Využití TFS jako jednotného úložiště pro heterogenní

Report
Něco málo o ICNET s.r.o.
Správa kódu v historii – přechod na TFS (TF Server)
Nové platformy – přechod na TFS (TF Service)
Integrace TFS s nástroji třetích stran
DEMO – Screenshoty
Q&A
Technologická společnost (vývoj a implementace)
Orientace na BI, portálové technologie, SaaS, IdM,
mobilní platformy
Rosteme s .Net, Java a Objective C
Řízení kódu „dohodou“
Přepisování a přemazávání
Poměrně jednotná platforma pro vývoj (VS)
Rozhodnutí – zavedení TFS
Dospěli jsme k řešení – optimální stav v minulosti
Nové příležitosti a otevřený prostor
Java řešení
Mobilní platformy
Jak spravovat kód?
V čem vyvíjet?
Ano, ale..
Toto pro nás nebyla cesta
Podpora GIT v Cloudu
Nové TFS 2013 nativně
Android vývoj v Eclipse/ADT
http://msdn.microsoft.com/enus/library/vstudio/hh301122.aspx
Vývoj pro iOS je řešen pomocí
integrované podpory GIT v Xcode
Není potřeba žádný klient
Možnost vytvářet projekty na jakýchkoliv platformách
Nativní podpora TFVC
MS Windows
Ukázka založení a sdílení projektu
MacOS
MS Windows – Eclipse/ADT
Ukázka celého procesu
Ukázka aktuální verze VSO
VSO a TFS 2013 umožní pro správu projektů centrální
náhled a řízení
Podpora GIT je krokem k otevření VSO a TFS
systémům, které podporují komunitní řízení
Významnou přidanou hodnotou je okolní
infrastruktura VSO a TFS

similar documents