Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI

Report
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn
1. Nguyễn Phước Lộc
Trưởng ban Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội LHTN Việt Nam
2. Phạm Huy Giang
Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên
Nông thôn Trung ương Đoàn
3. Nguyễn Quang Trường
Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Kiểm tra
Trung ương Đoàn
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn
4. Trần Thanh Lâm
Uỷ viên Ban thường vụ TW Đoàn, Trưởng Ban Tuyên Giáo TW
Đoàn
5. Nguyễn Quang Thông
Tổng biên tập Báo Thanh niên
6. Phạm Thị Phương Chi
Phó trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn
7. Lò Quang Tú
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn
8. Tạ Văn Hạ
Phó Trưởng ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn
9. Đặng Quốc Toàn
Phó Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương
Đoàn
10.Nguyễn Mạnh Cường
Phó Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường
trực kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội Sinh viên Việt Nam
11. Vũ Thanh Mai
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường
trực Hội Sinh viên Việt Nam
12. Tô Thị Tuyết
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội
Sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
13. Hứa Thanh Hoa
Ủy viên BCH Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên
trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
14. Võ Quốc Thắng
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT công ty Cp
Đồng Tâm
15. Đặng Thị Minh Phương
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Chủ
tịch HĐQT Công ty Minh Phương, Chủ nhiệm CLB CEO
16. Bùi Văn Quân
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Quân
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
17. Tăng Chí Thượng
Giám đốc Bệnh viên Nhi đồng I, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam
18. Trần Thu Thủy
Phó Chủ tịch TT kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
19. Nguyễn Bá Tĩnh
Phó Trưởng phòng Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công
An, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội Trí thức và Khoa học công nghệ trẻ
20.Nguyễn Xuân Kiên
Phó chủ tịch Hội tri thức và KHCN trẻ Việt Nam
21. Lê Ngọc Hồng
Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
22. Nguyễn Trường Thắng
Uỷ viên BCH Trung ương Hội Tri thức và KHCN trẻ Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện lãnh đạo các Ban vận động thành lập
Hội nghề nghiệp
23.Nguyễn Thị Lan Anh
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ khuyết tật thành phố Hà Nội, thành viên
Ban vận động Hội khuyết tật Việt Nam
24.Hoàng Thúc Hào
Giảng viên trường Đại học xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Kiến
trúc sư Đại học Xây dựng
25.Bùi Thế Duy
Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công Nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Nhân sự tại Cơ quan chuyên trách
của TW Hội LHTN Việt Nam
26.Nguyễn Khắc Toàn
Uỷ viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam,
Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên.
27.Nguyễn Thị Thu Vân
Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam
28.Ngọ Văn Khuyến
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Ban
Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Nhân sự tại Cơ quan chuyên trách
của TW Hội LHTN Việt Nam
29.Mai Thu Hường
Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
30.Trần Minh Huyền
Phó Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng
31.Cao Hồng Hưng
Phó Chánh văn phòng UBTƯ Hội LHTN Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Nhân sự tại Cơ quan chuyên trách
của TW Hội LHTN Việt Nam
32.Đặng Anh Thao
Cán bộ Chương trình xây dựng Nhà Nhân ái
33.Lê Trọng Quốc
Phó Ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng
34.Nguyễn Doãn Thắng
Chánh văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Cụm miền núi Tây Bắc Bộ
35.Vũ Ngọc Kiên
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình
36.Đinh Công Sỹ
Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh
Đoàn Sơn La
37.Lò Xuân Nam
Bí thư tỉnh Đoàn Điện Biên
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Cụm miền núi Tây Bắc Bộ
38.Vương Thế Mẫn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu
39.Đỗ Thành Công
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai
40.Nguyễn Thanh Xuân
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Cụm miền núi Đông Bắc Bộ
41.Nguyễn Mạnh Tuấn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang
42.Nguyễn Cao Cường
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang
43.Dương Xuân Hùng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Cụm miền núi Đông Bắc Bộ
44.Đỗ Thị Hiền
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
45.Bế Minh Đức
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng
46.Trần Thị Sơn Thùy
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Trung du Bắc Bộ
47.Nguyễn Xuân Ký
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
48. Mai Sơn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang
49. Trần Thị Hằng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Trung du Bắc Bộ
50. Nguyễn Hải
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ
51. Vũ Việt Văn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hồng
52. Nguyễn Hồng Dân
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội
53. Nguyễn Sỹ Trường
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội
54. Bùi Đức Quang
Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hải Phòng
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hồng
55. Hoàng Thái Phúc
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình
56. Nguyễn Quang Phúc
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương
57. Nguyễn Văn Đoàn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hồng
58. Đỗ Xuân Trường
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam
59. Nguyễn Hùng Mạnh
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định
60. Đinh Thị Phượng
Quyền Bí thư tỉnh Đoàn Ninh Bình
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Bắc Trung Bộ
61. Mạc Tuấn Anh
Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa
62. Kha Văn Tám
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An
63. Nguyễn Xuân Hùng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Bắc Trung Bộ
64. Hồ An Phong
Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Bình
65. Lê Minh Tuấn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị
66. Nguyễn Quang Tuấn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Duyên hải Nam Trung Bộ
67. Nguyễn Hoài Nam
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng
68. Thái Bình
Chủ tịch Hội LHTNViệt Nam tỉnh Quảng Nam
69. Hà Thị Anh Thư
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Duyên hải Nam Trung Bộ
70. Nguyễn Thị Phong Vũ
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định
71. Hồ Hồng Nam
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên
72. Hồ Văn Mừng
Bí thư tỉnh Đoàn Khánh Hòa
73. Châu Thanh Hải
Phó Bí thư tỉnh Đoàn Ninh Thuận
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Tây Nguyên
74. Y Quang B'Krông
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông
75. Y Vinh Tơr
Phó Bí thư tỉnh Đoàn Đắk Lắk
76. Phạm Thị Phúc
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Tây Nguyên
77. Võ Anh Tuấn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai
78. Phan Thị Thuỷ
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đông Nam Bộ
79. Bùi Tá Hoàng Vũ
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh
80. Lưu Phước Duy Phương
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh
81. Lê Huy Toàn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đông Nam Bộ
82. Tăng Quốc Lập
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai
83. Nguyễn Văn Đồng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
84. Đỗ Ngọc Huy
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đông Nam Bộ
85. Lê Trường Sơn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước
86. Huỳnh Thanh Phương
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm đồng bằng Sông Tiền
87. Nguyễn Thị Tuyết Vân
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang
88. Nguyễn Thụy Thắm
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An
89. Huỳnh Thị Hoài Thu
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm đồng bằng Sông Tiền
90. Nguyễn Trung Kiên
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
91. Phạm Văn Tám
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh
92. Nguyễn Thị Thúy Phượng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hậu
93. Nguyễn Ngọc Tâm
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ
94. Trương Quốc Năm
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang
95. Ngô Thái Chân
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
96. Lê Minh On
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hậu
97. Nguyễn Quốc Nam
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang
98. Ngô Công Hầu
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu
99. Từ Hoàng Ân
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Hội trực thuộc
100.Đặng Anh Vinh
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Sông Đà
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện cá nhân tiêu biểu khối Bộ, ngành
101.Hà Quý Quỳnh
Bí thư Đoàn thanh niên Viện KH&CN Việt Nam
102.Trần Thu Hằng
Phó Ban Tuyên truyền-Thanh thiếu niên-Tình nguyện viên Trung
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
103.Đồng Thị Thương Hiền
Bí thư Đoàn thanh niên Cơ Quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam
104.Phạm Thúc Thủy
Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện cá nhân tiêu biểu khối Bộ, ngành
105.Phạm Ngọc Quỳnh
Tổng thư ký Uy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam
106.Trần Thị Minh Nga
Phó Vụ trưởng Vụ phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ
107.Bùi Trường Giang
Phó Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện cá nhân tiêu biểu khối Bộ, ngành
108.Nguyễn Thị Kim Anh
Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn
109.Trương Đức Trí
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng
phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục khí tượng thủy văn và biến đổi
khí hậu
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện các tầng lớp thanh niên
110.Mai Hữu Tín
Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam, Chủ tịch Hội
DNT Bình Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần đầu tư U&I
111.Nguyễn Cảnh Hồng
Chủ tịch Hội DNT Vĩnh Phúc, Tổng GĐ Công ty CP nhựa Châu Âu
112.Đinh Huy Chiến
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thái Nguyên, Chủ nhiệm Hợp tác xã
Công nghiệp và Vận tải Chiến Công
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện các tầng lớp thanh niên
113.Lê Trí Thông
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á
114.Phạm Minh Tuấn
Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, Viện đại học Mở Hà Nội, Giám đốc
TOPICA
115.Nguyễn Văn Phúc
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
116.Vũ Mạnh Hùng
Chủ tịch Hội DNT Bình Phước, Tổng giám đốc Công ty CP Hùng Nhơn
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện các tầng lớp thanh niên
117.Lê Hồng Thủy
Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Hồ Việt
Quyền
118.Phạm Viết Khiết
Ủy viên Ban chấp hành Xí nghiệp Sông Đà 508 Tổng Công ty cổ phần
Sông Đà 5
119.Lương Ngọc Minh
Trưởng phòng ca nhạc VTV3, Đài TH Việt Nam
120.Vũ Thị Hương
Vận động viên điền kinh Tỉnh An Giang
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện các tầng lớp thanh niên
121.Lê Hải Bình
Giám đốc Công ty Mắt Bão - Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nhân 20 -30
122.Nguyễn Vĩnh Tiến
Kiến trúc sư, trưởng khoa Kiến trúc Đại học Chu Văn An, tỉnh Hưng Yên
123.Nguyễn Xuân Bắc
Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội
124.Nguyễn Văn Lê
Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện tổ chức cơ sở Hội tiêu biểu
125.Phùng Mỹ Ngà
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận Tây Hồ, Hà Nội
126.Lê Văn Hiểu
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng
127.Bùi Thị Ngọc
Chủ tịch Hội LHTN quận Hồng Bàng, Hải Phòng
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện tổ chức cơ sở Hội tiêu biểu
128.Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Phòng Thanh niên trường Đại học Cần Thơ
129.Nguyễn Trường Sơn
Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ
tịch Hội Doanh nhân trẻ Bắc Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP
SNC
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện Tập đoàn kinh tế, tổng công ty
130.Trương Quốc Dũng
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC
thuộc Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam
131.Phan Hoài Nam
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam
132.Phan Tấn Hải
Phó Trưởng ban TT công tác Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao
su Việt Nam
133.Nguyễn Thanh Bình
Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện lực lượng vũ trang
134.Lê Anh Tuấn
Trưởng ban Thanh niên Quân đội
135.Lê Xuân Men
Trưởng ban Thanh niên Bộ đội Biên Phòng
136.Nguyễn Anh Hữu
Phó Trưởng phòng công tác chính trị và công tác quần chúng, Tổng
cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công An
137.Phạm Kim Đĩnh
Phó trưởng Ban thanh niên Công An
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Thanh niên Việt Nam sống, học tập,
công tác tại nước ngoài
138.Hoàng Thái Học
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty IPC Group, Singapore
139.Nguyễn Đức Khương
Giảng viên Tài chính Học viện thương mại Pairs, Pháp
140.Nguyễn Minh Triết
Du học sinh tại Anh
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Thanh niên dân tộc thiểu số
vùng trọng điểm
141.Nông Thị Thuý Hương
Phó Bí thư Đoàn Trường phổ thông Vùng Cao Việt Bắc, Thái Nguyên
142.Đại đức Danh Út
Chi hội trưởng Hội LHTN Việt Nam Chùa Thôn Dôn, Rạch Giá, Kiên
Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh
Kiên Giang
143.Hiao Kuan
Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Gia Lai
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Thanh niên tín đồ Tôn giáo
144.Thượng toạ Thích Thanh Phong
Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo
Việt Nam, Phó Ban từ thiện xã hội Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trụ
trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh
145.Đại đức Thích Đồng Ngộ
Ủy viên Ban Phật giáo quốc tế, Ban trị sự Phật giáo Trung ương
146.Linh mục Lê Bá Tùng
Chánh xứ Nhà thờ Bò Ót, Phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành
phố Cần Thơ
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Thanh niên tín đồ Tôn giáo
147.Linh mục Nguyễn Đoàn Thanh Phong
Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo tỉnh Tây Ninh
148.Mục sư Lemous Phi Lemol
Mục sư, Phó quản nhiệm Chi hội Thánh Tin lành Buôn Alê A, Phường
Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
149.Lê Thanh Trung
Ban Cai quản Họ đạo Liên xã Tân Hưng - Tân Phú, Tây Ninh
150.Tài Nhất Chuyên
Giáo viên THPT – Trường THPT Dân tộc nội trú Phan Rang – Tháp
Chàm, tỉnh Ninh Thuận
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện đơn vị sự nghiệp công tác thanh niên
151.Lê Văn Ri
Giám đốc Trung tâm thanh thiếu niên miền Trung, Phó Chủ tịch Hội
đồng huấn luyện Trung ương Hội
152.Nguyễn Thanh Hải
Phó giám đốc Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam
153.Nguyễn Thành Nhân
Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Miền nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI
Danh sách UBTW Hội LHTN Việt Nam khóa VI
Đại diện đơn vị sự nghiệp công tác thanh niên
154.Nguyễn Thanh Hảo
Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Bắc
155.Lê Xuân Hòa
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội DNT Việt Nam, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp trẻ Việt Nam
CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH

similar documents