IMAGINE

Report
Mgr. Miloš Jurč
ZŠ s MŠ C II 87
Dubnica nad Váhom


Kreslenie
Programovanie
v detskom
programovacom jazyku
Koniec práce
Ponuka príkazov
a nástroje
Stránka pre pohyb
korytnačky
Korytnačka
Záznam predchádzajúcich
príkazov
Príkazový riadok
Za ? napíš príkaz a potvrď Enter




Korytnačka urobí iba to, čo jej prikážeš
Je dobré vedieť príkazy na ovládanie
korytnačky
Za každým príkazom, číslicou či
zátvorkou je medzerník
Ak dopíšeš príkaz do príkazového
riadka, stlač ENTER














Klávesnica SK/EN shift+ atl
Dopredu
do
Dozadu (vzad)
vz
Vpravo
vp
Vľavo
vl
Bod
bod
Pero hore (nepíše)ph
Pero dole (píše) pd
Zmena farby pera nechfp
Zmena hrúbky pera
nechhp
Opakovať príkaz opakuj
Vymazanie práce znova
Ľubovoľná farba/hrúbka ?
Ohraničenie príkazu
[ ]




Korytnačka sa pohybuje v krokoch
do 100
Dopredu 100 krokov
vz 100
Vzad 100 krokov
Vytvára uhly
vp vpravo
vl vľavo
vľavo
Vytváram uhol z 360o
 3 uholník (360:3)= 120
 4 uholník (360:4)= 90
 5 uholník (360:5)= 72
 6 uholník (360:6)= 60
 7 uholník (360:7)= 51,42
Pri ďalších viac uholníkoch analogicky

vpravo
do 50
vp 90
do 50
vp 90
do 50
vp 90
do 50
vp 90
Možný aj tento zápis:
opakuj 4 [ do 50 vp 90 ]







Príkaz:
V príkazovom
riadku napíš
nechfp
F9
Vyber farbu
Potvrď






Príkaz:
V príkazovom
riadku napíš
nechhp
F9
Vyber hrúbku pera
Potvrď




Príkaz:
bod 100
100 je veľkosť bodu
Možem ho vytvoriť
v akejkoľvek farbe
a veľkosti
nechfp "azúrová
bod 40
nechfp "žltá
bod 20
nechfp "zelená
vz 60
vp 45
do 30




Ľavým tlačidlom myši kliknem na ikonku
Ozelenie a vytvorí sa jej tieň
Ťahaním ho presuniem na stránku
Kliknem ľavým tlačidlom tam, kde ju chcem
uložiť

Na uložené tlačidlo t1 kliknem pravým
tlačidlom myši

Kliknem na zmeň t1
Možem zadať názov
tlačidla:
- Znova
- Štvorec
- Kvet
- atď
Potvrdím OK

Udalosti
Pri zapnutí:
 Napíšem príkaz
- pri kliknutí na tlačidlo bude vykonaný
 Potvrdím OK


Zmením veľkosť
tlačidla:
- Šírka
- Výška
Potvrdím OK


Tlačidlá používam na uľahčenie práce
Využívam jedno kliknutie myšou



Použitie príkazov
Kombinácie príkazov
Vytváranie obrázkov
PRAJEM PEKNÚ ZÁBAVU
Príkaz napíšeme do príkazového riadka za ?


Tvorivá dramatika

similar documents