presentatie inloopavond unilocatie 7 december 2012..

Report
Unilocatie Vierhoeven
Proces en stand van zaken
Unilocatie Vierhoeven
Start van de planvorming 2005
Trekker Tjeu Segers (toen VZ)
Gestart met werkgroep Unilocatie
Lang politiek bewerken in informeren
Thor Achterban activeren en
enthousiasmeren
Alle betrokken verenigingen informeren
Unilocatie Vierhoeven
Werkgroep is vanaf extra 2010 extra
actief geworden
Unilocatie Vierhoeven
Werking van de politiek
Coalitie zit voor 4 jaar
Start maakt plannen
Bezuinigen jaar 2 en 3
Jaar 4 weer stemmen winnen
Werkgroep Unilocatie
De kerngroep bestond uit:
Tjeu Segers secr., Johan Henken, Wil
Pardon, Maarten van Ommeren en Jeanine
van Overveld en Jan Jongeneelen vz.
Steeds ondersteund door
Yvonne Langen (verenigingsmanager)
Lomme Siebenga en Jan Vermeulen
namens de KNAU
Werkgroep Unilocatie
Veel dank in de loop van tijd aan:
Sandra van Zundert presentatie CD
Leo van de Luijtgaarden, Reinier
Maas, John Jongmans, Mathijs Roks,
Marco Lodiers (technische commissie)
Cees Matthijssen, Lucie van Oers,
Peter van Dorst, Anton van den
Nieuwenhuizen, Jan Ernest, Edward
Heijnemans (baancommissie)
Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar
2005
2005
2006
2007
2008
2008
Activiteit
Start werkgroep werkzaamheden
Besprekingen met wethouders en
ambtenaren
Besprekingen met wethouders en
ambtenaren en andere clubs Vierhoeven
Besprekingen met wethouders en
ambtenaren en andere clubs Vierhoeven
Besprekingen opties voor ligging van de
baan op park met wethouders en
ambtenaren en andere clubs Vierhoeven
Bespreking met alle afzonderlijke clubs die
betrokken zouden kunnen zijn bij
eventuele aanleg van de baan
Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar
2009
2009
2010
2010
2010
2010
Activiteit
Vast stellen plan Vierhoeven met optie
voor ruimte nieuwe atletiekbaan
Besprekingen met wethouders en
ambtenaren en andere clubs Vierhoeven
aan de hand van eerste tekeningen
Bezoek nieuwe politieke fracties na
verkiezingen
Maken van promotie map inclusief CD van
THOR
2de versie tekeningen en bespreking over
typen baan
Bezoek met fracties gemeenteraad aan
nieuwe banen in Veldhoven, Uden en
Nijmegen
Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar
2010
2011
2011
2012
2012
2012
Activiteit
Besprekingen met wethouders en
ambtenaren en andere clubs Vierhoeven
Start met technische commissie
Eerste tekeningen en concepten van
juridische stukken rond BTW-stichtingen
en samenwerkingsovereenkomsten tussen
THOR-stichting en gemeente
Bespreking met Fractieleden
gemeenteraad en Wethouder THORhonk
Overleg met Aleco
Bezoek aan en uitwisselen van ervaringen
met bouwcommissies nieuwe banen in
Vught, Breda, Tilburg en Nijmegen
Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Activiteit
Besprekingen met wethouders en
ambtenaren en andere clubs Vierhoeven
vernieuwde tekeningen
Bespreking in bestuur over wensen en
mogelijkheden
Keuze type baan met de baancommissie
Uitwerken diverse varianten door
technische commissie
Overleg met afdeling wedstrijdsport
Uitwerken keuzevariant van het bestuur
van THOR
Opvragen richtprijzen en eerste
begrotingsgetallen
Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar
2012
2012
2012
2012
Activiteit
Maken van nieuwe tekeningen technische
commissie
Afstemmen plannen met wethouder
Theunis en bestuur THOR
Oprichten projectgroep (dadelijk meer)
Voorlichting aan de leden 7-12-2012
Hoe verder
2013
2014
Inleveren voor 1 april van projectplan met
alle onderbouwingen t.b.v. kadernota 2014
van de gemeente
Na vaststelling werken aan begroting 2014
november 2013
Uitvoering starten
Waarom
Club moet weer 1 thuis krijgen
Meer inkomsten uit kantine
Ook de Vierhoevenleden (huidige
THORHONK) zien de jeugd en
worden hopelijk enthousiast
Concentratie van vrijwilligerswerk
Nieuw gezellig thuis honk voor ieder
Waarom
Wij zijn als doelgroep relatief groot, tellen mee
Bron: analyse sportparticipatie gemeente 2009, door Oranjewoud.
Bestuur heeft ons als
commissie gestuurd
Van wat het eens was als plan naar
een heel nieuw concept.
Keuze en argumentatie komen voor
verantwoording van het algemeen
bestuur
Unilocatie commissie is uitvoerder
van gewenst beleid van bestuur
Hoe waren de eerste plannen
Hoe waren de eerste plannen
Hoe waren de eerste plannen
Hoe waren de eerste plannen
Met dank aan Leo van de Luijtgaarden
Nieuwe keuze
Natte groepen in huidige Thorhonk
Kantine met uitzicht op de baan
Voorlopig geen tribune (kan later)
Baan van zelfde type als Red Band
Ligging niet ideaal maar pragmatisch
Alleen verplaatsing Luchtscouts
Zelf projecteigenaar
Met dank aan Leo van de Luijtgaarden
Atletiekbaan Vierhoeven
Atletiekbaan Vierhoeven
Atletiekbaan Vierhoeven
Atletiekbaan Vierhoeven
Voorlopige kostenraming
Voorlopige Kostenraming
Wethouder is positief,
Spreekt van klein Papendal
Wil plan op kadernota
2014 gemeente
plaatsen en in
november geld op de
begroting 2014
zoeken
Wil met Club –
stichting en derden
onderhandelen over
verdeling van kosten
Wil deelnemen in
projectgroep
Wat moet de club nu doen
Projectgroep oprichten
Medegebruikers
betrekken in de plannen
(samenwerking)
Zorgen voor uitgewerkt
plan eind maart 2013
Zorgen voor goede PR in
de gemeente en bij de
raadfracties
Projectorganisatie plan
vierhoeven
Belangrijke zaken
Samenwerking derden o.a. andere
verenigingen (op vierhoeven), Aleco,
Luchtscouts, scholen en bedrijven
Samenwerkingscontract met gemeente
BTW teruggaaf regelen met
Belastingdienst
PR offensief richting gemeente en
Roosendaalse gemeenschap
Onderhandeling over kosten met
gemeente
Pauze
Na pauze
Bekijken grote tekeningen
Vragen aan commissie over werk en
werkwijze
Vragen aan bestuur over keuzes en
ambities

similar documents