od investicija

Report
Silvije Orsag
Cilj svih vlada
Prokletstvo krivulje
položenog slova „S”
 Upravljanje ciklusima
 Tranzicijski „štih”
 Nužnost investicija
bogatstvo


 Potrošnja i štednja
 Strana štednja
 Porezi
 Financijske investicije
vrijeme


Investicija vs špekulacija
Vrste dohodaka od investicija
 Tekući dohodak
 Kapitalni dobitak
▪ Realizirani i nerealizirani
▪ Špekulativni i investitorski
▪ Što su zarade od kratke prodaje?
 Kapitalni gubitak
 Bruto i neto prinos
DOHOCI OD DIONICA

Porez na dividende
 Dvostruko oporezivanje
 Porez na dobit i na dividende
 Institucionalni držatelji
 Dividendne dionice

Porez na kapitalne dobitke
 Samo realizirani dobici
 Mogućnost odgode poreza
 Pitanje razdoblja držanja

Međuovisnost poreza
ČVRSTI (FIKSNI) DOHOCI

Kamate
 Štednja
 Tekući dohodak od investicija
 Porezni zaklon
 Diskont na obveznice

Druge naknade
 Preferencijalne dividende
 Najamnine
 Tantijeme

1  s 
1  s  1 s 
k
p
p
d
p
MEĐUOVISNOST POREZA

Porezi na kamate i porezi na
dividende i kapitalne dobitke
 Financijske investicije vs štednja
 Bogati i siromašni

Porez na dividende i kamate
te porez na dobit
 Učinak na porezni zaklon
 Učinak na politiku dividendi
 Učinak na investiranje
 
1
k
sp 
1  s 1
p
d
sp 


Svaka promjena poreza je kompleksna
Porez na kapitalne dobitke
 Rasprave započinju s zaradama tajkuna i
“zločestih” stranaca
 Vode se bez rasprave o porezu na dividende i
drugim međuovisnim porezima

Parcijalne rasprave nisu poželjne
 Čak i ako su politički učinkovite
 Čak i kada nastoje biti dobronamjerne

similar documents