Presentatie Wat is Roparun.

Report
Henk van der Velde
voorzitter
st. Roparun Palliatieve Zorg
Rotterdam
Hamburg
Parijs
ORGANISATIE ROPARUN 2014
1
ORGANISATIE
2
STICHTINGEN
Stichting:
-Roparun Evenementen
Stichting:
-Roparun Evenementen
-Roparun Palliatieve Zorg
Roparun Evenementen
Alles op het gebied van de Run:
- Loop
- Festiviteiten
- Logistiek
- Opbouw locaties
BESTUUR
evenementen
• Martin den Boer
voorzitter
BESTUUR
evenementen
• Martin den Boer
• Judith Somers
voorzitter
secretaris
BESTUUR
evenementen
• Martin den Boer
• Judith Somers
• Irma Kenter
voorzitter
secretaris
penningmeester
BESTUUR
evenementen
•
•
•
•
Martin den Boer
Judith Somers
Irma Kenters
Peter Dennig
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen / vice vz.
BESTUUR
evenementen
•
•
•
•
•
Martin den Boer
Judith Somers
Irma Kenters
Peter Dennig
Jan de Vuijst
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen / vice vz.
algemeen
BESTUUR
evenementen
•
•
•
•
•
•
Martin den Boer
Judith Somers
Irma Kenters
Peter Dennig
Jan de Vuist
Pascale Rombouts
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen / vice vz
algemeen
algemeen
Roparun Palliatieve zorg
Alles op het gebied van de doelen:
- Bungalows (14)
- Hospices / Inloophuizen
- Kinderdag
- Roparunnerstad
- Loterij
BESTUUR
Palliatieve Zorg
• Henk van der Velde
voorzitter
BESTUUR
Palliatieve Zorg
• Henk van der Velde
• Monique Kempff
voorzitter
secretaris /
penningmeester
BESTUUR
Palliatieve Zorg
• Henk van der Velde
• Monique Kempff
voorzitter
secretaris /
penningmeester
• Markus Mandemaker
adviseur
KANTOOR
• Michael Beenhakker (directeur)
KANTOOR
• Michael Beenhakker (directeur)
• Jolanda van der Velde
KANTOOR
• Michael Beenhakker (directeur)
• Jolanda van der Velde
• Iris Goedegebuur
KANTOOR
•
•
•
•
Michael Beenhakker (directeur)
Jolanda van der Velde
Iris Goedegebuur
Brenda Thieme
RAAD VAN ADVIES
• Wilbert Louwers
notaris
RAAD VAN ADVIES
• Wilbert Louwers
• Jos vd Vegt
notaris
directeur Ahoy
Vz KvK Rotterdam
AFSPRAKEN
PALLIATIEVE ZORG
FILMPJE
MAXIMA
Doelstelling
St Roparun Palliatieve Zorg:
Palliatieve Zorg voor
kankerpatiënten.
Vastgelegd in de statuten en niet te wijzigen
Wat is Palliatieve Zorg?
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van
het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te
maken hebben met een levensbedreigende
aandoening, door het voorkomen en verlichten van
lijden, door middel van vroegtijdige signalering en
zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en
andere problemen van lichamelijke, psychosociale en
spirituele aard.
Samengevat:
Wij voegen geen dagen toe aan
het leven, maar leven aan de
dagen.
Het percentage kosten van fondsenwerving mag niet hoger zijn dan 25 %.
Bij Roparun is het geconsolideerde percentage ver onder de 10%.
Dit percentage is onder andere terug te vinden op de website van het CBF.
MISVERSTAND
Telegraaf maandag 26 aug jl.:
“KWF gaat stringenter toezien op onder
andere de Roparun.”
Roparun heeft geen relatie met het KWF
en het KWF niet met de Roparun.
overigens ook geen andere instellingen
wiens corebusiness kankerbestrijding
is.
Van controle door het KWF zal dus geen
sprake zijn.
wij lopen en betrekkelijk laag inschrijfgeld
Volg ons op
www.roparun.nl
…..en kijk welke doelen wij
namens jullie allemaal
ondersteunen!

similar documents