Presentatie Ledenraad 23-06-2012

Report
Ledenraad 23-06-2012
Welkom!
Mededelingen
• Afmeldingen
• 8 september 2012:
jubileumfestival
• Juli en augustus:
jubileumduik in
iedere provincie
Aanmelden kan via www.nob-50-jaar.nl!
Lopende zaken
• Opleidingen
• Verenigingsondersteuning
• Communicatie
• Zeeland
• OWH / VZ
Opleidingen
• Gerealiseerd:
• 1*-juniorbrevet
• specialisatie Gevorderd Nitrox
• Planning:
• najaar: instructeursopleiding
Gevorderd Nitrox
• najaar: specialisatie Digitale Onderwaterfotografie
krijgt extra niveau
• instructeursworkshops geëvalueerd, krijgt vervolg
in 2012/2013. Aanbod vanaf oktober op NOB-site.
Verenigingsondersteuning
• ARBO voor duikverenigingen:
• website Sportduikrisicograaf.nl gelanceerd
• clubs worden vraaggericht ondersteund
• Kennisdeling: good practices delen via OWS
•
•
•
•
vrijwilligersbeleid
samenwerking
financiële zaken
jeugd
• INFO-systeem via eDocuments
Communicatie
• Communicatie/PR op eDocuments
• ledenwerving
• sponsoring
• contacten met de pers
• Promotiemateriaal voor
verenigingen
• Social media als nieuwe
communicatiekanalen richting leden
Zeeland
Masterplan ‘Onderwatersport in Zeeland’
WK Onderwaterfotografie 2015
• Half februari toegekend
door CMAS
• 21 t/m 25 mei 2015
in Zeeland
• Eye-opener voor binnenen buitenlandse duikers
• Veel vrijwilligers nodig!
Duikwrakken Scharendijke
• Juli 2011:
Le Serpent, 29m diepte
• December 2011:
De Rat, 12m diepte
De Zeehond, 10m diepte
Duikwrakken Scharendijke
• Maart 2012: officiële opening duikplaats
Scharendijke-West
• onthulling informatiebord
• vertoning documentaire
• lancering webcams
Duikkaart Zeeland
• Voor duikers én potentiële
duikers
• Informatie in Nederlands,
Duits en Frans
• Afvinklijst duikplaatsen
Duikplaatsen
• Kattendijke-Wemeldinge:
• cofinanciering is rond
• opwaardering tot 5*-hotspot: instapvoorziening
met traptredes, toiletgebouw, douchecabines,
spoelbakken, picknickplaats, BBQ, bankjes
• project vóór 2014 gereed
• Standaardontwerp dijktrap aangeleverd bij
Projectbureau Zeeweringen
Duikplaatsen
• Gorishoek:
• advies uitgebracht m.b.t. bouw duikschool
• vijf nieuwe dijktrappen
• Belangenbehartiging rond Natura2000
• Goese Sas / Wilhelminapolder
• drie nieuwe dijktrappen
• ringen op de steenbekleding
• uitbreiding aantal parkeerplaatsen
Markering duikplaatsen
• Bordjes met duikvlag
en QR-code
• Mobiele NOB-website
en applicatie met info over
Zeeuwse duikplaatsen
• Nu bezig met vergunningen
voor bordjes
Vinzwemmen / Onderwaterhockey
Dit weekend Open NK
Vinzwemmen in Eindhoven
Trainersopleiding VZ
en OWH
Agendapunt 3
Verslag Ledenraad
18 juni 2011
Jaarverslag / Jaarplan
1. Jaarverslag 2011 / Jaarplan 2013
2. Afrekening 2011 / Begroting 2013
 toelichting
3. Advies Financiële Commissie
4. Décharge van het bondsbestuur
5. Contributiebesluit 2013 / Begroting
2013  stemming
Agendapunt 6
Meerjarenplan
2013-2016
“Interactie”
Meerjarenplan 2013-2016
Meerjarenplan 2013-2016
Toepassing ‘interactie-model’:
• Structurele inzet van ledenpanel
• Verenigingsmonitor
• Lidmaatschapsvormen vraaggerichter invullen: waar hebben
leden behoefte aan?
• Netwerk benutten met het oog
op belangenbehartiging
Agendapunt 7
Aanpassing
Huishoudelijk Reglement
Agendapunt 8
Leden Financiële Commissie
• Aftredend: Kees Jan Weber
• Voorgedragen: Paul Al en Gerben v/d Meulen
Agendapunt 9
Presentatie jubileumboek
Jubileumboek
• Ereleden, leden van verdienste, medewerkers
aan het boek, de geïnterviewden en de
jubilarissen ontvangen het boek vandaag
• Commissie- en werkgroepleden en docenten
krijgen het boek vandaag thuisgestuurd
• Alle NOB-verenigingen en -duikscholen
krijgen komende week een exemplaar
opgestuurd
Jubileumboek
Hoe kun je ‘t boek kopen?
• Vandaag hier te koop voor €10,-
• Ook te koop bij de twaalf jubileumduiken
(juli/augustus) en het duikfestival op 8
september
• Via de NOB-shop (geen verzendkosten!)
Agendapunt 10
Vereniging van het Jaar
Vrijwilliger van het Jaar
Agendapunt 10
Vereniging van het Jaar
Vrijwilliger van het Jaar
Agendapunt 11
(Her)benoeming bestuursleden
• Sander Kool (nieuw)
• Erik van Vessem (nieuw)
• Mirjam Bollema (herbenoeming)
Aftredend
• Martin Bakker
• Ronald Vreijsen
• John Geurts
Ledenraad 23-06-2012
Bedankt voor uw komst!

similar documents