Workshop werkgroep Huisvesting Betere bezetting een

Report
Werkgroep
Huisvesting
Bezetting en benutting
Proces van vallen en opstaan
Meten is weten
Werkgroep
Huisvesting
praktijkvoorbeeld
ROC Midden Nederland
Dick Aarsen
Werkgroep
Huisvesting
Gebruik en benutting van de ruimtes.
Postbus 2047
4200 BA Gorinchem
Stationsweg 29 4205 AA Gorinchem
Telefoon:
0183 646339
Mobiel:
0653 211346
E-mail; [email protected]
website; www.fourmanandbusac.com
*************************************************
Werkgroep
Huisvesting
Wat gedaan
Ieder uur:10 uur per dag
Gebruik en benutting vastleggen
Vastleggen in een spreadsheet
Benutting:
Bespreking of gebruik werkplek.
Aantal gebruikers per ruimte.
Werkgroep
Huisvesting
ROC Midden Nederland
Dick Aarsen
Werkgroep
Huisvesting
Werkgroep
Huisvesting
Bevindingen
Er zijn op weekbasis 3 vergelijkingen
uitgewerkt;
1. een vergelijk van alle geroosterde
ruimten,
2. een vergelijk van alle soorten
geroosterde ruimten,
3. een vergelijk van alle geroosterde
ruimten per vakgroep
Werkgroep
Huisvesting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Voorlopige conclusies, bevindingen en aanbevelingen;
In alle overzichten is per blad te zien dat de afwijkingen beduidend ( gemiddeld boven de
30%) zijn en de match tussen roosteren en gebruik wel erg laag.
Ons is verteld dat alle ruimten zijn toegewezen aan de vak- en gebruikersgroepen, de
praktijk bij andere onderwijsinstellingen heeft uitgewezen dat forse verbetering in het
ruimte gebruik optreden als alleen specifieke ruimten ( zie aanbeveling thuisbasis in de
rapportage van 9 oktober) worden toegewezen en alle andere ruimten ook door andere
vakgroepen geroosterd en gebruikt kunnen worden.
Opgevallen is dat een aantal ruimten niet geroosterd worden en een aantal ruimten wel in
de roostering opgenomen zijn maar niet of sporadisch geroosterd worden (zie blauw
aanduidingen in de bladen ‘soort ruimten’)
Na een discussie tijdens het locatie-overleg over vergader- en spreekruimten is in de
overzichten hier onderscheid in gemaakt. Alle spreek/vergaderruimten in de gangen dus
zonder daglicht toetreding hebben het kenmerk G1 gekregen en de stilteruimte G2.
Vergader- en spreek ruimten worden deels geroosterd en deels niet, aan te bevelen is alle
vergader- en spreekruimte te roosteren.
We hebben begrepen dat de roostering onder verantwoording van de vak- en gebruikers
groepen gebeurd, gezien de resultaten bevelen wij aan hier nader over na te denken
mogelijk de roosteraars een centrale verantwoording te geven. Op andere locaties zijn hier
al goede verbeteringen door opgetreden.
Het OLC is voor de roostering in 5 ruimten opgesplitst, hier wordt sporadisch gebruik van
gemaakt. Ons is niet geheel duidelijk wat en waarvoor de ruimte verdeling is en waarom
er dan zo weinig gebruik van gemaakt wordt.
Een aantal ruimte heeft de aanduiding ‘kantoor’ gekregen en wordt nog steeds in de
roostering meegenomen terwijl ze als kantoor gebruikt worden, schep hier duidelijk in. We
blijven bij onze conclusie uit onze rapportage van 9 oktober dat werkplekdeling direct
ruimte voordeel oplevert dat te goede van gebruik door het onderwijs kan komen.
Werkgroep
Huisvesting
CVB besluit
Alle ruimtes zijn van facilitair.
Op basis van leerling aantallen
worden ruimtes toegewezen en vindt
er afdracht plaats.
Er wordt de komende jaren niet meer
bijgebouwd of gehuurd. We moeten
doen met wat we hebben.
Werkgroep
Huisvesting
Praktijkvoorbeeld
ROC van Twente
Henk Leever
Werkgroep
Huisvesting
Welke maatregelen/acties
-
Onderzoek bezetting 2009
- Centrale roostering per locatie
- Doorbelasting ruimtegebruik
- Periodieke rapportages bezetting
- Periodiek overleg
locatiemanagement en onderwijs
Werkgroep
Huisvesting
week
42
Lokaalnummer
OMC
soort lokaal
inger.uren
bezettings%
no4.108
OMCGZZ
theorie
030:00
75,00
no3.412
OMCGZZ
Theorie lokaal
029:30
73,75
no3.411
OMCGZZ
Theorie lokaal
030:30
76,25
no3.410
OMCGZZ
Theorie lokaal
033:30
83,75
Rapportages bezetting
no3.409
OMCGZZ
Theorie lokaal
027:30
68,75
no3.408
OMCGZZ
Theorie lokaal
036:30
91,25
no3.407
OMCGZZ
praktijklokaal
034:30
86,25
no3.406
OMCGZZ
Theorie lokaal
036:30
91,25
no2.412
OMCGZZ
Praktijklokaal Tandartsas
021:00
52,50
no2.411
OMCGZZ
Praktijklokaal Tandartsas
025:30
63,75
no2.410
OMCGZZ
Praktijklokaal Doktersass
032:00
80,00
no2.409
OMCGZZ
Praktijklokaal Apothekers
028:00
70,00
no2.404
OMCGZZ
Combi lokaal Cup AG
036:00
90,00
no2.402c
OMCGZZ
OLC Gezondheidszor
011:00
27,50
no2.402b
OMCGZZ
OLC Gezondheidszorg
023:30
58,75
no2.402a
OMCGZZ
OLC Gezondheidszorg
025:30
63,75
no2.401
OMCGZZ
Combi lokaal AG
035:30
88,75
no2.308
OMCGZZ
Combi lokaal
022:45
56,88
no2.307b
OMCGZZ
Combi lokaal/Collegezl
034:00
85,00
no2.307a
OMCGZZ
Combi lokaal/Collegezl
034:00
85,00
no2.306
OMCGZZ
Combi lokaal VZ
033:30
83,75
no2.304
OMCGZZ
Combi lokaal VP
037:30
93,75
-

similar documents