Příprava IDS v Ústeckém kraji

Report
dopravní obslužnost
Příprava IDS v rámci zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje
20. – 22. 5. 2013
Ing. Jakub Jeřábek
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Veřejná doprava ÚK
Smluvní zajištění dopravy
12 dopravců
• 2 železniční
• 10 autobusových
24 smluv
• 21 do r. 2014
• 1 do r. 2019
• 1 do r. 2020
• 1 do r. 2021
DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s.
12,1%
Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s.
11,5%
Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.
2,5%
Dopravní podnik města
Děčína, a.s.
5,2%
Veolia Transport Teplice,
s.r.o.
9,7%
ČSAD Slaný a.s.
9,3%
České dráhy, a.s.
26,9%
BusLine a.s.
14,4%
Autobusy KAVKA, a. s.
2,2%
Graf: podíl dopravního výkonu dopravců
Autobusy Karlovy Vary a. s.
2,2%
Vogtlandbahn
0,4%
Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany
3,6%
Veřejná doprava ÚK
Dodatky na rok 2013
Autobusová doprava
• objednáno cca 19,4 mil. km
• kompenzace dopravcům cca 491 mil. Kč
Železniční doprava
• ČD - sjednáván dodatek na r. 2013, cca 7,1 mil. km
– předpoklad zvýšení ceny o inflaci i o zvýšený poplatek za
dopravní cestu
• Vogtlandbahn: Rybniště – Liberec cca 0,1 mil. km
Nové soutěže
Nové soutěže na autobusovou
dopravu
• definováno Plánem dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
• 14 zakázek dle zákona 137/2006 – „významná VZ“
–
–
–
–
zakázky s odhadovanou hodnotou nad 50 mil. Kč (256-702 mil. Kč)
rozsah oblastí 800 – 1950 tis. km/rok, odhad ceny 30 – 36 Kč/km
pro období plnění 2015 – 2024
z důvodu větší konkurence a prostoru pro zpracování soutěží na
straně zadavatele i zájemců rozdělení do 4 etap
– definovány kvantitativní i kvalitativní požadavky kraje
•
•
•
Nové úsporné oběhy vozidel
Jízdní řády
Odbavovací zařízení
Nové soutěže
Nové kvantitativní i kvalitativní
požadavky
• Nové autobusy
• Informační systém pro cestující
• Nové úsporné oběhy vozidel
– Snaha o proběh 75 – 95 tis. km/vozidlo za rok
• Optimalizované jízdní řády s návaznostmi
• Odbavovací zařízení
– Principy odbavení
• Požadavky integrace – tarif, SPP, …
Nové soutěže
4 etapy
soutěží
14
samostatných
zakázek
dopravci
vybráni do
III/2014
provoz od
1.1.2015
Nové soutěže - nové autobusy
stálá
prezentace
kraje
snadný
přístup
Příklad autobusu nových kvalitativních
parametrů pro období 2015 - 2024
Nové podmínky
Definování města informační kanceláře
(centrum služeb veřejné dopravy)
-informace o veškeré veřejné dopravě
- předprodej dokladů, karty a průkazy, platba
kartou…
18
měst
Nové soutěže - příprava IDS
Stanovení požadavků pro
zavedení integrovaného tarifu
• Definice bezkontaktní čipové karty (BČK)
– Mifare DESFire EV-1 8k (MF3 IC D81),
– Majitelem bezpečnostních prvků je Ústecký kraj
• Definice tarifu a smluvních přepravních podmínek
– Jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky
– Jednotný ceník integrovaného jízdného
• Jednotný vzhled integrovaných jízdních dokladů
Ceník jednotlivého jízdného
25%
37,5%
75%
10%
Jednotlivé jízdné - papírové jízdenky (Kč)
Jednotlivé jízdné nahrané na BČK (Kč)
Tarifní
jednice Obyčejné
Dítě
ZTP,
Žák
Student Obyčejné
Dítě
ZTP,
Žák
Student
nad 15 let 6-15 let
ZTP/P
6-15 let 15-26 let nad 15 let 6-15 let
ZTP/P
6-15 let 15-26 let
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
5,00
6,00
6,00
7,00
7,00
8,00
8,00
9,00
9,00
10,00
4,00
5,00
6,00
6,00
7,00
8,00
9,00
9,00
10,00
11,00
12,00
12,00
13,00
14,00
15,00
9,00
10,00
12,00
13,00
15,00
16,00
18,00
19,00
21,00
22,00
24,00
25,00
27,00
28,00
30,00
10,80
12,60
14,40
16,20
18,00
19,80
21,60
23,40
25,20
27,00
28,80
30,60
32,40
34,20
36,00
5,40
6,30
7,20
8,10
9,00
9,90
10,80
11,70
12,60
13,50
14,40
15,30
16,20
17,10
18,00
2,70
2,70
3,60
3,60
4,50
4,50
5,40
5,40
6,30
6,30
7,20
7,20
8,10
8,10
9,00
3,60
4,50
5,40
5,40
6,30
7,20
8,10
8,10
9,00
9,90
10,80
10,80
11,70
12,60
13,50
8,10
9,00
10,80
11,70
13,50
14,40
16,20
17,10
18,90
19,80
21,60
22,50
24,30
25,20
27,00
45
50%
60
1,00
Sleva BČK
90
10,00
PODÍL ZE ZÁKLADNÍHO JÍZDNÉHO
120
Výkonová
sazba
Časová
platnost
(min.)
Nástupní
sazba
Ceník jednotlivého jízdného
Navyšování jízdného
• Výše jízdného = a + b*x
– a…nástupní sazba (10,-Kč)
– b…výkonová sazba (1,- Kč)
– x…vzdálenost v tarifních jednicích (km)
• v intervalu 2 tarifní jendnice
• Navyšování „a“ a „b“ o inflaci, příp. o změny DPH
• Lépe vícekrát méně než jedenkrát hodně!
– Nutná politická podpora.
Jízdní doklady
Papírové jízdní doklady
• Chceme cestujícím umožnit přestupovat i s papírovým
jízdním dokladem
– Dostatečné ochranné prvky úměrné hodnotě jízdenek
– Nutný jednotný vzhled z důvodu snadné kontroly jízdenek
vydaných jinými dopravci
• Jednotnost po obsahové stránce a uspořádání údajů na
jízdenkách
• Jednotný vzhled papíru do tiskáren jízdních dokladů
• Ústecký kraj zajistí papír do tiskáren jízdních dokladů
– Náklady ponese kraj, papír předá dopravcům
Vzhled papírových JD
Pokladna č.: XXXXXXX
ČL: 123456
Řidič: Jan Novák
Obchodní název Dopravce, pobočka
IČO: 123345678 DIČ: CZ12345678
PONDĚLÍ 7.1.2013 09:31:31
Linka: 123
Spoj:123
------------------------------------------------------------
Jízdní doklad IDS ÚK
10,00 Kč
Cena vč. 15% DPH:
Cena bez DPH: 8,70 Kč
Velikost písma
4 mm
3 mm, pouze částka
DPH 1,30 Kč
žák 6-15
4 mm
-----------------------------------------------------------Z:
Do:
801 Louny
833 Pnětluky
3 mm
3 mm
80,82,83,84
Platí do:
07.01.2013 10:59
3 mm
ostatní text 2 mm
Pokladna č.: XXXXXXX
ČL: 123456
Řidič: Jan Novák
Obchodní název Dopravce, pobočka
IČO: 123345678 DIČ: CZ12345678
PONDĚLÍ 7.1.2013 09:31:31
Linka: 123
Spoj:123
------------------------------------------------------------
Příjmový doklad
Cena vč. DPH: 179,00 Kč
Cena bez DPH: 155,65Kč DPH 15% 23,35 Kč
IDS ÚK 7 dnů žák 15-26
-----------------------------------------------------------Z:
801 Louny
Do: 825 Lišťany
Od: 07.01.2013
Do: 13.01.2013
------------------------------------------------------------
Starý zůstatek: 950,00 Kč
Nový zůstatek: 771, 00 Kč
Číslo karty: 1234 5678 9012 3456 7
Velikost písma
3 mm
3 mm, pouze částka
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
ostatní text 2 mm
Papír pro tisk jízdních dokladů bude předmětem veřejné zakázky Ústeckého kraje.
Rozúčtování tržeb
Clearing
• Předpokládána úhrada za provoz clearingu ze strany kraje
• Kraj stanoví pravidla clearování
– u MHD po dohodě s městy
– u rychlíků po dohodě s MD
• Soutěž na provozovatele clearingu v letošním roce
Rozúčtování tržeb
Matematický model rozúčtování
• Autobusová doprava
– Od roku 2015 brutto smlouvy – vyšší nároky pro kraj na
kontrolu tarifní kázně
– Není třeba zjišťovat přesný původ tržeb
• ČD do roku 2019 (2024)
– Netto smlouva
– Nelze převézt celou do brutto smlouvy
• Nedovolená veřejná podpora
• Nutné ponechat riziko tržeb za jízdní doklady z ÚK mimo ÚK na
dopravci
Vyrovnání tržeb MHD
Vyrovnání tržeb MHD v IDS
• základem je dohoda kraje a města na výši průměrného
výnosu na cestujícího na území města v MHD
– tržba připadající na 1 cestujícího, který použije MHD
• navrhujeme vypočítat ze současných tržeb v systému
MHD a poměrem přes přepravní výkon (oskm) nebo
dopravní výkon (km) ujetý v městské zóně a v celém
systému MHD (tj. v celém okrese) určit podíl této částky,
který připadne městu
• garancí tržeb náležejících městu, resp. jeho dopravci
• v případě zdražení tarifu, nutný přepočet částky
Děkuji za pozornost
Ing. Jakub Jeřábek
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Krajský úřad Ústeckého kraje
[email protected]
+420 475 657 527

similar documents