Ing. Jaromír Janoš

Report
Kudy vede cesta
17.2.2015 Praha
Kudy vede cesta?
Situace 2005-2006
2
Situace 2005-2006
DEMOGRAFICKÝ
VÝVOJ
POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
ROSTOUCÍ ZÁJEM O VŠ
15 let
1990
1995
2000
NESOULAD
MEZI STRUKTUROU
ABSOLVENTŮ ŠKOL
A POTŘEBAMI
TRHU PRÁCE
2005
VÝZNAM
PRŮMYSLU
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
REKVALIFIKACE (ÚP),
JINAK MALÝ ZÁJEM
2005: % dospělých v DV
ČR:
5,6%
Rakousko:
12,9%
Obsah rekvalifikací definovali
vzdělavatelé a zaměstnanci ÚP
ŘEŠENÍ
?
3
Systém celoživotního učení
Státem garantovaný systém
VIZE ZAMĚSTNAVATELŮ
Podpořit systém
celoživotního učení
s parametry:
• Státem garantovaný.
• Vliv zaměstnavatelů
na obsah, kvalitu.
• Provazující trh
práce, počáteční a
další vzdělávání.
• Široce využitelný.
Zákon č. 179/2006.
Role AOr, AOs, MŠMT, NÚV.
Vliv zaměstnavatelů
29 sektorových rad.
350+ členů SR.
2000+ členů prac. skupin.
Provazující TP-DV-PV
Požadavky trhu práce v NSP.
Kompetence z NSP přenášeny
do profesních kvalifikací (PK).
PK jako zadání pro kurzy DV.
Vazba počátečního vzdělávání
na ÚPK – zatím pilotně.
Široce využitelný
PK prakticky pro všechny obory.
Kvalifikační úrovně 2 až 7 EQF.
Využívá se v rekvalifikacích
i v komerčním vzdělávání.
679 schválených kvalifikací.
600+ ve schvalování.
110 000+ zkoušek
5 300+ průmysl a stavebnictví.
1100+ firem využívajících NSK
- Nábor, alternativa k
absolventům škol.
- Rozvoj zaměstnanců.
- QMS …
Údaje z února 2015
4
Situace 2015
POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁJEM O VŠ NA ZENITU
DEMOGRAFICKÝ
VÝVOJ
Živě narození
140,000
130,000
15 let
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
1990
1995
2000
2005
2010
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NSK A VLIV FONDŮ EU
VÝZNAM
PRŮMYSLU
Index průmyslové produkce
110 000 PŘEZKOUŠENÝCH
S NOVÝM TYPEM CERTIFIKÁTU (PK)
ÚČAST DOSPĚLÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ VZROSTLA
170%
160%
150%
140%
130%
EU27
120%
110%
100%
2000
2005
2010
2015
ČR
2005
2010
5
Kudy vede cesta? Situace 2015
POHODA
?
6
Důležité faktory pro budoucnost
KVANTITA KVALITA
REINDUSTRIALIZACE
EVROPY > BOJ
O KVALIFIKOVANÉ
TECHNIKY
STRUKTURÁLNÍ
NEROVNOVÁHA
ABSOLVENTŮ ŠKOL
S POŽADAVKY TRHU PRÁCE
NEPRUŽNOST
REKVALIFIKACÍ
NOVÉ TECHNOLOGIE
ZMĚNÍ VŠE – POČÍTAČE A
ROBOTY NAHRADÍ 1/3
PROFESÍ – REAGUJE NA TO
ŠKOLSTVÍ?
PRÁCE S TALENTY
KVALITA VÝUKY
MATEMATIKY NA ZŠ A SŠ
& ZÁJEM O TECHNIKU =
KVALITA A KVANTITA
INŽENÝRŮ ZA PÁR LET
7
Kam zasáhne 4. vlna průmyslové revoluce?
8
KVALITA
Roboti, drony, internet věcí…
Jsme připraveni?
VZDĚLAVATELÉ
MINISTERSTVO
VÝZKUM A VÝVOJ
AKADEMICKÁ SFÉRA
ZAMĚSTNAVATELÉ
BUDOUCÍ
DOVEDNOSTI
NSP
NSK
SOUČASNÉ
DOVEDNOSTI
KOMPETENČNÍ
POTFOLIO
OBORU
OBECNÁ
VZDĚLANOST
KOMPETENCE POVOLÁNÍ
KOMPETENCE OBORU
KOMPETENCE SOUVISEJÍCÍCH OBORŮ
KOMPETENCE PRO PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
MATEMATIKA | ČTENÍ A PSANÍ | FYZIKA | PC …
KOMPETENCE PRO OSOBNÍ VÝKONNOST A ROZVOJ
9
KVALITA
Příklad z USA - mechatronik
10
KVANTITA
Dokážeme vidět do budoucnosti?
TRH PRÁCE JE REGIONÁLNÍ, JE TŘEBA
PŘEDVÍDAT BUDOUCÍ POTŘEBY KVALIFIKOVANÝCH
ZAMĚSTNACŮ LOKÁLNĚ
„SMĚRNÁ ČÍSLA“ NEBO RADĚJI SROZUMITELNÉ
INFORMACE O PERSPEKTIVĚ JEDNOTLIVÝCH
OBORŮ A SKUTEČNÉ ÚSPĚŠNOSTI JEDNOTLIVÝCH
ŠKOL?
NA OKAMŽITÉ POTŘEBY TRHU PRÁCE BY MĚLY
REAGOVAT REKVALIFKACE (NESMYSLNÝ MODEL
VÍCELETÝCH VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ)
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ I PRO DOSPĚLÉ >
REAKCE NA STŘEDNĚDOBÉ TRENDY, NAUČIT
DOSPĚLÉ ZÍSKÁVAT KVALIFIKACE PREVENTIVNĚ
11
SHRNUTÍ
Rozvíjejme spolupráci zaměstnavatelů,
vzdělavatelů, výzkumu a státu/krajů
Pracujme s talenty na přírodní vědy, učme lépe
matematiku a podněcujme zájem o techniku
Počáteční vzdělávání by mělo vybavovat širokým
základem pro celoživotní učení, specifické
dovednosti se nejlépe získají ve firmách
Aktualizujme průběžně NSK,
využívejme PK k získávání nových specializací
lidí v rekvalifikacích i ve firemním vzdělávání
12
Děkuji za pozornost
Ing. Jaromír Janoš
Hlavní manažer VZ NSK2
[email protected]
13

similar documents