ÖRGÜTSEL *KL*M*N, ÇALI*ANLARIN PS*KOLOJ*K KAPAS*TES

Report
Motivasyon ve
Motivasyon Teknikleri
MERAL HORASANLI
1
Gülümseyin, Çekiyorum 
2
Özet
BİRİNCİ BÖLÜM











Motivasyonun tanımı
Motivasyonun önemi
Motivasyon Konusunda Yapılan Hatalar
-Odaklanamamak. Öncelikleri doğru belirlememek
-Hedefsiz Kalmak ve Doğru hedef koymamak
-Kendini ve ne istediğini bilmemek
-Kötümser bakış açısı ve kişilik yapısı
-Kendini Başkalarıyla Karşılaştırmak
-Düşlemekten korkmak
-Motivasyonu korumaya zama ayırmmamak
-Eylemsizlik
(Film Arası)
İKİNCİ BÖLÜM











Motivasyon Teknikleri
Şükretmek
Bebek Adımları
Eğlenceye Zaman Ayırın
Tanımla(t)ma Tekniği
Geleceğe Gitme Tekniği
Soru Sorma Sanatı
Doğru Hedef Koyma Yöntemleri
Mentör Masası
Nedenler Yaratma Tekniği
Beyin Yıkama Tekniği
3
Motivasyonun
Önemi
Motivasyonu önemli kılan
faktörler şunlardır:
 Daha sağlıklı insanlar
olmamızda,
 Kendi potansiyelimizi daha
iyi kullanabilmemizde,
 Yaşam kalitemizin daha
yüksek olabilmesinde
motivasyon ve motivasyon
teknikleri önemlidir.
5
Motivasyon Konusunda Yapılan Hatalar
 Odaklanamamak ve öncelikleri doğru







belirleyememek
Hedefsiz kalmak ve doğru hedef koymamak
Kendini ve ne istediğini bilememek
Kötümser negatif bakış açısı ve kişilik yapısı
Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak
Düşlemekten korkmak
Motivasyonu korumaya zaman ayıramamak
Eylemsizlik
6
Odaklanamamak ve
Öncelikleri Doğru Belirleyememek
7
Hedefsiz Kalmak ve Doğru Hedef
Koymamak
8
Kendini ve Ne İstediğini Bilememek
9
Kötümser Bakış Açısı ve
Kişilik Yapısı
10
Kendimizi
Başkalarıyla
Karşılaştırmak
11
Düşlemekten Korkmak
12
Motivasyonu Korumaya Zaman
Ayıramamak
13
Eylemsizlik
14
Motivasyon Teknikleri










Şükretmek
Bebek adımları
Eğlenceye zaman ayırmak
Tanımlama tekniği
Geleceğe gitme tekniği
Soru sorma sanatı
Doğru hedef koymak
Mentor masası
Nedenler yaratma tekniği
Beyin yıkama tekniği
15
1. Şükredin…
16
"Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır."
Bob Dylan
TEŞEKKÜRLER..

17
2-Bebek Adımları Tekniği
18
3-Eğlenceye Zaman Ayırın
19
4-Tanımla(t)ma Tekniği
Sizce Hayat Nedir?
 Hayat bir oyun sahnesidir.






Sahneye çıkar oyununuzu
oynarsınız.
Hayat, bir şarkıdır. Söylersiniz.
Hayat bir yolculuktur.
Tamamlarsınız.
Hayat bir aşktır. Keyfinizi
çıkarırsınız.
Hayat bir mücadeledir.
Dövüşürsünüz.
Hayat bir bulmacadır.
Çözersiniz.
Hayat bir hedeftir. Başarırsınız.
20
5-Geleceğe Gitme Tekniği
21
6-Soru Sorma Sanatı
22
7-Doğru Hedef Koymak
 Hedefimiz belirgin mi?
 Hedefimiz bizim için





değerli mi?
Hedefimiz etki
alanımız içinde mi?
Hedefin kontrol
noktaları nelerdir?
Hedef imiz olumlu bir
şekilde mi ifade
edilmiştir?
Hedefe ulaştıracak
kaynaklar nelerdir?
Hedefe ulaşmanın
ekolojisi nedir?
23
8-Mentor Masası
B
C
A
MENTÖR MASASI
24
9-Nedenler Yaratma Tekniği
25
10-Beyin Yıkama Tekniği
26
TEŞEKKÜRLER.. 
SORULAR..?
27

similar documents