Hlbinné vyvreté Horniny

Report
Kód ITMS projektu: 26110130127
Implementácia inovatívnych foriem a metód výučby na ZŠ Bežovce
Hlbinné vyvreté
Horniny
Ako vznikajú?
Vznikajú stuhnutím a kryštalizáciou magmy v hĺbkach, v masívoch
Magma tu tuhne pomaly, tvoria sa veľké, voľným okom viditeľné kryštály
Vzniknutá hornina má všesmerne zrnitú stavbu - minerály sú rozmiestnené
nepravidelne vo všetkých smeroch
Typická hlbinná vyvretá hornina je :
Má svetlosivú alebo ružovkastú farbu
(v závislosti
od farby živcov, ktoré obsahuje, alebo
od druhu sľudy)
Žulu tvorí:
Živce
Môžu byť draselné – ortoklas
Majú tvrdosť 6. stupňa
sodno-vápenaté - plagioklasy
Kremeň
Má sivobielu farbu
Dodáva žule tvrdosť ( 7.
stupeň v stupnici tvrdosti)
Sľudy
Svetlá sľuda je muskovit
Sú mäkké, ohybné,
ľahko sa štiepia až
na tenké doštičky
Tmavá sľuda je biotit
Využitie žuly
Ako dekoračný kameň na obklady
dlažby, pomníky, pracovné dosky
Ďakujem za pozornosť
Mgr. Miloš Jenčík

similar documents