Brochure Partner In Toezicht

Report
100% dienstverlening voor toezichthouders
Partner in Toezicht
Gustav Mahlerplein 111
1082 MS Amsterdam
020 - 7981366
www.partnerintoezicht.nl
Trends
Meer toetsen op geschiktheid
Hogere (maatschappelijke) eisen aan toezichthouders
Meer verantwoordelijkheden
Meer behoefte aan permanente educatie
Groter reputatierisico
Toenemend belang kennis informatietechnologie
Toenemende bestuursaansprakelijkheid
Hogere eisen aan diversiteit in de volle breedte
Board Evaluaties
Samenwerking Raad van Toezicht
Samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
Rol van de voorzitter
Onderscheid
Voor toezichthouders, door toezichthouders
Uitgevoerd door twee partners, waarvan één professioneel bekend met de specifieke sector
Betrokken, objectief, onafhankelijk, direct en inspirerend
Eventueel 360 graden werkwijze
Nadrukkelijke aandacht voor strategische agenda
Board evaluatie werkwijze
Stap 1
Intake met vz
RvC/RvT
Stap 2
Inventariseren
aandachtspunten
bij leden
Stap 3
Individuele
gesprekken
Stap 4
Eventueel:
voorbespreking
Stap 5
Werksessie en
rapportage
Bespreking
belangrijkste
thema’s
Open vragen ter
voorbereiding van
individuele
gesprekken
Op basis van de
thema’s die uit
open vragen naar
boven komen
Afhankelijk van
wens Raad
voorbespreking
belangrijkste
thema’s met
voorzitter
Bespreking
bevindingen en
discussie.
Rapportage na
afloop.
Dag 1
Dag 5
Dag 20
Dag 25
Dag 30
Non-executive search
Samenstelling afgestemd op de strategische agenda van de organisatie
Geschiktheidstoets aan de hand van actuele vereisten
Beschikbaarheid in tijd en “in het hoofd”
Onderscheid
Wij beperken ons tot leden van de RvC’s en RvT’s (geen executive search)
Wij combineren onze eigen ervaring als toezichthouder met de expertise van search
Wij werken aan de hand van de Wild Card methode; verder kijken dan het standaardprofiel
Wij putten uit ons netwerk opgebouwd in de afgelopen 9 jaar
Wij kennen iedereen die wij voorstellen; expertise, competentie én persoonlijkheid
Search aanpak
Stap 1
Intake met selectiecommissie en
vaststelling
profiel
Stap 2
Bespreking
longlist en
bepalen shortlist
Stap 3
Gesprekken met
kandidaten
Stap 4
Voorstel drie
kandidaten
Stap 5
Selectiecommissie spreekt
kandidaten en
draagt voor
Bepaling wensen
profiel en wijze
van werven (evt.
advertentie)
Bespreking
kandidaten
a.d.h.v.
uitgebreide
toelichting.
Bepaling te
benaderen
kandidaten
Partner in
Toezicht voert
gesprekken met
kandidaten
Drie kandidaten
worden
voorgesteld.
Twee voldoen
exact aan profiel;
één is wild card
Gesprekken met
selectiecommissie. Deze draagt
één kandidaat
voor aan Raad
Dag 10
Dag 20
Dag 25
Dag 30
Dag 1
Educatie
Partner in Toezicht is programmapartner van Hemingway Duisenberg Society (HDS), dé kennisen netwerkorganisatie voor commissarissen en toezichthouders.
Achter HDS staan de Duisenberg school of finance en Hemingway Professional Governance
Onderscheid
Kleinschalig, hoogwaardig, onafhankelijk en deelname by invitation only.
HDS biedt verschillende programma’s en internationale Masterclasses voor commissarissen.
De programma’s worden ontwikkeld aan de hand van (internationale) inzichten en praktijk
Team
Jacqueline Rijsdijk
Maarten den Ottolander
Juliette Redelé
Pim de Bruijn
Erik van Toor
Peter Verleg
Jannie van den Hul-Omta
Geert Raaijmakers
Maurice Eijkman
Theo Huibers
Bob Ernst
Bart Koolstra
Theo Kocken
Robert Hein Broekhuijsen
Jaap Koelewijn
Jan van der Kolk
Hans Zwarts
Wim Schellekens
Olav Andriesse
Mark-Erik Nota
- board evaluatie en (public) governance
- bestuursreputatie
- non executive search
- toezichthouden in midden- en familiebedrijf
- toezichthouden in midden- en familiebedrijf
- samenstelling en kwaliteitsbeleid (HBO-onderwijs)
- toezicht volkshuisvesting en onderwijs (VO en MBO)
- governance
- crisis & media
- impact van disruptieve technologie en strategie
- fusies en overnames
- rol van de accountant & audit committee
- risicomanagement
- fraude en integriteit
- compliance voor commissarissen
- invulling duurzaamheidbeleid code Tabaksblat
- werkgeverschap van de RvC
- kwaliteit en veiligheid (zorg)
- juridische en strategische aspecten vastgoed
- facility management en vastgoedontwikkeling

similar documents