Chương trình 25.12

Report
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Thời gian: ngày 25/12/2014
Địa điểm: Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Tp. Đà Lạt
( Số 1 Yersin, P.10, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
PHẦN 1:
8:00 – 12:00, ngày 25/12/2014
KẾT NỐI GIAO THƯƠNG
PHẦN 2:
13:30 – 17:00, ngày 25/12/2014
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – KẾT NỐI GIAO THƯƠNG:
PHẦN 3:
17:00 – 21:00, ngày 25/12/2014
GALA DINNER
MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA
• Nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Văn hóa Du
lịchvà bế mạc Nă Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên
– Đà Lạt từ ngày 23-27/12/2014.
• Hội nghị xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương nằm
2014 tại Đà Lạt nhằm kết nối tìm hiểu cơ hội giao
thương, hợp tác phát triển với doanh nhân, doanh
nghiệp với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đến
từ doanh nghiệp trong và ngoài nước.
THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
Chủ trì:
•
•
•
•
•
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
300 đại biểu gồm:
- Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo UBND, một số sở,
ngành các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, thành phố HCM, Bình
Dương, Đồng Nai, các Trung tâm Xúc tiến Miền Trung, Miền Nam,
các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, khoảng 200 doanh nghiệp trong
và ngoài nước.
THÀNH PHẦN THAM DỰ
•
•
•
•
•
•
•
•
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Công Thương
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Cục Đầu tư Nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư
Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân, các Giá đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công
Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Bình Dương,
Đồng Nai, các Trung tâm Xúc tiến Miền Trung, Miền Nam, các tỉnh miền
Trung – Tây Nguyên, Nhịp Cầu Doanh Nghiệp, Đại sứ quán một số nước
và khoảng 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
CHƯƠNG TRÌNH
Phần 1 (Buổi sáng):
• Trưng bày, giới thiệu sản phẩm về nông nghiệp, dịch vụ
• Tìm hiểu, trao đổi, gặp gỡ giữa các đối tác
• Cung cấp thông tin, tư vấn về các công việc thương mại
• Triển lãm, giới thiệu một số dự án kêu gọi đầu tư
CHƯƠNG TRÌNH
Phần 2 (Buổi chiều):
• Phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng
• Phát biểu của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình
hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào miền Trung – Tây
nguyên năm 2014 và định hướng công tác xúc tiến đầu tư năm
2015 thực hiện theo quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày
14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
• Phát biểu của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
• Phát biểu của lãnh đạo VCCI
• Giới thiệu tiềm năng thế mạnh, tình hình thu hút đầu tư
• Giới thiệu dự án trọng điểm, dự án thu hút đầu tư cấp vùng
PHẦN 2
BUSINESS MATCHING
Thời gian: ngày 25/12/2014
Địa điểm: Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Tp. Đà Lạt
( Số 1 Yersin, P.10, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
ĐƠN VỊPHỐI HỢP TỔ CHỨC
VÀ THỰC HIỆN:
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
Cụm 1: Nông sản công nghệ cao
Cụm 2: Ngành làm đẹp, spa
Cụm 3: Nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng
Cụm 4: CNTT và giải pháp ứng dụng Công nghệ
ĐƠN VỊPHỐI HỢP TỔ CHỨC
VÀ THỰC HIỆN:
BÙI QUỐC DANH (MR)
Project Director
HP: (+84) 934001669
Tạp chí NHỊP CẦU DOANH NGHIỆP
- Connecting Enterprises Magazine
(Báo Công Thương, Bộ Công Thương
- Industry & Trade Review, Ministry of Industry and Trade)
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM
Tel: (+84) 08.39328018
Fax: (+84) 08.39328018
E: [email protected] / [email protected]
Website: www.nhipcaudoanhnghiep.org

similar documents