VY_32_INOVACE_CHE_401

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona:
III/2
č. materiálu:
VY_32_INOVACE_CHE_401
Jméno autora:
Mgr. Alena Krejčíková
Třída/ročník:
1. ročník
Datum vytvoření:
10. 1. 2014
Vzdělávací oblast:
Přírodovědné vzdělávání
Tematická oblast:
Vzácné plyny
Předmět:
Chemie
Anotace:
Prezentace je věnována VII.A skupině
periodické tabulky prvků. Studenti se
seznámí se základními vlastnostmi,
reakcemi a využitím vzácných plynů v
praxi.
Klíčová slova:
Vzácné plyny, výbojky, praktické využití.
Druh učebního materiálu:
Prezentace
VZÁCNÉ PLYNY
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
• v periodické tabulce prvků VIII.A skupina
• zástupci:
• He helium
• Ne neon
• Kr krypton
• Ar argon
• Xe xenon
• patří do bloku p prvků – nepřechodné prvky
• někdy označovány jako p 6 prvky
• mají plně zaplněny valenční vrstvu→ neochotně reagují
• důvodem dřívějšího označení INERTNÍ PRVKY
• vyskytují se jako samostatné prvky
• (ve formě samostatných atomů)
• ve vzduchu jsou obsaženy 1%
Sloučeniny
• i přes velkou neochotu reagovat byly připraveny
sloučeniny od xenonu
• např. fluorid xenonový XeF6, fluorid xenonatý XeF2, kyselina
xenonová H2XeO4
• později se podařilo připravit sloučeniny kryptonu a radonu
• sloučeniny helia, neonu a argonu nejsou známy
Vlastnosti helia
• poprvé bylo izolováno ze smolince
• získává se vymrazováním z ložisek zemního plynu
• druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru
• vzniká při termonukleárních reakcích na Slunci a jiných
hvězdách
• velmi nízkou hustotu
Využití helia
1. plnění meteorologických balónu
• využití velice nízké hustoty
• nevýhodou je malý průměr atomu He→ snadno difuzí z balónů uniká
2. chladící médium (dosahuje velmi nízkých teplot)
3. přidává se do tlakových lahví pro potápěče
• na rozdíl od dusíku nezpůsobuje hloubkové opojení
• opojení dusíkem
• podobné alkoholickému opojení
• zabraňuje kesonové nemoci
• snížením tlaku se zvětšuje množství rozpuštěného dusíku v krvi
• při rychlém vynoření se začne dusík rychle uvolňovat „šampaňské“ z
krve
4. ochranný plyn při sváření
5. supravodivé vlastnosti
• vodič, který při průchodu proudu neklade žádný odpor
6. supratekuté vlastnosti
• kapalina s nulovou viskozitou
7. výbojka
Výbojky
• využití vzácných plynů na výrobu výbojek
charakteristických barev
Využití a vlastnosti radonu
• jediný radioaktivní prvek VIII. A skupiny
• vzniká rozpadem uranu
• uvolňuje se společně s minerální vodou
• využíván na léčebné účely
Zdroje a literatura
• Obrázky:
• WIKIPEDIA. Inertní plyn [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na
WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vz%C3%A1cn%C3%A9_plyny
• Zdroje:
• WIKIPEDIE. Helium [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Helium
• Literatura:
• VACÍK, Jiří; BÁRTHOVÁ, Jana; PACÁK, Josef a kol. Přehled
středoškolské chemie. Praha: SPN, 1999, ISBN 80-7235-108-7.
• BANÝR, Jiří; BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha:
SPN, 2001, ISBN 80-85937-46-8.

similar documents