Prezentace ve formátu MS PowerPoint

Report
Bezpečnost a spolehlivost
provozu přenosové soustavy
v kontextu MSK
Martin Urban
Sekce Korporátní služby
ČEPS, a.s.
Energeticky nezávislý kraj
Ostrava, Zámeček Vítkovice
30.11.2011
Obsah
 Základní informace o ČEPS, a.s.
 Rozvojový plán ČEPS, a.s.
– Aspekty ovlivňující rozvoj PS ČR
– Hlavní investiční akce PS ČR v MSK
Základní informace o ČEPS, a.s. (I.)
 Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR
na základě licence na přenos
dle Energetického zákona (č. 458/2000 Sb.)
 Poskytuje nediskriminační přístup k přenosové
soustavě za konkurenceschopné ceny
 Provozuje, udržuje a rozvíjí přenosovou soustavu ČR
 Zajišťuje přenos elektřiny od výrobce do místa odběru
v rámci přenosové soustavy
= přenosové služby
 Dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a
spotřebou elektřiny v každém okamžiku
= systémové služby
Základní informace o ČEPS, a.s. (II.)
 Zajišťuje podpůrné služby (slouží k dispečerskému
vyrovnání výkonové nerovnováhy)
 Přispívá k rozvoji trhu v ČR a EU
 Spolupracuje s ostatními provozovateli
propojených přenosových soustav v Evropě
(ENTSO-E)
 Podílí se na harmonizaci při řízení úzkých míst v
rámci regionu Střední a východní Evropy
 Organizuje vnitrodenní přidělování přeshraničních
přenosových kapacit v rámci regionu Střední a
východní Evropy (Trasmission Capacity Allocator)
 Základní informace o ČEPS, a.s.
 Rozvojový plán ČEPS, a.s.
– Aspekty ovlivňující rozvoj PS ČR
– Hlavní investiční akce PS ČR v MSK
Rozvoj přenosové soustavy
 V posledním desetiletí
– Roste množství přenášené elektřiny v důsledku
stoupající intenzity obchodování a spotřeby
– Mění se charakter výrobních zdrojů zapojených do
soustavy
– Mění se nároky na schopnost přenosové sítě
dopravovat vyrobenou elektřinu ke spotřebitelům
 Pro zvýšení úrovně spolehlivosti PS ČR a rozvoj
vnitřního trhu EU je nezbytné
–
–
–
–
zvyšovat kapacitu sítě
odstraňovat úzká místa v soustavě
modernizovat zařízení PS
koordinovat rozvoj české soustavy se subjekty v
evropském propojení
Investiční plán ČEPS do roku 2020
ČEPS bude muset do roku 2023 do nové
infrastruktury investovat cca 4,5 mld. Kč ročně,
do roku 2023 to bude více než 60 mld. Kč
Součástí těchto investic je
 výstavba nových vedení
 posílení kapacity některých vedení stávajících
 dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na
dálkové ovládání
 ochranný systém fyzického zabezpečení objektů
elektrických stanic (cvičení – soumrak Albrechtice /
V404 teroristi - SEPS)
 modernizace dispečerských pracovišť
 Základní informace o ČEPS, a.s.
 Rozvojový plán ČEPS, a.s.
– Aspekty ovlivňující rozvoj PS ČR
– Hlavní investiční akce PS ČR v MSK
Aspekty ovlivňující rozvoj PS (I)

Zdroje
– Modernizace zdrojů v severozápadních Čechách
– Výstavba nového jaderného zdroje ETE
– Připojení OZE (větrné parky do PS)
Aspekty ovlivňující rozvoj PS (II)

Distribuční společnosti
–
–
–
Nárůst spotřeby na Ostravsku
Požadavky na nárůst transformačního výkonu PS/DS v západních Čechách
Bezpečnost dodávek v hlavním městě
Aspekty ovlivňující rozvoj PS (III)

Zahraničí
– Podpora evropského energetického trhu s elektřinou
– Integrace obnovitelných zdrojů a odstavení jaderných elektráren v Německu,
kruhové toky
Obnova vedení
Rozpory a problémy k řešení
 5 letá regulace vs. 10 leté investiční plány a 20
letá návratnost
 Nediskriminace účastníků trhu vs. podpora OZE
(zrovnoprávnění OZE)
 Společný trh vs. národní energetická bezpečnost
 Přiměřenost rozvoje PS (předbíhá rozvoj většiny
zdrojů  riziko uvízlých investic)
 Základní informace o ČEPS, a.s.
 Rozvojový plán ČEPS, a.s.
– Aspekty ovlivňující rozvoj PS ČR
– Hlavní investiční akce PS ČR v MSK
1
2
3
4
0,8 mld. Kč
1,3 mld. Kč
1,0 mld. Kč
1,6 mld. Kč
 Rozvodna Kletné
– Zahájení projektu – podzim 2007, Zahájení výstavby – květen
2010, dokončení – prosinec 2011
– Důvod: Zvýšení spotřeby v regionu, nedostatek transformačního
výkonu pro připojení nových odběratelů
 V458 Krasíkov – Horní Životice (79 km)
– Zahájení projektu 2004, zahájení výstavby 2013, dokončení
2014
– Ve fázi povolovacích procedur
– Důvod: Posílení bezpečnosti dodávek (spojení - Kletné)
 Rozvodna Dětmarovice
– Zahájení – 2011, dokončení 2020
– Ve fázi – před EIA
– Důvod: Zvýšení spotřeby v regionu, odstavení elektrárny
Dětmarovice
 V456 Prosenice – Kletné
– Zahájení 2011: územně-technická studie
– Plánované dokončení 2022
– Důvod: posílení bezpečnosti dodávek (Kletné – 3 uzly)
Shrnutí
 ČEPS, a.s., je provozovatelem přenosové soustavy ČR,
udržuje a rozvíjí soustavu, dispečersky zajišťuje rovnováhu
mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku
 Investiční plán – 60 mld. do roku 2023 – výstavba nových
vedení, posílení kapacity, obnova.
– Důvod: Výstavba nových zdrojů, změna struktury zdrojů, nárůst
spotřeby v průmyslových regionech, stárnutí prvků soustavy
 Problémy provázející rozvoj: časová náročnost projektu,
regulační rámec, integrace OZE, evropská integrace
 Investiční Akce v MSK: Kletné 2011, Dětmarovice 2020,
Krasíkov – Horní Životice 2014, Prosenice – Kletné 2022
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Martin Urban
Sekce Korporátní služby
ČEPS, a.s
Elektrárenská 774/2
Praha 10
[email protected]
www.ceps.cz

similar documents