách du lịch Quốc
tế là 2,1 triệu trong năm 2000 và
6,8 triệu trong năm 2012
• Khách du lịch nội địa: từ 11,7
triệu năm 2000 lên tới 23 triệu
vào năm 2009
• Lượng khách Quốc tế vào Việt
Nam tăng với mức 8.9% trong
một thập kỷ qua.
• Cho tới năm 2023, du lịch và lữ
hành sẽ
– Cung cấp trực tiếp 2,3 triệu việc
làm tại Việt Nam
– Hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp 4,6
triệu việc làm tại Việt Nam.
18
Các thị trường khách Quốc tế hàng đầu
đến Việt Nam
THỨ
HẠNG
1.
QUỐC GIA
2.
Hàn Quốc
700.917
3.
Nhật Bản
576.386
4.
Mỹ
443.826
5.
Đài Loan
409.385
6.
Cam-pu-chia
331.939
7.
Malayxia
299.041
8.
Úc
289.844
9.
Thái Lan
225.866
10.
Pháp
219.721
Trung Quốc
LƯỢT KHÁCH
1.428.693
Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2013
Chiến lược phát triển Du lịch của
Chính phủ Việt Nam (tầm nhìn 2020)
• Doanh thu từ hoạt động Du
lịch sẽ tăng lên mức 18-19 tỷ
USD
• Mức đóng góp của du lịch
vào GDP sẽ tăng lên mức
6,5-7,0%
• Du lịch sẽ thu hút đầu tư
thêm 42,5 tỷ USD
20
BÀI 1. CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 2.
CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH
21
Làm việc nhóm: Ngay cả khi được coi như
một hướng đi thành công thì sự phát triển của
du lịch cũng không thể tránh khỏi những tác
động tiêu cực không mong muốn. Hãy nêu
các tác động tích cực và tiêu cực của du lịch
đối với kinh tế, xã hội và môi trường.
22
Các tác động tích cực của Du lịch tới xã hội
Tăng nhu cầu đối với các sản
phẩm địa phương
Sử dụng lao động nữ và
thanh niên
Khôi phục các phong tục tập
quán và truyền thống địa
phương
Bảo tồn các giá trị lịch sử
Mang lại sự tiến bộ trong
giáo dục và đời sống
Các tác đông khác?
23
Các tác động tiêu cực của du lịch
có thể xảy ra đối với xã hội
Sự căng thẳng trong các
mối quan hệ xã hội do
chuyển đổi vai trò giới và
sắp xếp công việc trong
gia đình
Xung đột văn hóa
Thương mại hóa các nền
văn hóa và truyền thống
Đánh mất các giá trị và kỹ
năng truyền thống
Nghiêm trọng hóa các bất
bình đẳng sẵn có trong xã
hội, cũng như tạo ra các
bất bình đẳng mới
Các tác động khác?
24
Các tác động tích cực của du lịch
đối với môi trường
Cải thiện việc quản lý môi
trường sống nhạy cảm
Tăng cường nhận thức về
các giá trị và tầm quan trọng
của tự nhiên
Khuyến khích các nguồn viện trợ
bảo tồn các di sản tự nhiên
Củng cố các di sản thiên nhiên
Các tác động khác?
25
Các tác động tiêu cực của du lịch
có thể xảy ra đối với môi trường
Phát triển quá mức
Sử dụng quá mức các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
Hủy hoại môi trường
Ô nhiễm
Xáo trộn đời sống hoang dã
Các tác động khác?
26
Các tác động tích cực của du lịch
đối với nền kinh tế
Tăng cường kinh tế địa phương
Kích thích phát triển kinh
doanh tại địa phương
Tăng việc làm và
nguồn thu nhập
Thu hút đầu tư vào cơ sở
hạ tầng
Cơ hội khởi nghiệp kinh
doanh
Các tác động khác?
27
Các tác động tiêu cực của du lịch
có thể xảy ra đối với nền kinh tế
Chia sẻ lợi ích du lịch
không đông đều
Lạm phát giá nhà đất và chi
phí sinh hoạt
Căng thẳng do phân chia
thu nhập và tiền lương
không đều
Rò rỉ kinh tế
Sự phụ thuộc kinh tế vào
một lĩnh vực ngày càng
tăng
Các tác động khác?
28
Chúng ta nên làm gì?
• Du lịch mang lại nhiều lợi
ích…
• … nhưng cũng có những
thách thức đáng kể
• Chúng ta nên từ bỏ hay tìm
cách giải quyết và phải giải
quyết như thế nào?
• Nếu không giải quyết sẽ có
thể đưa đến nhưng hệ quả lâu
dài ra sao?
Tác động
tiêu cực
Tác động
tích cực
29
BÀI 1. CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 3. CÁC NGUYÊN TẮC
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
30
Thảo luận: Giờ chúng ta đã hiểu du lịch gây
ra nhiều tác động – cả tích cực lẫn tiêu cực .
Vậy theo bạn thế nào là
“Du lịch có trách nhiệm” ?
31
Du lịch có trách nhiệm là gì?
• Là một cách tiếp cận mới trong
quản lý và làm du lịch nhằm giảm
thiểu các tác động tiêu cực và tăng
cường các tác động tích cực.
• Là một quá trình liên tục
• Tạo ra một nơi tốt đẹp hơn để
con người sinh sống và thăm quan
• Thước đo thành công chính là
những mức thu nhập cao hơn,
nhiều công việc mang lại sự hài
lòng hơn và sự cải thiện các tiện
nghi xã hội, văn hóa và tự nhiên
32
Cốt lõi của Du lịch có trách nhiệm:
phát triển Du lich bền vững
• Sử dụng tối ưu các nguồn tài
nguyên môi trường – yếu tố
chính trong phát triển du lịch
• Duy trì các quá trình diễn thể
sinh thái cần thiết và hỗ trợ
bảo tồn di sản thiên nhiên và
tính đa dạng sinh học
Môi trường
• Tôn trọng và bảo vệ tính xác
thực của văn hóa xã hội và di
sản
• Tôn trọng các giá trị truyền
thống
• Góp phần tăng thêm sự hiểu
biết và tôn trọng đối với các
nền văn hóa khác
Xã hội
• Đảm bảo lợi ích kinh tế thiết
thực và lâu dài cho tất cả
• Đảm bảo phân bổ lợi ích kinh
tế một cách đồng đều bao
gồm cả các dịch vụ xã hội
• Góp phần xóa đói giảm
nghèo
Kinh tế
Phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không
làm ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng nhu cầu của các
thế hệ sau.
33
Trách nhiệm này là của ai?
Nhà quản lý
Nhân viên
Cộng đồng
Du khách
Các doanh nghiệp
Chính phủ
34
Các thước đo trong Du lịch có trách nhiệm
Chính phủ
•
•
•
•
•
•
Mục đích/ mục tiêu
Các chính sách
Quyền lực pháp lý
Cơ sở hạ tầng
Trang thiết bị
Quản lý di sản
DU LỊCH CÓ
TRÁCH
NHIỆM
Các doanh
nghiệp
Cộng đồng
địa phương
Khách
tham quan,
du lịch
• Quyền ra vào
• Quyền tham gia /
hưởng lợi
• Chất lượng cuộc sống
• Quản lý di sản
•
•
•
•
Số lượng
Các hoạt động
Thái độ
Chi tiêu
• Thực hành/ quản lý
bền vững
• Tương tác với cộng
đồng địa phương/ điểm
đến
• Lao động
35
Mô hình DIT-ACHIEV trong quản lý Du lịch
bền vững
Nguồn: Viện Kỹ thuật Dublin, 2014
http://dit.ie/dit-achiev/dit-achievmodel/dit-achievmodeldiagram/
36
Chìa khóa của Du lịch có trách nhiệm
Chịu trách
nhiệm
• Hiểu và sẵn sàng nhận trách nhiệm: mỗi
quyết định và hành động đều gây ra
những tác động nhất định
Có khả năng
• Tiếp thu kiến thức, kỹ năng và nguồn lực
để hành động dựa trên những quy chuẩn
đạo đức và pháp luật trong xã hội
Đáp ứng để tạo
ra những thay
đổi tích cực
• Đưa ra những quyết định có thể mang lại
lợi ích tích cực cho mọi người, môi
trường và nền kinh tế
37
BÀI 1. CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 4. LỢI ÍCH CỦA DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM
38
Làm việc nhóm: Nếu chúng ta tuân thủ
nguyên tắc tiếp cận Du lịch có trách nhiệm để
tạo nên sự bền vững hơn cho kinh tế, xã hội
và môi trường thì doanh nghiệp, du khách và
cộng đồng địa phương sẽ có lợi ích gì?
39
Lợi ích của du lịch có trách nhiệm đối với
doanh nghiệp
Đáp ứng nhu cầu
khách hàng
Tạo ra sự chú ý tích
cực của truyền
thông
Tăng giá trị sản
phẩm
Tiết kiệm tiền
Hỗ trợ cộng đồng
Giữ chân nhân viên
40
Lợi ích của Du lịch có trách nhiệm đối với du
khách
Du lịch có trách nhiệm đáp ứng
được xu hướng sống ngày càng
phổ biến của du khách như:
• Sự hiểu biết về môi trường
và xã hội ngày càng tăng
• Nhu cầu quay lại với tự
nhiên ngày càng tăng
• Nhu cầu trải nghiệm lại các
giá trị nguyên bản ngày
càng tăng
• Nhu cầu cho các trải nghiệm
xanh ngày càng tăng
• Nhu cầu về những hoạt
động du lịch có ý nghĩa sâu
sắc ngày càng tăng
41
Lợi ích của Du lịch có trách nhiệm đối với
cộng đồng địa phương

• Tăng giá trị các di
sản văn hóa và môi
trường

• Kích thích kinh
doanh

• Tạo doanh thu cho
việc bảo tồn di sản

• Tạo các cơ hội phát
triển kinh tế

• Khuyến khích cải
thiện cơ sở hạ tầng

• Hỗ trợ Du lịch dựa
vào cộng đồng

• Thúc đẩy việc trao
quyền cho giới
42
BÀI 1. CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 5. THỰC HÀNH DU LỊCH CÓ
TRÁCH NHIỆM: TUYÊN BỐ CAPE TOWN
43
Tuyên bố Cape Town
• Đại diện ngành du lịch từ 20 quốc gia
cùng với tổ chức Du lịch Thế Giới
UNWTO và chương trình Môi
trường Liên hợp quốc UNEP
• Hội nghị Quốc tế đầu tiên về Du lịch
có trách nhiệm trong các điểm đến tại
Cape Town, Nam Phi, 2002
• Đại biểu tham dự đã tán thành một số
nguyên tắc chỉ đạo trong việc triển
khai Du lịch có trách nhiệm
• Các nguyên tắc chỉ đạo đó ngày nay
đã trở thành nền tảng cho Du lịch có
trách nhiệm
44
Du lịch có trách nhiệm …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
… giảm thiểu các tác động tiêu cực lên nền kinh tế, môi trường và
xã hội;
… tạo ra các lợi ích kinh tế lớn hơn và nâng cao chất lượng sống
của cộng đồng địa phương, cải thiện điều kiện làm việc và tăng
khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với nền công nghiệp Du lịch;
… tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc
đưa ra các quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống và cơ hội của họ
… mang đến sự đóng góp tích cực trong việc bảo tồn thiên nhiên
và các di sản văn hóa cũng như duy trì sự đa dạng của thế giới;
… mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối
quan hệ ý nghĩa với người dân địa phương và giúp họ hiểu hơn về
các vấn đề văn hóa, xã hôi, môi trường ở địa phương
… tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia; và
… là sự nhạy cảm về văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau giữa khách và
chủ nhà từ đó hình thành lòng tự hào và tự tin về địa phương mình.
45
Phát triển bền vững “ba điểm cốt lõi”: các nhóm
hành động chủ đạo trong du lịch có trách nhiệm
• Sử dụng tối ưu các nguồn
tài nguyên môi trường
• Tôn trọng tính nguyên
vẹn của nền văn hóa, xã
hội địa phương
• Đảm bảo các lợi ích kinh
tế thiết thực và lâu dài cho
tất cả các bên liên quan
Kinh tế
Xã hội
Môi trường
46
Các nguyên tắc chỉ đạo về môi trường
• Đánh giá các tác động môi
trường
• Sử dụng bền vững các
nguồn tài nguyên địa
phương, tránh lãng phí hay
tiêu thụ quá mức
• Duy trì và khuyến khích đa
dạng sinh học tự nhiên
• Thúc đẩy giáo dục và nhận
thức về phát triển bền vững
• Tăng cường năng lực cho
các bên liên quan
47
Các nguyên tắc chỉ đạo về kinh tế
• Đánh giá các tác động kinh tế
trước khi phát triển du lịch
• Tối đa hóa lợi ích kinh tế địa
phương bằng cách tăng cường
kết nối và giảm thiểu sự thất
thoát
• Đảm bảo cộng đồng được tham
gia và hưởng lợi từ du lịch
• Hỗ trợ hoạt động marketing và
phát triển sản phẩm
• Thúc đẩy kinh doanh công bằng
và cạnh tranh lành mạnh
48
Các nguyên tắc chỉ đạo về xã hội
• Kêu gọi sự tham gia của cộng
đồng địa phương vào quá
trình lập kế hoạch và ra quyết
định
• Đánh giá tác động xã hội của
các hoạt động du lịch
• Duy trì và khuyến khích đa
dạng văn hóa, xã hội
• Tôn trọng và nhạy cảm với
nền văn hóa bản địa
49
Du lịch cho mọi người
LĨNH VỰC
TRỌNG TÂM
YÊU CẦU CỤ THỂ
Thông tin du lịch và quảng
bá
Đưa ra những chỉ số cụ thể về các dịch vụ và tiện nghi hiện có và có thể cung
cấp cho khách
Sự chuẩn bị về nhân viên
Đào tạo kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ khách hàng là người khuyết tật với các dịch
vụ và trang thiết bị hiện có
Tiện nghi phục vụ hoạt
động thăm quan tại điểm
đến
Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho người khuyết tật…
Tiện nghi dịch vụ lưu trú
Sắp xếp cho khách ngồi xe lăn hay đi lại khó khăn ở trong những phòng khách
có thiết kế đặc biệt, phù hợp với tình trạng của họ…
Tiện nghi dịch vụ ăn uống
Thiết kế dễ dàng cho khách tiếp cận và đi lại xung quanh nhà hàng, quán cà phê,
quầy bar…
Bảo tàng và các công trình
khác phục vụ nhu cầu du
lịch
Thiết kế dễ dàng cho khách tiếp cận và đi lại xung quanh. đào tạo nhân viên, có
dịch thuật ngôn ngữ tín hiệu cho người mù và người điếc…
Các chuyến tham quan
Xe buýt du lịch dành cho các khách có khuyết tật về di chuyển, dịch thuật ngôn
ngữ tín hiệu cho người mù và điếc, một hoặc nhiều nhân viên biết ngôn ngữ tín
hiệu…
50
Kết quả của Du lịch có trách nhiệm
“Những địa điểm tốt hơn
cho mọi người sinh sống
và thăm quan”
Nơi tốt hơn để sống
Chu trình thúc đẩy
Nơi tốt hơn để
tham quan
51
Bài tập nhóm: Theo bạn, khách du lịch cần
phải làm gì để được coi là một vị du khách có
trách nhiệm?
52
Hãy là một khách du lịch có trách nhiệm với
môi trường
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Không xả rác
Tự mang túi của mình
Không được lãng phí quá mức
Giữ gìn sự nguyên vẹn của tự nhiên
Không gây ảnh hưởng tới cuộc sống hoang dã
Dập thuốc lá đúng cách
Giảm sử dụng, tái sử dụng, và tái chế
Giảm hiệu ứng nhà kính
Tiết kiệm năng lượng
Không mua hay ăn các loài có nguy cơ tuyệt chủng
Các ý kiến khác?
53
Hãy là một khách du lịch có trách nhiệm
với nền kinh tế
•
•
•
•
•
•
•
Sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp uy tín
Mua đồ lưu niệm được sản xuất tại địa phương
Ăn tại các nhà hàng địa phương
Ở tại các nơi nghỉ do người địa phương sở hữu
Mua các sản phẩm hàng hóa thật/ không mua hàng lậu
Ủng hộ các tổ chức du lịch có trách nhiệm
Các ý kiến khác?
54
Nghiên cứu điển hình: du khách
Bắc Âu đến thăm Văn Miếu
Một nhóm du khách Bắc Âu đến Hà Nội vui mừng tránh được mùa đông
lạnh lẽo ở quê nhà. Sau khi đăng ký xong phòng khách sạn, họ thay đồ mùa
hè mát mẻ và tập trung ở sảnh khách sạn chờ được đưa tới điểm du lịch đầu
tiên là Văn Miếu.
Không khí ấm áp ở Việt Nam làm du khách rất vui và quần áo mùa hè thực
sự rất phù hợp. Thật tuyệt vì họ không phải mặc những chiếc áo to và nặng
nữa. Cả du khách nam và nữ mặc nhiều loại quần áo khác nhau – kể cả mini
juyp hợp thời và quần soóc thời trang nhất.
Nhân viên khách sạn nhìn thấy họ thì đều cảm thấy không hài lòng, nhưng
không nói gì vì họ không muốn du khách phiền lòng và họ không phải là
người phụ trách.
Sau khi du khách rời khỏi khách sạn, nhân viên còn nghe thấy du khách nói
chuyện với nhau về “mặc quần áo mát mẻ thật dễ chịu làm sao” hay “tôi
cảm thấy thực sự thoải mái vì không phải mặc mấy cái áo dầy cộp”
55
Hãy là một khách du lịch có trách nhiệm
với xã hội
• Tôn trọng cộng đồng địa phương bạn tham quan
• Đóng góp từ thiện thông qua các cơ sở có uy tín
• Không đưa tiền cho trẻ em và người ăn xin
• Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa
• Không ủng hộ mua bán chất kích thích và mại dâm
• Sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch có trách
nhiệm
• Sử dụng dịch vụ của các đơn vị áp dụng chính sách du
lịch có trách nhiệm
• Các ý kiến khác?
56
Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you!
57
57

similar documents