Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

Report
PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS
Poliittisen ohjausryhmän jäsenet
Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3)
1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain
Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila,
Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila
2. Ohjausryhmän jäsenet puolueittain
Kokoomus, SDP, Keskusta, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto,
Vihreät, Kristillisdemokraatit, Muut
3. Henkilöstön edustajat (10)
1. Poliittisen ohjausryhmän
jäsenet kunnittain
Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia,
Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori,
Siikainen, Ulvila
Harjavalta
Jäsen
Puolue
Varajäsen
Pirjo-Riitta Tuomela
SDP
Reijo Nummikari
Kari Henttinen
Vas.
Leila Mäkinen
Riku Nevanpää
PS
Juha Haapaniemi
Jukka Rimmistö
Kok.
Kristiina Puolakka
Martti Yli-Kleemola
Keskiryhmä
Niina Hakala
Kokemäki
JÄSEN
PUOLUE
VARAJÄSEN
Riikka Huhtanen
Kesk.
Eeva-Liisa Tuominen
Pertti Raitoharju
Sdp
Marjatta Sutinen
Pilvi-Sisko Godin
Kok.
Juhani Grönroos
Juhani Oksanen
Vas.
Tarmo Mäkelä
Mikko Laiho
PS
Kauko Ketola
Lavia
Jäsen
Puolue
Petri Reponen
Kesk.
Juha Vehkalahti
Kok.
Satu Heiniluoma
Vas.
Sami Helkamäki
PS
Varajäsen
Luvia
Jäsen
Puolue
Tuula-Marja Sainio
SDP
Rauno Valovirta
Kok.
Ritva Hannukainen
Kesk.
Kimmo Toroska
PS
Mikko Marttila
Sit.
Varajäsen
Merikarvia
Jäsen
Puolue
Varajäsen
Anne VastamäkiAhola
Kesk.
Mikko Kivilahti
Jussi Peltomäki
Kok.
Päivi Heinonen
Jorma Kenttä
SDP
Veikko Salmi
Riku Huilla
PS
Hans-Peter Anttonen
Nakkila
Jäsen
Puolue
Varajäsen
Jonna Heikkilä
Kok.
Keijo Mäkilä
Aarne Hintsala
Kesk.
Satu Lankinen
Erik Sallinen
SDP
Heli Lukka
Jarkko Haasanen
Vas.
Mikko Lind
Sari Kalliokorpi
PS
Marko Nieminen
Pomarkku
Jäsen
Puolue
Jarkko Laitila
Kesk.
Ari Viitala
Kok.
Jani Jalonen
PS
Olavi Leppänen
SDP
Matti Lehtonen
Vas.
Jaakko Jaakkola
Oma ryhmä
Varajäsen
Pori
Jäsen
Puolue
Satu Hatanpää
Diana BergrothLampinen
Kok.
SDP
Ismo Läntinen
Tapio Furuholm
Tapio Huhtanen
Anne Liinamaa
Simo Korpela
PS
Vas.
Kesk.
Vihr.
KD
Varajäsen
Siikainen
Jäsen
Puolue
Varajäsen
Hannu Heikintalo
Kesk.
Sari Vuorela
Anneli Lahtinen
SDP
Matti Tervakangas
Maria Santti
Kok.
Kari Rimpelä
Sari Söderbacka
KD
Pasi Dahl
Paavo Tuulensuu
PS
Kauko Ylikoski
Antti Vuorela
Yhteislista
Olli Sjöholm
Ulvila
Jäsen
Puolue
Varajäsen
Seppo Virtanen
SDP
Johanna Mattila
Kimmo Vepsä
Kok.
Tapani Kankaanpää
Leena Kaunisto
Kesk.
Jari Holmberg
Matti Saarinen
Johanna
Herbertsson-Blom
Vas.
Pekka Tuori
Vihr.
Heidi Rosenbland
Tero Järvelä
PS
Tiina Ilveskoski
2. Poliittisen ohjausryhmän
jäsenet puolueittain
Kokoomus, SDP, Keskusta,
Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto,
Vihreät, Kristillisdemokraatit
Kansallinen Kokoomus (kok.)
Jäsen
Jukka Rimmistö
Pilvi-Sisko Godin
Juha Vehkalahti
Rauno Valovirta
Jussi Peltomäki
Jonna Heikkilä
Ari Viitala
Satu Hatanpää
Maria Santti
Kimmo Vepsä
Kunta
Harjavalta
Kokemäki
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Siikainen
Ulvila
Varajäsen
Kristiina Puolakka
Juhani Grönroos
Päivi Heinonen
Keijo Mäkilä
Tapani Kankaanpää
Suomen Sosiaalidemokraattinen
Puolue (SDP)
Jäsen
Pirjo-Riitta Tuomela
Pertti Raitoharju
Tuula-Marja Sainio
Jorma Kenttä
Erik Sallinen
Olavi Leppänen
Diana BergrothLampinen
Anneli Lahtinen
Seppo Virtanen
Kunta
Harjavalta
Kokemäki
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Siikainen
Ulvila
Puolue
Reijo Nummikari
Marjatta Sutinen
Veikko Salmi
Heli Lukka
Johanna Mattila
Suomen Keskusta (Kesk.)
Jäsen
Riikka Huhtanen
Petri Reponen
Ritva Hannukainen
Anne VastamäkiAhola
Aarne Hintsala
Jarkko Laitila
Tapio Huhtanen
Hannu Heikintalo
Leena Kaunisto
Kunta
Harjavalta
Kokemäki
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Siikainen
Ulvila
Varajäsen
Eeva-Liisa Tuominen
Mikko Kivilahti
Satu Lankinen
Jari Holmberg
Perussuomalaiset (PS)
Jäsen
Riku Nevanpää
Mikko Laiho
Sami Helkamäki
Kimmo Toroska
Riku Huilla
Sari Kalliokorpi
Jani Jalonen
Ismo Läntinen
Paavo Tuulensuu
Tero Järvelä
Kunta
Harjavalta
Kokemäki
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Siikainen
Ulvila
Varajäsen
Juha Haapaniemi
Kauko Ketola
Hans-Peter Anttonen
Marko Nieminen
Tiina Ilveskoski
Vasemmistoliitto (Vas.)
Jäsen
Kari Henttinen
Juhani Oksanen
Satu Heiniluoma
Jarkko Haasanen
Matti Lehtonen
Tapio Furuholm
Matti Saarinen
Kunta
Harjavalta
Kokemäki
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Siikainen
Ulvila
Varajäsen
Leila Mäkinen
Tarmo Mäkelä
Mikko Lind
Pekka Tuori
Vihreä liitto (Vihr.)
Jäsen
Anne Liinamaa
Kunta
Varajäsen
Pori
Johanna Herbertsson-Blom Ulvila
Heidi Rosenbland
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Jäsen
Kunta
Simo Korpela
Sari Söderbacka
Pori
Siikainen
Varajäsen
Muut ryhmittymät
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Martti Yli-Kleemola
(keskiryhmä)
Mikko Marttila (sit.)
Jaakko Jaakkola
(oma ryhmä)
Antti Vuorela
(yhteislista)
Harjavalta
Niina Hakala
Luvia
Pomarkku
Siikainen
3. Poliittisen ohjausryhmän
henkilöstön edustajat
Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia,
Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori,
Siikainen, Ulvila
Henkilöstön edustajat
Jäsen
Pirjo Laaksonen
Eija Nurmi-Lahtinen
Helena Sampakoski
Maarit Laaksonen
Marita Ojala
Maria Lehmuskallio
Kirsi-Marja Salmio
Merja Salonen
Mirja Harju
Urpu Silvennoinen
Kunta
Harjavalta
Kokemäki
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Siikainen
Ulvila
4. Poliittisen ohjausryhmän
työvaliokunnan edustajat
(kunnanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat)
Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia,
Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori,
Siikainen, Ulvila
Työvaliokunnan edustajat
KUNNAN- TAI KAUPUNGINHALLITUSTEN
PUHEENJOHTAJAT
KUNNAN- TAI KAUPUNGINJOHTAJAT
Markku Routa, Harjavalta
Juhani Seppälä, Kokemäki
aana Karrimaa, Harjavalta
Markus Ojakoski, Kokemäki
Ari Kuusiranta, Lavia
Marjo Vaitomaa, Luvia
Juhani Kotiranta, Merikarvia
Pekka Heinonen, Lavia
Kari Ojalahti, Luvia
Pentti Ala-Luopa, Merikarvia
Harri Aalto, Nakkila
Tapio Uusitalo, Pomarkku
Jaana Laitinen-Pesola, Pori
Kalevi Viren, Nakkila
Eero Mattsson, Pomarkku
Aino-Maija Luukkonen, Pori
Hannu Heikintalo, Siikainen
Leena Jokinen-Anttila, Ulvila
Päivi Rantanen, Siikainen
Jukka Moilanen, Ulvila

similar documents