fisarova-zkusenosti-s-implementaci-zdravotnickych-asistentu

Report
Zkušenosti s implementací
zdravotnických asistentů v provozu
SVĚTLUŠE FIŠAROVÁ
Zdravotnický asistent
 Základní a specializovaná ošetřovatelská péče
pod odborným dohledem
Od 1.10.2010
 Základní ošetřovatelská péče - bez odborného dohledu
 Specializovaná ošetřovatelská péče - pod odborným
dohledem
Pod odborným dohledem
 Všeobecné sestry, porodní asistentky
•
•
•
•
•
•
sledování FF a stavu pacientů, dokumentace
péče o vyprazdňování
komplexní hygienická péče, prevence proleženin
rozdělování stravy, dohled nad pitným režimem
aplikace tepla, chladu
rehabilitační ošetřovatelství, prevence poruch
z imobility, nácvik sebeobsluhy, zvyšování soběstačnosti
• přijímání, kontrola, manipulace a ukládání léčiv,
zdravotnických prostředků, prádla
• dezinfekce, sterilizace
Pod odborným dohledem
 Všeobecné sestry, porodní asistentky, lékaře
• podávání léčivých přípravků (mimo i.v. a epidurálních
katétrů, i.m. u novorozenců a dětí do 3 let)
• odběr biologického materiálu, vyšetření biologického
materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve
• zavádění a udržování kyslíkové terapie
• podíl na ošetřování akutní a chronické rány
• příprava pacientů k dg. a léčebným výkonům, asistence
• podíl na činnostech spojených s přijímáním,
přemisťováním, propouštěním a úmrtím pacientů
Pod přímým dohledem
 Všeobecné sestry, porodní asistentky se
specializovanou způsobilostí
• poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče
Katalog prací
 2.19.12
7.
Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče
v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem
Provádění odborných zdravotnických dokumentačních
a evidenčních činností, např. v kartotékách ZZ
8.
Poskytování základní nebo dílčí specializované ošetřovatelské
péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem
Katalog prací
 2.19.12
9.
Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez
odborného dohledu
Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského
plánu pod odborným dohledem
Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované péče pod
přímým vedením, např. péče o základní potřeby pacientů ohrožených
selháním zákl. životních funkcí
Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo
rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro
pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je
nutné získání zvláštní odborné způsobilosti
Zdravotničtí asistenti na klinice
 Nástup zdravotnických asistentek
 Problém:
nedostatečná orientace na pracovišti
neznalost kompetencí, postupů
činnosti nad legislativní rámec X základy
 Náročné oddělení
velký obrat pacientů, náročnost péče
 Bohaté využití kompetencí
 Speciální kompetence po adaptačním procesu
Zdravotničtí asistenti na klinice
 Všeobecné sestry
 Skupinová péče, přehled
 Základní a specializovaná ošetřovatelská péče
 Řešení akutních situací
 Dohled nad asistentkami
 Omezování některých činností
 Všeobecná sestra + zdravotnická asistentka
13 - 26 pacientů v péči
Zdravotničtí asistenti na klinice
 2008 standardní oddělení:
4 asistentky
během 2 let 7 (resp.) 6 asistentek
(náhrada ošetřovatelkou)
 2009 HDS: 2 asistentky
(pomocné práce)
 2010 JIP (resp.endokrinologii):
4 (3) asistentky (náhrada sanitárkou)
 2010 ambulance: 2 asistentky
(odborná poradna, UZ pracoviště)
 2011 specializované oddělení
2008+ 6
(- 1 ve zkušební době)
2009+ 3
(- 2 - studium, MD)
2010 + 5
Jak se změnila práce sester po nástupu
zdravotnických asistentů
 Stejný objem nebo více odborné práce
 Větší odpovědnost
 Méně pomocné práce
 Větší počet pacientů v péči
 Priority: plány péče, hodnocení (bolesti, nutrice)
edukace, léky i.v., infúze, transfúze
 Omezení činností: hygiena, podávání stravy, léků,
odběry biologického materiálu, asistence u výkonů,
harmonogramy
Přínos zdravotnických asistentů
 Pro pacienty
 VS: zlepšení ošetřovatelské péče, více času věnovat se
individuálním potřebám pacienta
 ZA: zlepšení ošetřovatelské péče, (pacient nevidí rozdíl
mezi sestrou a asistentem)
 Pro personál
 VS: snížení počtu asistencí u výkonů, podávání léků, stravy,
práce je rozčleněna mezi více personálu
 ZA: více personálu, práce dle kompetencí
Negativa zdravotnických asistentů
 Pro pacienty
 VS: žádná
 ZA: nelze poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči
 Pro personál
 VS: nemohou podávat léky i.v., nesamostatnost, informační
šum, více odpovědnosti sestrám, žádná
 ZA: omezené kompetence, neustálý dohled a odpovědnost
sester, žádná
Závěrem
 Zdravotničtí asistenti jsou přínosem v praxi
 Mohou být na velmi dobré odborné úrovni,
plnohodnotnými členy týmu
 Sestry mají možnost změnit způsob práce
 Specializované činnosti, individuální potřeby
pacientů
 Posílení důležitosti
DĚKUJI
ZA POZORNOST

similar documents