Biträdande förvaltningschef

Report
2014-10-01
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
Organisationsschema
Landstingsstyrelsens
förvaltning 2014
2014-10-01
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens
förvaltning, linjeorganisation
Verksamhetsstyrning
och stöd
Landstingsstyrelsens
förvaltning
Landstingsdirektör
Toivo Heinsoo
Landstingsdirektörens
stab
Planeringschef
Ann Eberhardsson
Biträdande förvaltningschef
Anders Nyström
Analys och
utveckling
SLL Säkerhet
och beredskap
Utvecklingsdirektör
Hans-Erik Malmros
Administrativ chef
Christina Apler Lindström
•
•
•
•
Vesna Lucassi
LSF Kommunikation
LSF IT och teknik
LSF Service
Landstingsarkivet
Kommunikationsdirektör
Katarina Winell
• LSF Bibliotek
• Berga naturbruksgymnasium
SLL Ekonomi
och finans
SLL Forskning och
innovation
SLL IT
SLL Juridik och
upphandling
SLL Personal
och utbildning
SLL Strategiska
fastighetsfrågor och
investeringar
SLL Tillväxt,
miljö och regionplanering
Ekonomidirektör
Gunnel Forsberg
Forskningsdirektör
Jan Andersson
IT direktör
Susanne Bayard
Direktör/chefjurist
Anne Rundquist
Personaldirektör
Maria Englund
Direktör
Marit Brusdal Penna
Direktör
Peter Haglund
• SLL Ekonomi
• Ekonomiska utredningar
och analyser
• SLL Ekonomisk data
• Strategiska
investeringar - ekonomi
• LSF Ekonomi
Funktionsområde
Stab
• Stockholms
medicinska biobank
• Innovation
• Kliniska studier
• Strategisk
FoI-samordning
Funktion
Avdelning
•
•
•
•
SLL IT Stab
Kundrelation
Applikation
IT-arbetsplats och
support
• Infrastruktur och drift
• SLL IT Ekonomi och
verksamhetsstöd
Enhet
Grupp
• SLL Juridik
• SLL Upphandling
• LSF Kansli
• Personalstrategiska
avdelningen
• Avtal, pension
och uppföljning
• Central förvaltning
PA-system
• Utbildning och
kompetensförsörjning
• HR-avdelningen
• NKS Bygg
• Fastighetsfrågor och
investeringar
•
•
•
•
TMR Stab
Regionplaneavdelningen
Tillväxtavdelningen
Miljöavdelningen
2014-02-01
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning, linjeorganisation(förenklad)
Landstingsstyrelsens
förvaltning
Landstingsdirektör
Toivo Heinsoo
Verksamhetsstyrning
och stöd
Biträdande
förvaltningschef
Anders Nyström
SLL Säkerhet
och beredskap
SLL Ekonomi
och finans
Funktionsområde
Stab
Funktion
Avdelning
Analys och
utveckling
Administrativ
chef
SLL Forskning
och innovation
Enhet
Landstingsdirektörens
stab
SLL IT
Grupp
Kommunikationsdirektör
SLL Juridik och
upphandling
SLL Personal
och utbildning
SLL Strategiska
SLL Tillväxt,
fastighetsfrågor
miljö och
och
regionplanering
investeringar
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
Snabbfakta praktiska kontakter
Ärendehantering – Registraturen
Telefon: 08-737 44 66
E-post: [email protected],
NKS Bygg: [email protected]
Servicedesk - IT-support
Telefon: 08-123 177 77
E-post: [email protected]
LSF Service Center
LSF Service Center - webbaserat ärendehanteringssystem
tillgängligt på LSF intranät
E-post: [email protected]
Intranät och sll.se
Telefon: LSF/SLL intranät 08- 737 44 69
sll.se 08-737 44 44
E-post: [email protected]
Biblioteket i Landstingshuset
Telefon: 08- 737 42 38
E-post: [email protected]
Press, media och kriskommunikation
Telefon: 08-123 131 48
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektör
Landstingsdirektör
Toivo Heinsoo
Biträdande
förvaltningschef
Anders Nyström
Funktionsområdesdirektörer
Sekreterare
Marie-Louise Skog
Analys och
utveckling
Landstingsdirektörens
stab
LSF Ledning
Utvecklingsdirektör
Hans-Erik Malmros
Planeringschef
Ann Eberhardsson
Anders Nyström
Ägarstyrning
Direktör ägarstyrning
Christina Widerberg
Söderholm
Ann Eberhardsson
Eva-Karin Sennette
Susanne Bayard
Anne Rundquist
Maria Englund
Marit Brusdal Penna
Peter Haglund
Christina Widerberg
Söderholm
Jan Andersson
Funktionsområde
Stab
Funktion
Avdelning
Enhet
Grupp
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
Biträdande förvaltningschef
Biträdande
förvaltningschef
Verksamhetsstyrning
och stöd
Anders Nyström
Sekreterare
Hanna Fellenius
Administrativ chef
Christina Apler Lindström
SLL Säkerhet och
beredskap
LSF Kommunikation
LSF IT och teknik
LSF Service
Landstingsarkivet
LSF Bibliotek
Vesna Lucassi
Christina Nilsson
Jason Gilmartin
Benny Lemon
Inger Mattsson
Christina Apler Lindström
Säkerhetsstrateg
Ulf Eriksson
Strategisk kommunikation
Tillsyn och utredning
Informationssäkerhet
Tf Jenny Wahren
Johanna Lagerström
Informationssäkerhetschef
Vesna Lucassi
Digitala kanaler
Depå
Tf Dennis Larsson
Veronika Lövgren
Säkerhet
Arkivservice
Profil och produktion
Peter Nilsson
Anders Söderlind
Pia Eliasson
Krisberedskap
Utveckling och stöd
Fredrik Bergengård
Enes Ramovic
Regionalt biobankcentrum
Enes Ramovic
Funktionsområde
Stab
Funktion
Avdelning
Enhet
Grupp
Berga naturbruksgymnasium
Rektor
Lave Tufvesson
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans
AB Stockholms Läns
Landstings Internfinans
SLL
Ekonomi och finans
Biträdande Ekonomidirektör
Eva-Karin Sennette
Ekonomidirektör
Gunnel Forsberg
VD
Frida Korneliusson
Sekreterare
Ewa Mjöberg
SLL Ekonomi
Ekonomiska utredningar
och analyser
SLL Ekonomisk data
Strategiska investeringar ekonomi
LSF Ekonomi
Maria Folke
Peter Andersson
Christer Börjesson
Ewa-Lill Sjöqvist
Tf Maria Bruhn Jonsson
Budgetenheten
Maria Bruhn Jonsson
Bokslutsenheten
Belma Mulisic
Administrativa
specialistenheten
Agneta Naumark
Funktionsområde
Stab
Funktion
Avdelning
Enhet
Grupp
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Forskning och innovation
SLL Forskning och
innovation
Forskningsdirektör
Jan Andersson
Funktionsområde
Stab
Funktion
Sekreterare
Sofia Baez Catalan
Stockholms
medicinska biobank
Innovation
Kliniska studier
Strategisk
FoI-samordning
Lena Brynne
Catharina Barkman
Vakant
Vakant
Avdelning
Enhet
Grupp
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL IT
SLL IT
SLL IT Stab
Kundrelation
Applikation
Peter Lannby
IT direktör
Susanne Bayard
IT-arbetsplats och support
Tf Claes Lagercrantz
Tf Johan Nord
Johan Nord
Tjänste- och processutveckling 1
Tjänste- och processutveckling 2
Maria Ehrndal
Tf Anders Mannegard
Katriina Pelkonen
Arkitektur och systemutveckling
Klient och katalog
Kapacitet och kommunikation
Mikael Tenwall
Jens Larsson
Tf Albert Virta
IT-nära förvaltning
Klient
Server
Tf Ulla Fransson
Tf Jens Larsson
Masoud Sajjadi
Verksamhetsnära förvaltning
Katalog
Nät 1
Ylva Nilsson
Tf Jens Larsson
Tf Fredrik Schmidt
Uppdragsledning
E-post och samverkan
Nät 2
Patrik Hansson
Arnar Berg Olafsson
Tf Fredrik Schmidt
Användarsupport
Drift
Lena Nyborg
Jonas Strandberg
Servicedesk grupp 1
IT-drift 1
Jonathan Greiff
Patrick Olsen
Servicedesk grupp 2
IT-drift 2
Ufuk Yavuz
Milos Miletic
IT-service Huddinge
IT-drift 3
David Mannberg
Pär Eklund
IT-service Danderyd och SÖS
Funktion
SLL IT Ekonomi och verksamhetsstöd
Maria Ehrndal
Per Hallgren
Stab
Infrastruktur och drift
Applikation stab
IT-service Solna
Funktionsområde
Sekreterare
Ann-Marie Palén
Avdelning
Enhet
Grupp
Michael Andersson
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
SLL
Juridik och
upphandling
Direktör/chefjurist
Anne Rundquist
Sekreterare
Riitta Zetterman
LSF Kansli
SLL Juridik
SLL Upphandling
Elisabeth Angard Levander
Christin Serlow
Tf Karin Peedu
Presidie-enheten
SLL-övergripande
Ingrid Bjurenborg
Elisabeth Lind
Enskilda
upphandlingsuppdrag
Stefan Gudasic
Vårdens varor och tjänster
Jan Matsson
Medicinteknisk utrustning
Gunnar Goblirsch
Specialistenheten
Siv Waldén
Funktionsområde
Stab
Funktion
Avdelning
Enhet
Grupp
Biträdande avdelningschef
Karin Peedu
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Personal och utbildning
SLL
Personal och
utbildning
Arbetsgivarstrateg
Lars Dahlberg
Funktionsområde
Stab
Personaldirektör
Maria Englund
Sekreterare
Hanna Fellenius
Personalstrategiska
avdelningen
Avtal, pension
och uppföljning
Central förvaltning
PA-system
Utbildning och
kompetensförsörjning
HR-avdelningen
Lena Tell
Ulf Åkesson
Ann-Kristin Knutas
Lena Tell
Stefan Szirmai
Funktion
Avdelning
Enhet
Grupp
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar
SLL Strategiska
fastighetsfrågor och
investeringar
Direktör
Marit Brusdal Penna
Funktionsområde
Stab
Funktion
Avdelning
Enhet
Grupp
NKS Bygg
Fastighetsfrågor och
investeringar
Mats Abrahamsson
Marit Brusdal Penna
Organisation
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering
SLL Tillväxt, miljö
och regionplanering
Funktionsområde
Stab
Funktion
Avdelning
TMR Stab
Direktör
Peter Haglund
Regionplaneavdelningen
Tillväxtavdelningen
Miljöavdelningen
Fredrik Meurman
Jan Lindquist
Charlotta Brask
Enhet
Grupp

similar documents