Industrieel Toetsen

Report
Dr Gerard Tel
Lid ToetsAdviesCommissie
Vz ExamenCommissie
DocentenOverleg 3 april 2013

Grootschaligheid
◦
◦
◦
◦

Toetsvormen geschikt voor 200 studenten?
Mag toetskwaliteit lijden onder schaalbaarheid?
Wat is toetskwaliteit?
Excel tips
Procesbewaking
◦ Eis dat we goed toetsen
en dat we dat ook kunnen verantwoorden
◦ Transparantie, Validiteit, Betrouwbaarheid
◦ Toezicht Examencommissie

Schriftelijke toets
◦ Dominante vorm, twee a drie per vak





Project(je)
Paper(tje)
Presentatie(tje)
Programma
Huiswerk
Verschil O(1) versus O(n)
Voordelen:
 Opstellen en afnemen is O(1)
 Voor elke deelnemer gelijk: Betrouwbaar
 Bewaar 2 jaar:
Transparant, bespreekbaar, vergelijkbaar
Nadelen:
 Niet elk leerdoel (vioolspelen, programmeren?)
 En dat nakijken …
(is niet helemaal te voorkomen!)

Gesloten vraag: niet zelf formuleren
◦
◦
◦
◦
◦



Meerkeuze ABCD
In welke volgorde …
Welke van deze hebben … (meerdere mogelijk)
Juist/Onjuist
Hoeveel is (1/2 – 1/3) / (1/6 – 1/12)
Niet altijd makkelijker
“Lagere cognitieve vaardigheden” (weetjes)
Snel nakijken maar weinig nuance
(kan zelfs met computers)

Wat is de middelste digit in de hexadecimale
) ?
representatie van 12
(4
+3
=0
◦
◦
◦
◦



(a) B
(b) C
(c) 2
(d) A
Veel kennis en vaardigheden nodig
Weinig nuance
Leg uit hoe een decimaal getal naar hex
wordt geconverteerd

Open vraag met kort antwoord
◦ Wat zijn de operaties van ADS PriorityQueue?
◦ Welke Kortste Pad algoritmen ken je?
◦ Welk design pattern ga je toepassen?

Ideaal: veel kennis/inzicht, kort antwoord







Geef een algoritme voor
Bewijs dat
Leg uit waarom
Enige type voor veel van onze leerdoelen
Weet niet precies wat verwacht wordt
Beoordelen is intensief en specialistisch
Beantwoorden kost veel tijd, minder vragen
(1 woord: 1 minuut, ½ pagina: 10 minuten)

Op vragenblad is invulruimte
Voordelen:
 Student weet hoeveel wordt verwacht
 Verhalen worden niet te lang
 Je hoeft niet te zoeken

Nakijkmodel
◦ Goed antwoord
◦ Alternatieven en foute antwoorden,
inclusief puntentoekenning
◦ Geef die elk een “foutcode”, schrijf bij werk

Horizontaal of Vertikaal nakijken?
◦ Per student of per vraag?
◦ Per vraag beter voor Betrouwbaarheid (halo)
◦ Sneller want je zit “in” de vraag

Nakijken Verdelen
◦ Best horizontaal
◦ Docent zorgt voor waterdicht nakijkmodel


Op papier optellen en Toetscijfer invoeren
Per toets en vraag punten invoeren,
cijferberekening in Excel
◦
◦
◦
◦
◦
Meer werk ?? Minder fouten ??
Gedetailleerder feedback, minder naloop
Gewicht van vragen nog aan te passen
Toetsanalyse mogelijk (inzicht in vragen)
Naar verzamelblad met VLOOKUP

Beoordelingsmodel on line
Deelcijfers per vraag on line
Verplicht bekijken voor nabespreking

Nabespreker weet


◦ welke punten zijn blijven liggen
◦ wat de goede antwoorden zijn

Tot zover schriftelijke toets



Begeleiden en beoordelen intensief
Groepsgrootte++, lengte--?
Presentatie voor 200 studenten?

Security: Project is optioneel (voor 9+)
Cijferregeling inspireerde 3Hoog
2012: 10 uit 80
Concurrency: Presentatie van Capita

Wat kun je met presentaties?







Combinatie Toetsing/Training
Training: samenwerken is goed!
Toetsing: samenwerken is fraude!
Concurrency: 2/3 opdrachten in 2/3-tal
Algoritmiek: 6 opdrachten, alleen
◦ DomJudge, meervoudig inleveren, auto-check
◦ Communicatie en Feedback tijdens maken
◦ DJ test WAT hij doet, niet HOE


Vaker Formatief dan Summatief
(feedback vs prestatiemeting)
Peer Assessment, Self Assessment
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Bespaart veel nakijkwerk
Maar goed antwoordmodel nodig (oude toets)
Uitgebreidere feedback
Laagdrempelige bespreking van werk
Nakijker leert antwoorden evalueren
Docent: begeleiden ipv nakijken (q-time)

Formules slepen
◦ Regel per client
◦ $ voorkomt oplopen van verwijzingen

Import ander blad: VLOOKUP
◦ Tekst versus getal: =“”&b5 en sleep
◦ . versus ,: CTRL-H

W:/secure/cijfers/<vakcode>

Leerdoelen: basis van toetsontwerp
Toetsmatrijs: koppel toets aan leerdoelen
Proeftoets: Transparantie naar student
Voorbespreken: Validiteit
Antwoord- en beoordelingsmodel:
Transparantie
Analyse: Betrouwbaarheid

Deze documenten uploaden naar Caracal






Toetsvormen voor de massa
◦
◦
◦
◦


Schriftelijke toets: vlotte vragen, model
Praktikum: DomJudge
Peer Assessment
Excel-tips
Verantwoording: documentjes uploaden
Discussie: Cijferregeling
(nav klachten bij ExCom)





Reparatietoets bij voldoende?
Max 6 in reparatie?
Reparatie: geheel of vervangt delen
Minimumcijfer voor onderdeel A om
onderdeel B mee te laten tellen
Strategisch handelen:
“Als ik me ziek meld kan ik nog in de
reparatie maar als ik het verpruts niet”
(Betere) prestatie geeft risico

similar documents