HGK_potencijali za razvoj zdravstvenog turizma

Report
POTENCIJALI ZA RAZVOJ
ZDRAVSTVENOG TURIZMA
mr.sc. Ljerka Milas
Hrvatska gospodarska komora
Sektor za turizam
Zdravstveni turizam
• Tradicija od Rimskog doba
• Sezona 365 dana
• Važan resurs – prirodni ljekoviti
činitelji
• 3. proizvod po važnosti u Strategiji
turizma 2013.-2020.
• Wellness turizam
• Lječilišni turizam
• Medicinski turizam
Zdravstveni turizam u brojkama
• Najbrže rastuća grana turizma s godišnjim rastom od 15 do
20% na svjetskoj razini
• 15% svih putovanja na svijetu motivirano je zdravstvenim
razlozima
• 203 mil putovanja Europljana godišnje
• Ukupna potrošnja oko 115 mlrd EUR
• Očekivani rast od 7% godišnje do 2017.
• RH je tržište na kojem 10.000 zaposlenih stvara cca 300 mil €
prihoda od zdravstvenih usluga (bez smještaja i prateće
potrošnje); „gruba“ procjena - potencijal preko 1 mlrd €
Prednosti RH
• Bogatstvo resursa priobalne, otočne, nizinske i planinske
Hrvatske
• Duga tradicija lječilišnih destinacija poznatih još u Rimsko doba
• Visokokvalitetno stručno medicinsko osoblje priznato i izvan
naših granica
• Visokokvalitetna usluga bez rokova čekanja
• Turistička atraktivnost destinacija
• Blizina glavnih emitivnih tržišta
• Dobra cestovna povezanost
Prirodni ljekoviti činitelji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mediteranska klima
Zrak
Čistoća Jadranskog mora
Borova šuma
Ljekovito bilje
Ljekovita termalno-mineralna voda
Hipertermalna slana voda
Termalna sumporna radioaktivna voda
Sumporna termalna voda
Ljekovita termalna voda
Mineralno blato vulkanskog porijekla
Naftalan
Ljekovito blato
Wellness turizam
•
•
•
•
Preteča wellnessa na ovim prostorima – Dioklecijanove terme
Tradicija: Opatija (170 g.), Lošinj (120 g.)
Wellness centri u hotelima sa 4* i 5* (više od 90)
Bogata ponuda zdravstvenih, beauty i fitness
programa
Medicinski Wellness
• Smještajni kapaciteti 4* i 5*
• Stručan medicinski nadzor
• Korištenje prirodnih ljekovitih činitelja
Lječilišni turizam
• 14 lječilišta i specijalnih bolnica
• Centri medicinske rehabilitacije
• Stručno i kontrolirano korištenje
ljekovitih činitelja u medicinskoj
rehabilitaciji
• Kvalitetno medicinsko osoblje
• Prosječan broj dana boravka
turista u lječilištima: 7 dana
Medicinski turizam
•
•
•
•
•
•
•
Najbrže rastući segment
Hrvatska cjenovno vrlo konkurentna
Stručni medicinski kadar – priznat i izvan naših granica
Visokokvalitetna usluga
Bez rokova čekanja
Blizina glavnih emitivnih tržišta
Turistička atraktivnost destinacije i pogodna klima
Glavni medicinski tretmani
• Ortopedija
• Fizioterapija
• Sportska medicina
• Oftalmologija
• Stomatologija (implantanti,
ortodoncija…)
• Liječenje alergija i bolesti
dišnog sustava
• Estetska kirurgija
• Liječenje neplodnosti
• Dermatologija
• Neurologija
Tržišni trendovi
• Zeleno i održivo
• Lokalno i autentično
• Korištenje napredne tehnologije
• Diverzificirana ponuda
‒ Gastro programi
‒ Holistički programi
‒ Lifestile programi
‒ Detox programi
Zadarska županija –
destinacija zdravlja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bogatstvo prirodnih osobitosti
Ljekovito blago Nina i Paga
Ljekovito bilje, sol
Jadranska klima, thalassotherapije
Plodno zaleđe izvor zdrave hrane
Raspoloživost kvalitetenog smještaja
Komunikacija na stranim jezicima
Dobra cestovna i morska povezanost
Prednosti zračne luke
Destinacija wellnessa, talasoterapije, medicinskog turizma,
kulture, aktivnog odmora, područja NP i PP
Zakonodavni okvir
• U tijeku donošenje ZOPUT-a i ZZZ kojim bi se uskladila
zakonska regulative iz nadležnosti Ministarstva turizma i
Ministarstva zdravlja
• Od 2013. specijalne bolnice i lječilišta mogu pružati
ugostiteljske usluge
• Od 2014. mogućnost kategoriziranja „lječilišnom vrstom”
• Moguće osnivanje d.o.o. za zdravstvene djelatnosti
Učinci razvoja zdravstvenog turizma
• Cjelogodišnji rad
• Ishodište za razvoj velikog broja pratećih industrija vezanih uz
zdravlje
• Mogućnost zapošljavanja medicinskog kadra svih nivoa
obrazovanja
• Kotač zamašnjak razvoja destinacija na bazi ljekovitih činitelja
• Usmjerenost na talasoterapije u morskim odredištima
• Korišetenje blagodati klime
Uloga Hrvatske gospodarske komore
• Sustavno prva počela pratiti ZT kroz strukovno udruživanje
• ZT se profilirao i pozicionirao kao 3. proizvod po važnosti u Strategiji
turizma i značajan dio Strategije zdravstva
• Stvoreni uvjeti za tržišnu konkurentnost (lobiranje za pozitivne zakone)
• Omogućena međunardna promocija (delegacije, sajmovi, B2B susreti)
• U tijeku izrada akreditacijskih standarda za zdravstveni turizam u
suradnji sa Agencijom za standarde
• Pokrenuto repozicioniranje značaja ljekovitog činitelja i prirodnog okoliša
• HTI konferencija industrije zdravstvenog turizma - međunarodni skup –
povezivanje dionika sa tržištem
• U sklopu HTI Konferencije – radionica za certficiranje profesionalaca u
zdravstvu – edukator stručnjaci MTA Medical Tourism Association
Zajednica zdravstvenog turizma
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
• Članice hoteli sa wellness centrima, terme, lječilišta i
zdravstvene ustanove - sve intenzivnija integracija medicinske
ponude
• 3 sekcije: wellness, lječilišni, medicinski
• Lobiranje za zajedničke interese članica s ciljem stvaranja
stimulativnih zakonskih uvjeta
• Edukacija
• Promocija zdravstvenog turizma Hrvatske u zemlji i inozemstvu
• Međunarodna godišnja Konferencija industrije zdravstvenog
turizma (HTI), od 2011.
Zajednica od osnutka do danas
1995. osnovana Zajednica zdravstvenog turizma
2004. → Grupacija wellness turizma
2010. → Sekcija medicinskog turizma
2011. → Zajednica wellness turizma
2013. → restrukturiranje Zajednice:
1. Sekcija lječilišnog turizma
2. Sekcija wellness turizma
3. Sekcija medicinskog turizma
ZZT danas lider i krovna institucija ZT u Hrvatskoj
Lobiranje za pozitivne zakonske propise
Usvojeni prijedlozi:
1. Zakon o ugostiteljstvu - specijalnim bolnicama i lječilištima omogućeno
pružanje ugostiteljskih usluga
2. Kategorizacija - uvođenjem vrste „lječilišni smještajni kapaciteti“ u
kategorizaciju, omogućeno zdravstvenim ustanovama kategoriziranje objekata
i međunarodno konkuriranje
3. Aktivno predstavljanje prijedloga Odboru za turizam Sabora RH – u
potpunosti prihvaćen prijedlog za usklađenje zakonske regulative
U tijeku:
1. Registracija ugostiteljske djelatnosti za specijalne bolnice i lječilišta
2. Izrada akreditacijskih standarda za ustanove koje se bave medicinskim
turizmom
3. Izrada Smjernica “Kriteriji kakvoće prirodnih ljekovitih činitelja u RH”
Edukacija
Održane edukacije:
- 4 HTI konferencije industrije zdravstvenog turizma 2011. – 2014.
→ HTI Hrvatski magazin za zdravstveni turizam 03/2014.
- 3 simpozija: Zdravstveni i lječilišni turizam Hrvatske 2010. -2012.
- Dobra higijenska praksa u wellnessu - minimalni standardi
kvalitete u wellnessu – 4 radionice 2014.
- edukacije u području EU fondova
- suorganizacija 4. Balkan Spa Summita 10/2014.
U planu:
- edukacije za specifična tržišta (halal i dr.) u zdravstvenom
turizmu
Promocija zdravstvenog turizma
Organizirano:
- više od 30 međunarodnih specijaliziranih sajmova do danas
- delegacije: Kanada, Rusija, Izrael, Švedska
- B2B radionice: Kanada, Rusija
- studijska putovanja: Italija, Austrija, Slovenija
- promo materijali u suradnji s HTZ
→ 1997./99. brošura i cjenik ZT
→ 2009./11. brošura Wellness Hrvatska
→ 2013.
promotivni CD medicinski turizam
U planu:
- B2B radionice: tržišta Skandinavije, Velike Britanije, Rusije, Švicarske
- print kataloga zdravstvenog turizma
Pitanja?
Kontakt
Hrvatska gospodarska komora
Sektor za turizam
[email protected]
Hvala na pažnji!

similar documents