Układ słoneczny I

Report
1
Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim
grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców,
pięć planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony)[małych ciał Układu
Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył okołoplanetarny.
Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku molekularnego.
Owa stosunkowo rzadka chmura gazu (przede wszystkim wodoru i helu) i pyłu kosmicznego
o średnicy kilku lat świetlnych zapadła się grawitacyjnie – prawdopodobnie pod wpływem
jakiegoś zaburzenia zewnętrznego, związanego na przykład z niedalekim wybuchem
supernowej. Kurczeniu się obłoku odpowiadało zwiększanie się gęstości, szczególnie w
centrum, oraz formowanie się wirującego coraz szybciej dysku protoplanetarnego o średnicy
około 200 j.a. Centralny obiekt dysku – protogwiazda – w końcu przekształcił się w Słońce, a
w otaczającym je dysku powstały poszczególne ciała niebieskie: przede wszystkim w planety,
ale także i pozostałe składniki Układu Słonecznego. Pierwotny Układ Słoneczny różnił się od
obecnego, planety krążyły po innych orbitach i było w nim znacznie więcej małych ciał, pyłu
międzyplanetarnego oraz resztki gazu. Promieniowanie świetlne i wiatr słoneczny wyczyściły
Układ z gazu i pyłu. Wiele małych ciał Układu zderzyło się z dużymi ciałami lub zostało z
niego wyrzuconych. Zderzenia jak i wzajemne oddziaływania ciał zmieniało parametry orbit.
Proces ten lecz znacznie ograniczony trwa w dalszym ciągu. Oddziaływania wprowadzają
perturbacje do orbit planet jak i mniejszych ciał Układu. Zmiany te są dość trudne do
dokładnego przewidzenia, szczególnie dla mniejszych ciał Układu Słonecznego, dlatego
określa się, że mają charakter chaosu deterministycznego. Zmiany te dzieli się na zmiany
potencjalne, zachowujące sumę energii ciał jak i niepotencjalne, w których ruch jest
hamowany głównie przez siły pływowe.
2
Słońce (łac. Sol) – gwiazda centralna Układu Słonecznego,
wokół której krąży Ziemia, inne planety oraz mniejsze ciała
niebieskie. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne
źródło energii docierającej do Ziemi.
Słońce jest oddalone od Ziemi o około 150 mln km, leży w
jednym z ramion spiralnych Galaktyki, 26 tysięcy lat świetlnych
od jej środka i około 26 lat świetlnych od płaszczyzny równika
Galaktyki. Okrąża centrum Drogi Mlecznej z prędkością ok. 220260 km/s w czasie ok. 226 milionów lat, co daje ponad 20
obiegów w ciągu dotychczasowej historii gwiazdy.
Słońce jest gwiazdą ciągu głównego (V klasa jasności). Jego typ
widmowy (G2) charakteryzuje biaława barwa i obecność w
widmie linii zjonizowanych i neutralnych metali oraz bardzo
słabych linii wodoru.
Chociaż najbliższa gwiazda jest od dawna intensywnie badana
wiele dotyczących jej kwestii pozostaje nierozstrzygniętych. Nie
poznano też dokładnie mechanizmu podgrzewania
zewnętrznych warstw słonecznej atmosfery do temperatur rzędu
miliona kelwinów. Mechanizmy te próbuje się tłumaczyć na
gruncie magnetohydrodynamiki, choć powstają również
niestandardowe teorie, takie jak Elektryczne Słońce, co do której
istnieją jednak liczne kontrowersje i zastrzeżenia.
3
Planety układu
słonecznego to :
 Merkury
 Wenus
 Ziemia
 Mars
 Jowisz
 Saturn
 Uran
 Neptun
4
Merkury – najmniejsza i najbliższa
Słońcu planeta Układu Słonecznego. Jako
planeta wewnętrzna znajduje się dla
ziemskiego obserwatora zawsze bardzo
blisko Słońca, dlatego jest trudna do
obserwacji. Mimo to należy do planet
widocznych gołym okiem i była znana już
w starożytności. Merkurego dojrzeć można
jedynie tuż przed wschodem lub tuż po
zachodzie Słońca.
DANE MERKUREGO
Średnica na równiku: 4880 km
Masa: 0.06 masy Ziemi
Średnia odległość od słońca: 58 milionów kilometrów
Minimalna odległość od Ziemi: 91 milionów kilometrów
Długość dnia: 59 dni ziemskich
Długość roku: 88 dni ziemskich
Temperatura: -185oC – 430oC
Satelity: 0
5
Wenus – druga według oddalenia od Słońca
planeta Układu Słonecznego. Jest trzecim pod
względem jasności ciałem niebieskim
widocznym na niebie, po Słońcu i Księżycu. Jej
obserwowana wielkość gwiazdowa sięga −4,6m
i jest wystarczająca, aby światło odbite od
Wenus powodowało powstawanie cieni.
Ponieważ Wenus jest bliżej Słońca niż Ziemia,
zawsze jest widoczna w niewielkiej odległości
od niego; jej maksymalna elongacja to 47,8°.
DANE WENUS
Średnica na równiku: 12 100km
Średnia odległość od Słońca: 108 milionów km
Minimalna odległość od Ziemi: 42 miliony km
Czas obrotu wokół własnej osi: 244 dni ziemskie
Czas obiegu dookoła Słońca: 225 dni ziemskich
Temperatura powierzchni: 480oC
Satelity: 0
6
Ziemia (łac. Terra) − trzecia licząc od Słońca, a piąta co do
wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem
średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista
Układu. Ziemia, zamieszkana przez miliony gatunków,
wliczając w to człowieka, jest jedynym znanym miejscem we
wszechświecie, w którym występuje życie. Planeta
uformowała się 4,54 ± 0,05 miliarda lat temu, a życie
pojawiło się na jej powierzchni w ciągu pierwszego miliarda
lat po uformowaniu. Następnie, biosfera ziemska wpłynęła
na atmosferę i inne czynniki abiotyczne planety,
umożliwiając rozwój organizmów aerobowych oraz
powstanie ozonosfery. Rozwój życia na lądzie umożliwiła
powłoka ozonowa, zmniejszająca natężenie promieniowania
ultrafioletowego oraz magnetosfera, odbijająca cząstki
wiatru słonecznego.
DANE ZIEMI
Średnica na równiku: 12 756km
Średnia odległość od Słońca: 149,6 mln km
Długość dnia: 23 godz. 56 min.
Czas obiegu dookoła Słońca: 365,26 dni
Temperatura na powierzchni: od – 89oC do 58oC
Satelity: 1(Księżyc)
7
Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego.
Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa.
Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się być
rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną.
Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki
żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni
usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca.
Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany,
doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest
niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny. Na Marsie znajduje się
najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons i największy
kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na
półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być
pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest
geologicznie i tektonicznie nieaktywny.
DANE MARSA
Średnica na równiku: 6787 km
Średnia odległość od Słońca: 228 mln km
Minimalna odległość od Ziemi: 56 mln km
Czas obrotu wokół własnej osi: 24 godz. 37 min.
Czas obiegu dookoła Słońca: 687 dni ziemskich
Temperatura na powierzchni: od – 150oC do 30oC
Satelity: 2
8
Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i
największa planeta Układu Słonecznego. Jego
masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy
Słońca, a zarazem dwa i pół razy większa niż
łączna masa wszystkich innych planet w Układzie
Słonecznym. Wraz z Saturnem, Uranem i
Neptunem to gazowe olbrzymy, czasem nazywane
również planetami jowiszowymi.
DANE JOWISZA
Średnica na równiku: 142 800 km
Średnia odległość od Słońca: 778 mln km
Minimalna odległość od Ziemi: 590 mln km
Czas obrotu wokół własnej osi: 9 godz. 50 min.
Czas obiegu dookoła Słońca: 11,9 lat ziemskich
Temperatura górnej warstwy chmur: -150oC
Satelity: 16 znanych
9
Saturn — gazowy olbrzym, szósta planeta Układu
Słonecznego pod względem oddalenia od Słońca,
druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości.
Charakterystyczną jego cechą są pierścienie,
składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z
odłamków skalnych; inne planety-olbrzymy także mają
systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak
rozległy, ani tak jasny. Obecnie znane są 62 naturalne
satelity Saturna.
DANE SATURNA
Średnica na równiku: 120 000 km
Średnia odległość od Słońca: 1427 mln km
Minimalna odległość od Ziemi: 1200 mln km
Czas obrotu wokół własnej osi: 10 godz. 14 min.
Czas obiegu dookoła Słońca: 29,5 lat ziemskich
Temperatura na górnej powierzchni chmur: -180oC
Satelity: 62 znanych
10
Uran − gazowy olbrzym, siódma w kolejności od Słońca
planeta Układu Słonecznego. Jest także trzecią pod
względem wielkości i czwartą pod względem masy planetą
naszego systemu. Nazwa planety pochodzi od Uranosa,
który był bogiem i uosobieniem nieba w mitologii greckiej
ojcem Kronosa (Saturna) i dziadkiem Zeusa (Jowisza). Choć
jest widoczny gołym okiem, podobnie jak pięć innych planet,
starożytni obserwatorzy nie uznali go za planetę ze względu
na jego niską jasność i powolny ruch po sferze niebieskiej.
Sir William Herschel ogłosił odkrycie planety w dniu 13
marca 1781, po raz pierwszy w historii nowożytnej
rozszerzając znane granice Układu Słonecznego. Uran to
również pierwsza planeta odkryta przy pomocy teleskopu.
DANE URANA
Średnica na równiku: 51 000 km
Średnia odległość od Słońca: 2870 mln km
Minimalna odległość od Ziemi: 2600 mln km
Czas obrotu wokół własnej osi: 17 godz. 24 min.
Czas obiegu dookoła Słońca: 84 lat ziemskich
Temperatura na górnej powierzchni chmur: -200oC
Satelity: 15
11
Neptun – ósma, najdalsza planeta od Słońca w
Układzie Słonecznym. Zajmuje czwarte miejsce –
mierząc według średnicy i trzecie miejsce według
masy. Jej jasność nie przekracza 7,6m. Neptun jest
17 razy masywniejszy od Ziemi i trochę
masywniejszy od swojego bliźniaka Urana, który ma
masę 15 razy większą od Ziemi i mniejszą gęstość.
Planeta nosi nazwę po rzymskim bogu morza. Jej
symbol astronomiczny to , stylizowana wersja
trójzębu Neptuna.
DANE NEPTUNA
Średnica na równiku: 49 500 km
Średnia odległość od Słońca: 4500 mln km
Minimalna odległość od Ziemi: 4309 mln km
Czas obrotu wokół własnej osi: 16 godz. 6 min.
Czas obiegu dookoła Słońca: 165 lat ziemskich
Temperatura na górnej powierzchni chmur: -210oC
Satelity: 8
12
Każdy obiekt- satelita- krążący
dookoła planety nazywany jest
księżycem. Księżyc Ziemi obiega ją
w ciągu miesiąca i jest jej
najbliższym sąsiadem. Księżyc jest
małym ciałem niebieskim, nie ma
atmosfery, nie istnieje na nim życie
DANE KSI
YCA
Średnica na równiku: 3476 km
Minimalna odległość od Ziemi: 356 000km
Czas obiegu dookoła Ziemi: 27,3 dni ziemskich
Temperatura na powierzchni: od -180oC do 110oC
13
 Na dziś liczbę wszystkich księżyców w Układzie Słonecznym szacuje się na
102. Tylko Merkury i Wenus nie mają żadnych księżyców, a rekordzista Saturn ma ich aż 33. Co ciekawe, największy z księżyców Saturna - Tytan
jest większy od planety Merkury.
 Podczas reakcji syntezy jądrowej zachodzącej na Słońcu, w każdej sekundzie
5 milionów ton materii zamienianych jest na energię fotonów.
 Huragany wiejące na Neptunie są rekordowo gwałtowne. Wiatr potrafi tam
wiać z prędkością 2000 km/godz.
 Słońce wykonuje pełny obrót wokół środka naszej galaktyki w ciągu 225 mln
lat.
 Najdalsze galaktyki, jakie potrafimy na dzień dzisiejszy dostrzec są
oddalone od Ziemi o 13 miliardów lat świetlnych.
 Największym księżycem w całym Układzie Słonecznym jest jowiszowy
Ganimedes.
 W środku Słońca panuje temperatura 16 mln stopni Celsjusza, a na jego
powierzchni - tylko 5500 oC.
14
15

similar documents