VY_32_INOVACE_170119_Archimeduv_zakon_DUM

Report
18. říjen 2012
VY_32_INOVACE_170119_Archimeduv_zakon _DUM
ARCHIMÉDŮV ZÁKON
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
1. Archimedův
zákon
2. Vztlaková síla
Archimedův zákon
Každé těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou.
Jmenujte příklady, které toto tvrzení dokazují.
Obr.1
odpověď
• lodě se pohybují po
vodě
• kámen zvedaný ve
vodě je lehčí než na
vzduchu
• v bazénu dokážeme
zvednout těžšího
kamaráda
dále
Archimedův zákon
Kde vzniká v kapalině síla,
která nadlehčuje tělesa?
•
•
krychle je zcela ponořena ve vodě
tlaková síla působí na každou stěnu
krychle
Odvození vztlakové síly:
•
•
•
•
•
boční síly Fo a Fo´ jsou stejně velké a působí opačně, takže jejich
výslednice je nulová
podobně působí síly zepředu a zezadu krychle
ale síly F1 a F2 působí v různých hloubkách, a proto nejsou stejné
síla F2 je větší, neboť působí ve větší hloubce
výslednice těchto sil směřuje vzhůru a říkáme jí vztlaková síla
Fvz.
dále
Archimedův zákon
Který nafukovací balón půjde hůře ponořit? (větší
nebo menší)
Obr.3
Obr.2
Snáze potopíme
menší míč, protože
má menší
objem a
odpověď
působí na něj menší
vztlaková síla.
dále
Archimedův zákon
Která voda nás bude více nadnášet a proč? (mořská nebo
sladká)
Obr.4
Více nás bude nadnášet
voda mořská, neboť má
odpověď
větší hustotu než voda
sladká.
dále
Archimedův zákon
Z pokusu plyne, že vztlaková síla závisí na objemu tělesa,
hustotě kapaliny a také samozřejmě na gravitačním
zrychlení.
Těchto poznatků využil ve 3. století př. n. l. Archimedes,
když formuloval Archimédův zákon.
Archimedes
• matematik, fyzik, filozof a astronom
• vysvětlil princip páky
• vyslovil Archimedův zákon
• sestrojil šnekové čerpadlo (tzv. Archimedův šroub)
Archimedes na Wikipedii
dále
Archimedův zákon
Archimedův zákon
Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, jejíž
velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je
objem ponořené části tělesa.
Velikost vztlakové síly lze odvodit z tlakových sil působících
v kapalině.
Fvz = S . ρ . g . h2 – S . ρ . g . h1 = S . ρ . g (h2 - h1)
h2 - h 1 = h
h .S = V
Fvz = ρ . g . V
ρ – hustota kapaliny
V – objem ponořené části tělesa
g– tíhové zrychlení
zpět na obsah
další kapitola
Vztlaková síla
Na těleso v kapalině působí síly Fg a Fvz.
Fg – tíhová síla tělesa působí svisle dolů
Fvz – vztlaková síla působí svisle nahoru
dále
Vztlaková síla
Vztlaková síla závisí:
• na ponoření části tělesa
• člověk při plavání mění objem při
nadechování (splývání) a vydechování
(potápění)
• ryby mají vzduchový měchýř
• pomocí ploutví ho ryba stlačuje, tím zmenší
svůj objem a poklesne
• naopak při jeho nafouknutí ryba stoupá
dále
Vztlaková síla
Vztlaková síla působí i ve vzduchu.
Proč ji nepociťujeme?
Vzduch má mnohem menší
odpověď
hustotu než voda
(cca 1000x), a
proto je Fvz mnohem menší.
dále
Vztlaková síla
Jak je možné, že horkovzdušný balón stoupá vzhůru?
Horký vzduch, který je v
balónu, má menší hustotu
než studený a je lehčí.
Tato skutečnost způsobí,
že tíhová síla balónu je
odpověď
menší než vztlaková síla.
Balón proto stoupá vzhůru.
Pilot mění letovou výšku
pomocí hořáku, kterým
vzduch v balónu ohřívá.
dále
Vztlaková síla
Plování těles
Těleso, které vložíme do vody, se pohybuje.
• jestliže Fvz > Fg, tedy hustota tělesa je menší než
hustota kapaliny ρt < ρk → TĚLESO STOUPÁ VZHŮRU
(ČÁSTEČNĚ SE VYNOŘÍ)
• jestliže Fvz = Fg, pak ρt = ρk → TĚLESO SE VZNÁŠÍ
• jestliže Fvz < Fg, pak ρt > ρk → TĚLESO KLESÁ KE DNU
pozn:.
plavání těles – pohyb vodorovný
plování těles – pohyb svislý, tělesa se po čase ustálí
dále
Vztlaková síla
Jak se budou chovat tělesa po vhození do kádinek s vodou?
vhodit kámen
vhodit sáček s
vodou
vhodit korek
dále
Vztlaková síla
Využití vztlakové síly kapaliny
1. Lodě
3. Hustoměr
2. Ponorky
4. Ledovce
5. Plovací
vesty
Vztlaková síla
Loď
Obr.5
• vztlaková síla se
vyrovnává se silou
tíhovou, proto je
ponořena pouze část
objemu lodi
• loď je dutá, takže i když
je z kovu, tak je její
průměrná hustota
menší než hustota
vody.
zpět
další pojem
Vztlaková síla
Ponorka
•
při ponořování je do nádrží
napuštěna voda, a tím se zvětší
průměrná hustota ponorky
→ ponorka klesá
Obr.6
•
při vynořování je z nádrží
vytlačována voda (je vpouštěn
vzduch), tím se průměrná hustota
ponorky zmenší → ponorka stoupá
•
může klesat do větších hloubek,
než se dokáže potopit, např.
potápěč
zpět
další pojem
Vztlaková síla
Obr.7
Hustoměr
• těleso se ponoří do kapaliny tím
hlouběji, čím je jeho hustota větší
než hustota kapaliny
• slouží pro orientační
hustoty kapaliny
zpět
určení
další pojem
Vztlaková síla
Obr.8
ledovec
• nad hladinou
plave jen
desetina jeho
celého objemu
zpět
další pojem
Vztlaková síla
plovací vesty
• základní funkcí je pomocí
vztlaku udržet člověka na
hladině
Obr.9
• jsou vyrobeny ze
speciálních plastů
záchranné vesty
• mají další vybavení, např.:
signalizační maják
zpět
dále
Vztlaková síla
Využití vztlakové síly v plynech
1.
vzducholoď
2.
horkovzdušný
balón
3.
meteorologický
balón
Vztlaková síla
Vzducholoď
Obr.10
• je řiditelný balón
• má doutníkový tvar
• je vybavena motory
• měla velký
rozmach už před 1.
světovou válkou
zpět
další pojem
Vztlaková síla
horkovzdušný balón
• složen z textilní části,
která je naplněna
vzduchem, a z koše s
hořákem a palivem
(směs propanbutanu, LPG)
• horký vzduch je lehčí
než studený
zpět
další pojem
Vztlaková síla
Obr.11
meteorologický balón
• vynáší do vyšších
vrstev atmosféry
přístroje (sondy) na
zjišťování stavu
atmosféry
• plní se héliem,
vodíkem, někdy
amoniakem
zpět
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 807196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 HUHU UET. File:Queen Mary 2 06.jpg: Wikimedia Commons [online]. 19 August 2012
[cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Queen_Mary_2_06.jpg
Obr. 2 NORVY. File:BeachBall.jpg: Wikimedia Commons [online]. 27 July 2006 [cit. 2012-1018]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/BeachBall.jpg
Obr. 3 FORNELLI, Sean. File:Water polo ball on water.jpg: Wikimedia Commons [online]. 31
July 2008 [cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Water_polo_ball_on_water.jpg
Obr. 4 RANVEIG. Soubor:Dead sea newspaper.jpg Skočit na: Navigace, Hledání: Wikimedia
Commons [online]. 14 May 2005 [cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Dead_sea_newspaper.jpg
Obr. 5 US NAVY. Soubor:010822-N-6967M-503 DDG 81 At Sea.jpg: Wikimedia Commons
[online]. 22 August 2001 [cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/010822-N-6967M503_DDG_81_At_Sea.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 6 CANADIAN NAVY. File:HMCS Windsor SSK 877.jpg: Wikimedia Commons [online]. 15
February 2006 [cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/HMCS_Windsor_SSK_877.jpg
Obr. 7 SUPERMARTL. Soubor:Aräometer.jpg: Wikimedia Commons [online]. 6 January 2007
[cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Ar%C3%A4ometer.jpg
Obr. 8 SIR48. File:Iceberg Ilulissat.jpg: Wikimedia Commons [online]. 24 April 2006 [cit. 201210-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
hp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Iceberg_Ilulissat.jpg
Obr. 9 US NAVY. File:US Navy 040723-N-8252B-070 Sailors from USS Nimitz (CVN 68),
prepare to handle mooring lines while assisting with the arrival of USS Ronald Reagan (CVN
76).jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 July 2004 [cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí
Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/US_Navy_040723N-8252B070_Sailors_from_USS_Nimitz_(CVN_68),_prepare_to_handle_mooring_lines_while_assistin
g_with_the_arrival_of_USS_Ronald_Reagan_(CVN_76).jpg
Obr. 10 ANGMOKIO. File:Zeppellin NT amk.JPG: Wikimedia Commons [online]. 5 June 2010
[cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Zeppellin_NT_amk.JPG
CITACE ZDROJŮ
Obr. 11 US NAVY. File:US Navy 040623-N-0995C-001 Aerographer^rsquo,s Mate Airman
Harley Houston releases a weather balloon aboard the conventionally powered aircraft carrier
USS John F. Kennedy (CV 67), to measure atmospheric conditions.jpg: Wikimedia Commons
[online]. 23 June 2004 [cit. 2012-10-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/US_Navy_040623-N-0995C001_Aerographer%5Ersquo%2Cs_Mate_Airman_Harley_Houston_releases_a_weather_ballo
on_aboard_the_conventionally_powered_aircraft_carrier_USS_John_F._Kennedy_%28CV_67
%29%2C_to_measure_atmospheric_conditions.jpg
Archimedes na Wikipedii: Archimédés. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 31. 10. 2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9d%C3%A9s
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents