nagrodzona praca

Report
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
ZAPOMNIANI BOHATEROWIE
„Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”
A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie,
A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie.
(Jan Kochanowski)
Pozostali wierni rocie
przysięgi AK
W obliczu Boga Wszechmogącego i
Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Korony Polskiej kładę swe ręce na
ten Święty Krzyż, znak Męki i
Zbawienia, i przysięgam być
wiernym Ojczyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej, stać
nieugięcie na straży Jej honoru i o
wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze
wszystkich sił – aż do ofiary życia
mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej i rozkazom Naczelnego
Wodza oraz wyznaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej będę
bezwzględnie posłuszny, a
tajemnicy niezłomnie dochowam,
cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.
Po zakończeniu II wojny
światowej nie złożyli broni,
ale dalej walczyli, tym razem z
okupacją radziecką,
O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ.
Podstawowe organizacje:











Armia Krajowa Obywatelska
Armia Polska w Kraju
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
Konspiracyjne Wojsko Polskie
Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
NIE
Ruch Oporu Armii Krajowej
Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta
Wolność i Niezawisłość
Wolność i Sprawiedliwość
Walczyli z okupantem
niemieckim, a jednak
przywódców AK sądzono w
Moskwie za zdradę Ojczyzny.
Ława oskarżenia w procesie szesnastu
Przez całe lata PRL-u nazywano
ich „zaplutymi karłami reakcji”
i prześladowano.
My jednak nie zapomnieliśmy
i oddajemy im cześć.
Ponad 20 tysięcy żołnierzy polskiego
podziemia zginęło bądź zostało
zamordowanych skrytobójczo w
więzieniach NKWD i UB. Część
wywieziono na Wschód, wielu skazano
na kary pozbawienia wolności. W końcu
lat 40-tych i na początku 50-tych ponad
250 tys. ludzi więziono i
przetrzymywano w obozach pracy.
Kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”
 Do skrytobójczego
zamachu na Flamego
doszło 1 grudnia 1947
w Zabrzegu
Kpt. Kazimierz Kamieński ps.
„Gryf” , „Huzar”
 Skazany 24 X 1953 r.
na karę śmierci i
stracony (miejsce
pochówku pozostaje
do dziś nieznane).
Major Marian Bernaciak, ps.
„Orlik”, „Dymek”
 Poniósł bohaterską
śmierć w obronie
Ojczyzny.
Major Zygmunt Szendzielarz
ps. „Łupaszka”
 Po długotrwałym
śledztwie został
skazany na śmierć.
Wyrok wykonano w
dniu 8 II 1951 r. Miejsce
pochówku jest
nieznane.
Por. Leon Taraszkiewicz ps.
„Jastrząb”
 Zginął w walce z UB 3
stycznia 1947 w
Siemieniu.
Danuta Siedzikówna ps. "Inka"
 „Powiedzcie mojej
babci, że zachowałam
się jak trzeba.”
 Po torturach skazana
na śmierć i
zamordowana 28
sierpnia 1946.
 Miała 18 lat
Piotr Kwiatkowski ps. „Dąbek”
 Przesiedział w
więzieniu 10 lat.
Henryk Machała ps. "Gryf"
 stracony przez
komunistów 12 lutego
1950 r.
Por. Kazimierz Żebrowski „Bąk”
wraz ze swoim synem Jerzym ps.
„Konar”
 Zginął 3 grudnia 1949 r.
 „"Bąk" z synem biegną w kierunku
olszyny. Ci z podwórka grzeją do
nich. "Konar" zachwiał się,
krzyczy: Tato! Jestem ranny – i
zwalił się na ziemię. "Bąk" zaraz
się wrócił, ukląkł przy głowie
syna, przeżegnał się, przystawił
mu pistolet do głowy i dwa razy
strzelił. Tamci krzyczą, żeby
przestał się bić. "Bąk" strzelił
sobie w głowę. Bój się skończył."
sierż. Józef Franczak
ps. „Lalek”
 Ostatni żołnierz
polskiego podziemia
antykomunistycznego i
niepodległościowego.
 Zginął 21.10.1963 r.
 Rodzinie oddano
zwłoki pozbawione
głowy.
Ojczyzna o nich nie
zapomniała
Przekazanie Krzyża Komandorskiego z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, nadanego
pośmiertnie Józefowi Franczakowi –
„Lalkowi”, na ręce syna – Marka Franczaka.
My nie zapomnimy !
CZEŚĆ I CHWAŁA
BOHATEROM !
Bibliografia
 http://podziemiezbrojne.blox.pl
 http://www.zolnierzewykleci.pl
 http://www.radaopwim.gov.pl/static_article/zolnierz




e-wykleci
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierz
e_wykl%C4%99ci
http://niezalezna.pl/19663-pierwszy-pomnikzolnierzy-wykletych-w-stolicy
http://legionisci.com/news/45747_Odsloniecie_tablic
y_Zolnierzy_Wykletych_na_Bemowie_akt.html
http://www.radomsko24.pl/m/articles/view/PomnikZolnierzy-Wykletych
Opracowała
Edyta Głuszek – klasa III b
Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Chodowieckiego 7, 48-300 Nysa
Opiekun – Renata Głuszek
Tel. Szkoły 774334564, prywatny 663945640

similar documents