P*EDPONY S-, Z-, VZ-

Report
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Název projektu školy
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Šablona III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
SADA č. VIII
Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA VIII_Čj, DUM 18
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Název:
Předpony s-, z-, vz-
Autor:
Zuzana Štěpánková
Stručná anotace:
Stručná presentace na předpony s-, z-,
vz-. Popsané výjimky k zapamatování a následné procvičování.
Presentace byla také zaměřena na problémová slova (smotat,
zmotat, správa, zpráva…) a vysvětlení rozdílu mezi nimi.
Metodické zhodnocení: Odprezentováno ve třídě 5.C dne 29.9.
2011. Proběhlo ujasnění problémových slov, výjimek i
klasických pravidel, která se uplatňují při psaní s-, z-, vz-.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
S
 Předponu s píšeme v případě, kdy slovo
vyjadřuje:
 Směr dolů nebo z povrchu pryč:
spadnout, svléci, shodit, smazat tabuli, setřít
 Směr dohromady, na jedno místo, k sobě:
scvrknout se, sbírka motýlů, svolat, slepit,
skamarádit se
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
z
 Předponu z píšeme v případech, kdy slovo
vyjadřuje:
 Dokončení děje:
zhasnout, zlomit, zničit, zklamat, zkrátit
 Stát se nebo učinit změnu:
zčervivět, zmoudřet, zchudnout, zlehčovat, zvíraznit
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
VZ
 Předponu vz píšeme v případech, kdy slovo
vyjadřuje:
 Směr vzhůru:
vztyčit, vzlétnout, vzpomněl, vznítit, vzhlédnout
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
PAMATUJ!!!
 VYJÍMKY VYPADAJÍ JAKO ZMĚNA, ALE PÍŠEME S:
 skončit, strávit, stmívat, spotřebovat
 shnít, shořet
 zkouška, zpátečka, zpěv, zkumavka, způsob
 Pamatuj:
 shlédl – dolů z postele
 zhlédl – rovně film
 vzhlédl – nahoru k někomu
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
1) Spoj, jak k sobě patří:










sběhl
sbil
stěžovat si
svrhl
sjednal
zbil
ztěžovat si
zvrhl
zjednat
zběhl










hrnek s kakaem
na bolesti zad
boudu pro psa
vládu
pořádek ve třídě
práci na další víkend
psa řemenem
z války
se dav lidí na náměstí
práci
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
2) Zkuste vysvětlit rozdíl:
 zmotat
 smotat
 zpráva
 správa
 zužovat
 sužovat
 ztvrdit
 stvrdit
 zvedl
 svedl
 zvolit
 svolit
 změna
 směna
 zvolat
 svolat
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
3) Z přídavných jmen utvoř slovesa
 pevný
 směšný
 moudrý  přísný
 dokonalý  levný
 červený  krásný
-
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
4) Na linky doplň podle významu slova:
dolů (z povrchu pryč), nebo dohromady.
 Sdrátovat
 Sbalit
 Smést
 Shrabat
 Slepit
 Spadnout
 Sfouknout
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
1) Spoj, jak k sobě patří:










svrhl
zběhl
sbil
sběhl
stěžovat si
zbil
zvrhl
sjednal
ztěžovat si
zjednat










hrnek s kakaem
z války
boudu pro psa
se dav lidí na náměstí
na bolesti zad
psa řemenem
vládu
pořádek ve třídě
práci
práci na další víkend
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
2) Zkuste vysvětlit rozdíl:
 Zmotat - poplést
 Smotat - klubko
 Zpráva - noviny
 Správa - města
 Zužovat - pocit
 Sužovat - cesta
 Ztvrdit -
 stvrdit
 Zvedl - činku
 Svedl - práci
 Zvolit - předsedu
 Svolit - dovolit
 Změna – něco nového
 Směna - peníze
 Zvolat - hurá
 Svolat - radu
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
3) Z přídavných jmen utvoř slovesa
 pevný
 směšný
 moudrý  přísný
 dokonalý  levný
 červený  krásný
-
zpevnit
zesměšnit
zmoudřet
zpřísnit
zdokonalit
zlevnit
zčervenat
zkrásnět
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
4) Na linky doplň podle významu slova:
dolů (z povrchu pryč), nebo dohromady.
 Sdrátovat
 Sbalit
 Smést
 Shrabat
 Slepit
 Spadnout
 Sfouknout
dohromady
dohromady
dolů
dohromady
dohromady
dolů
dolů
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková
Použité zdroje:
Učebnice:
ŠTROBLOVÁ J., BENEŠOVÁ D., Český jazyk pro pátý ročník, 1. vydání, Všeň: Alter
1996. ISBN: 80-85775-51-4, str. 15
HORÁČKOVÁ M., STAUDKOVÁ H., Pracovní sešit k Českému jazyku 5, 1. díl, 1.
vydání. Všeň: Alter 1997, ISBN: 80-7245-059-X, str. 9
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno
jinak, je Zuzana Štěpánková

similar documents