Politinių ir teisinių teorijų istorijos

Report
Politinių ir teisinių teorijų istorija
DOC. DR. HAROLDAS ŠINKŪNAS
I. Įvadas
 1. Politinių ir teisinių teorijų istorijos dalykas ir
metodai. Politinių ir teisinių teorijų istorijos vieta
teisės mokslų sistemoje.
 2. Politinių ir teisinių teorijų periodizacija. Kurso
struktūra. Pagrindiniai studijų šaltiniai.
PTTI dalykas (I)
 Kas yra valstybė? Kuria ją žmonės ar ji yra aukštesnių jėgų





kūrinys, dovanotas žmonėms? Ar valstybė tarnauja bendrajam
gėriui, ar atskirų visuomenės grupių interesams?
Kokia valstybės forma geriausia? Geresnė vieno asmens ar
daugumos valdoma valstybė? Geresnis turtingųjų ar
išmintingųjų valdymas?
Kokios valstybės valdžios galių ribos? Kokios valstybės ir
individo savitarpio pareigos?
Kas yra teisė? Ar tai Dievo dovana? Ar proto direktyva? O gal
valdovų įsakymai?
Kas yra teisingumas? Ar faktinė žmonių nelygybė yra teisinga
ir toleruotina?
Politikos, teisės ir moralės santykis? Ar politika privalo būti
morali? Ar teisė turi būti morali? Ar valdovai privalo paklusti
moraliniams imperatyvams?
PTTI dalykas (II)
 PTTI dalykas - teorinių žinių apie politiką, valstybę ir
teisę genezė, t.y. atsiradimas ir vystymasis.
 PTTI – teorinė disciplina.
 PTTI – istorinė disciplina.
PTTI metodai
•
•
•
•
•
•
•
Istorinis metodas
Lyginamasis metodas
Sociologinis metodas
Antropologinis metodas
Sisteminis metodas
Indukcija/Dedukcija
Etc.
Politinių ir teisinių teorijų periodizacija
 Senovės pasaulio politinės ir teisinės teorijos (III




tūkst. prieš Kr. – V a. po Kr.).
Viduramžių politinė ir teisinė mintis (V-XIV a.).
Renesanso epochos politinės ir teisinės idėjos (XVXVI a.).
Naujųjų laikų politinės ir teisinės doktrinos (XVIIXIX a.).
Naujausiųjų laikų (nuo XX a.) politinės ir teisinės
idėjos.
Pagrindinė studijų literatūra
 Baublys L. Antikinė teisingumo samprata ir jos įtaka Vakarų teisės









tradicijai. Vilnius: MRU, 2005.
Baublys L. et al. Teisės teorijos įvadas. Vilnius: MES, 2010 (arba
2012).
Genzelis B. Senovės filosofija. Vilnius, 1995.
Hegel G.W.F. Filosofijos istorijos paskaitos. I-III tomai. Vilnius,
1999-2001.
Leonas P. Teisės enciklopedija. Vilnius: Pozicija, 1995.
Leonas P. Teisės filosofijos istorija. Vilnius, 1995.
Miller D. (ats. redaktorius). Politinės minties enciklopedija. Vilnius,
2005.
Römeris M. Valstybė. I-II tomai. Vilnius: Pradai, 1995.
Sabine H. G., Thorson T. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius, 1995
(arba 2008).
Wolff J. Politikos filosofijos įvadas. Vilnius: Mintis: 2010.

similar documents